Obecność grzybów w środowisku pomieszczeń oddziału położniczo-noworodkowego a ryzyko grzybic u noworodków Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Obecność grzybów w środowisku pomieszczeń oddziału położniczo-noworodkowego a ryzyko grzybic u noworodków Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Obecność grzybów w środowisku pomieszczeń oddziału położniczo-noworodkowego a ryzyko grzybic u noworodków

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007grzyby środowiskowe

Obecność grzybów w środowisku pomieszczeń oddziału położniczo-noworodkowego a ryzyko grzybic u noworodków

A. Gniadek1, A. B. Macura2, M. Bochenek2, P. Krzyściak2

1Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego Wydziału Ochrony Zdrowia UJ CM, Kraków, Polska;
2Zakład Mykologii Katedry Mikrobiologii UJ CM, Kraków, Polska

Wprowadzenie: Podstawą ograniczenia zakażeń grzybiczych u noworodków, obok leczenia farmakologicznego, jest profilaktyka zgodna z zasadami aseptyki i antyseptyki. Jednocześnie przestrzeganie norm związanych z utrzymaniem czystości powietrza wolnego od grzybów może mieć wpływ na obniżanie się zakażeń grzybiczych u noworodków. Cele: Celem pracy była ocena występowania grzybów w środowisku pomieszczeń oddziału położniczo-noworodkowego. Materiał i metody: Z powietrza metodą aspiracyjną aparatem MAS-100 oraz ze ścian metodą odciskową Count-Tact dokonano w grudniu 2005 roku oceny czystości mykologicznej 14 pomieszczeń oddziału położniczo-noworodkowego. W ciągu pięciu kolejnych dni, dwukrotnie: rano i wieczorem pomiaru liczby grzybów dokonano m. in. w salach: badań noworodków, zwiększonego nadzoru noworodków, intensywnej terapii noworodków oraz sal położniczych, w których noworodki przebywały okresowo. Wyrosłe na podłożu kolonie grzybów liczono, a identyfikację przeprowadzono według zasad przyjętych w mykologii. Wyniki: Spośród 140 próbek uzyskanych z powietrza badanych pomieszczeń ze wszystkich izolowano grzyby. Średnia liczba grzybów w 1 m3 powietrza w całym cyklu badawczym w poszczególnych pomieszczeniach wahała się od 15 j.t.k.×m-3 do 380 j.t.k.×m-3. Istotne różnice statystyczne pomiędzy poborami rannymi i wieczornymi (p<0,05) stwierdzono w drugim i trzecim dniu badania. Stosując metodę odciskową uzyskano 70 próbek ze ścian pomieszczeń, w 48 obserwowano wzrostu grzybów. Średnie liczby grzybów wahały się od 0,01 j.t.k.×cm-2 do 0,231 j.t.k.×cm-2. Najczęściej izolowanymi grzybami zarówno z powietrza, jaki ścian były grzyby z rodzaju Penicillium i Aspergillus. Wnioski: Liczby grzybów uzyskane z powietrza pomieszczeń przeznaczonych dla noworodków w większości przewyższały dopuszczalne liczby grzybów przeznaczone dla sal opatrunkowych. Źródłem zakażeń grzybiczych na oddziałach położniczo-noworodkowych może być powietrze zawierające oportunistyczne grzyby pleśniowe.

Jak cytować ten artykuł: A. Gniadek, A. B. Macura, M. Bochenek, P. Krzyściak. Obecność grzybów w środowisku pomieszczeń oddziału położniczo-noworodkowego a ryzyko grzybic u noworodków. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw02.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007grzyby środowiskowe

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 23 sierpnia 2007.