Grzybice powierzchniowe rozpoznane w Zakładzie Mykologii Katedry Mikrobiologii CMUJ w Krakowie w latach 2002-2006 Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Grzybice powierzchniowe rozpoznane w Zakładzie Mykologii Katedry Mikrobiologii CMUJ w Krakowie w latach 2002-2006 Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Grzybice powierzchniowe rozpoznane w Zakładzie Mykologii Katedry Mikrobiologii CMUJ w Krakowie w latach 2002-2006

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007grzybice powierzchniowe

Grzybice powierzchniowe rozpoznane w Zakładzie Mykologii Katedry Mikrobiologii CMUJ w Krakowie w latach 2002-2006

M. Bochenek, A. Gniadek, P. Krzyściak, A. B. Macura

Zakład Mykologii Katedry Mikrobiologii UJ CM, Kraków, Polska

Wprowadzenie: W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się wzrost zachorowań na grzybice powierzchowne, co jest związane z postępem cywilizacji. Cele: Celem pracy była ocena występowania grzybów u pacjentów podejrzanych o grzybicę powierzchniową w ciągu ostatnich pięciu lat. Materiał i metody: Materiał stanowiły łuski skórne i wymazy z różnych okolic ciała, opiłki paznokci oraz włosy pacjentów podejrzanych o zakażenie grzybicze. Analiza materiału obejmowała 5 lat od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2006. Wykonywano preparaty oraz zakładano hodowle celem identyfikacji grzybów. Wyniki: Ogółem przebadano 3174 pacjentów, w tym 56,7% kobiet i 43,3% mężczyzn. Najczęściej materiały pochodziły z paznokci stóp (48,8%) i rąk (13,7%) oraz z łusek skórnych głowy i twarzy (11,7%). Spośród dermatofitów najczęściej izolowano Trichophyton rubrum, na drugim miejscu występował T. mentagrophytes, w pojedynczych przypadkach wyizolowano inne dermatofity. W paznokciach rąk u kobiet dominowały grzyby z rodzaju Candida, natomiast w paznokciach stóp mężczyzn izolowano również grzyby pleśniowe (Aspergillus sp. Scopulariopsis sp.). W materiałach z głowy, twarzy, szyi i tułowia najczęściej izolowano grzyb lipofilny Pityrosporum sp. - czynnik etiologiczny łupieżu pstrego i łupieżu głowy owłosionej. Wnioski: Stwierdzono zmniejszenie się w stosunku do lat poprzednich wykrywalności grzybów w materiałach pobranych ze skóry i jej przydatków, co świadczy o postępie współczesnej dermatologii. Jednakże niepokojącym jest fakt, dominacji dermatofitów na skórze oraz paznokciach stóp - głównie wśród mężczyzn.

Jak cytować ten artykuł: M. Bochenek, A. Gniadek, P. Krzyściak, A. B. Macura. Grzybice powierzchniowe rozpoznane w Zakładzie Mykologii Katedry Mikrobiologii CMUJ w Krakowie w latach 2002-2006. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw01.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007grzybice powierzchniowe

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 29 sierpnia 2007.