Zawodowy wyprysk powietrznopochodny u rolników Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Zawodowy wyprysk powietrznopochodny u rolników Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Zawodowy wyprysk powietrznopochodny u rolników

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007wyprysk powietrznopochodny

Zawodowy wyprysk powietrznopochodny u rolników

R. Śpiewak

Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska

Wprowadzenie: Rolnicy narażeni są na szereg szkodliwych czynników powietrznopochodnych podczas pracy na gospodarstwie. Na ich działanie narażone są znaczne obszary skóry, co może skutkować rozwojem wyprysku powietrznopochodnego. Cele: Identyfikacja przypadków zawodowego wyprysku powietrznopochodnego u rolników oraz analiza ich obrazu klinicznego i przyczyn. Materiał i metody: Archiwa KRUS zostały przeszukane w celu identyfikacji wszystkich przypadków zawodowych chorób skóry u rolników z zajęciem głównie odsłoniętych okolic ciała. Wyniki: Między 1991 a 1999 rokiem, zawodową chorobę skóry stwierdzono u 101 rolników. Zmiany występujące głównie na odsłoniętych okolicach stwierdzono u 26 rolników: 16 kobiet i 10 mężczyzn w wieku 27-71 (mediana 43) lat, których staż pracy w rolnictwie wynosił od 9 do 57 (mediana 27) lat. W jednym przypadku rozpoznano zapalenie skóry z podrażnienia, bez wskazania przypuszczalnego czynnika sprawczego w otoczeniu chorego. U pozostałych 25 rolników rozpoznano alergiczny wyprysk powietrznopochodny: u 16 potwierdzono alergię na pyły roślinne, u 11 - na alergeny zwierzęce (głównie naskórek i sierść krowy). Alergię na roztocze przechowalniane (Acarus siro, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae) wykryto u 3 rolników. Alergię na pestycydy potwierdzono u 5, a na nawozy mineralne u 2 rolników z wypryskiem okolic odsłoniętych. Wnioski: Przynajmniej co czwarty przypadek zawodowej choroby skóry u rolników spowodowany jest narażeniem na czynniki powietrznopochodne. Wśród czynników chorobotwórczych na pierwszy plan wysuwają się w tej grupie pyły roślinne i alergeny zwierzęce.

Jak cytować ten artykuł: R. Śpiewak. Zawodowy wyprysk powietrznopochodny u rolników. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw11.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007wyprysk powietrznopochodny

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 23 sierpnia 2007.