Przeciwciała przeciwjądrowe u dawców krwi oraz chorych bez objawów kolagenozy Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Przeciwciała przeciwjądrowe u dawców krwi oraz chorych bez objawów kolagenozy Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Przeciwciała przeciwjądrowe u dawców krwi oraz chorych bez objawów kolagenozy

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007przeciwciała przeciwjądrowe

Przeciwciała przeciwjądrowe u dawców krwi oraz chorych bez objawów kolagenozy

R. Śpiewak1, N. M. Stojek2, K. Curzytek1

1Celimun, Kraków, Polska;
2Zakład Biologicznych Szkodliwości Zawodowych, Instytut Medycyny Wsi, Lublin, Polska

Wprowadzenie: Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) to przeciwciała skierowane przeciw strukturom jądra komórkowego własnych komórek organizmu. Znaczenie przyczynowe i diagnostyczne ANA w autoimmunologicznych chorobach tkanki łącznej jest tematem żywiołowej dyskusji. Cele: Ocena częstości występowania ANA w próbkach polskiej populacji generalnej. Materiał i metody: Zbadaliśmy 2 grupy: "DK" - 50 dawców krwi (mężczyźni w wieku 21-55 lat) z punktu krwiodawstwa w Lublinie oraz, "PT" - 50 nieselekcjonowany pacjentów z wiejskiego ośrodka zdrowia (42 kobiet i 8 mężczyzn w wieku 21-65 lat, u nikogo nie podejrzewano choroby autoimmunologicznej/reumatycznej). Próbki surowicy tych osób przebadaliśmy na obecność ANA. Wykonaliśmy test ELISA z zestawem odczynników Varelisa ReCombi ANA Profile (Pharmacia&Upjohn). ReCombi ANA Profile zawiera następujące antygeny: dsDNA, RNP, Sm, SS-A/Ro, SS-B/La, Scl-70, CENP, Jo-1. Wyniki: Obecność jednego lub więcej przeciwciał przeciwjądrowych stwierdziliśmy u 6 spośród 50 dawców, i u 11 spośród 50 pacjentów; przeciwciała swoiste wobec dsDNA wykryliśmy u 1 dawcy i 5 pacjentów, RNP - u 1 dawcy i 1 pacjenta, SS-A/Ro - u 4 dawców i 4 pacjentów, SS-B/La - u żadnego dawcy i u 2 pacjentów, Scl-70 - u 1 dawcy i 2 pacjentów, Jo-1 - u żadnego dawcy i u 2 pacjentów. U nikogo nie stwierdziliśmy obecności przeciwciał przeciw Sm oraz CENP. Nie zaobserwowaliśmy istotnych różnic w częstości występowania pomiędzy obiema grupami. Wnioski: Przeciwciała przeciwjądrowe były obecne u 17% osób nie mających objawów choroby z autoagresji. Zachęca to do ostrożności przy interpretacji dodatnich wyników badań na obecność ANA u pacjentów.

Jak cytować ten artykuł: R. Śpiewak, N. M. Stojek, K. Curzytek. Przeciwciała przeciwjądrowe u dawców krwi oraz chorych bez objawów kolagenozy. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw09.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007przeciwciała przeciwjądrowe

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 23 sierpnia 2007.