Diagnostyka laboratoryjna alergicznego kontaktowego zapalenia skóry na nikiel: Korzyści z połączenia wysoce czułego testu ELISPOT ze zmodyfikowanymi warunkami hodowli komórkowych Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Diagnostyka laboratoryjna alergicznego kontaktowego zapalenia skóry na nikiel: Korzyści z połączenia wysoce czułego testu ELISPOT ze zmodyfikowanymi warunkami hodowli komórkowych Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Diagnostyka laboratoryjna alergicznego kontaktowego zapalenia skóry na nikiel: Korzyści z połączenia wysoce czułego testu ELISPOT ze zmodyfikowanymi warunkami hodowli komórkowych

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007alergia kontaktowa

Diagnostyka laboratoryjna alergicznego kontaktowego zapalenia skóry na nikiel: Korzyści z połączenia wysoce czułego testu ELISPOT ze zmodyfikowanymi warunkami hodowli komórkowych

R. Śpiewak1, H. Moed2, B. M. E. von Blomberg3, D. P. Bruynzeel2, R. J. Scheper3, S. Gibbs2, T. Rustemeyer2

1Celimun, Kraków, Polska;
2Oddział Dermatologii oraz 3Oddział Patologii, Centrum Medyczne Wolnego Uniwersytetu, Amsterdam, Holandia

Wprowadzenie: Jedną z przeszkód w opracowaniu wiarygodnej laboratoryjnej metody rozpoznawania alergicznego kontaktowego zapalenia skóry (ACD) jest niska czułość testów immunologicznych. Można to przezwyciężyć wzmacniając alergenowo-swoistą odpowiedź limfocytów oraz stosując bardziej czułe techniki detekcji. W niniejszej pracy połączyliśmy oba rozwiązania. Cele: Opracowanie warunków hodowli wzmacniających wydzielanie cytokin przez swoiste limfocyty w odpowiedzi na nikiel oraz pomiar tego wydzielania za pomocą testu ELISPOT. Materiał i metody: Porównaliśmy swoistą odpowiedź na nikiel (Ni) leukocytów od 14 pacjentów z alergią kontaktową na nikiel oraz 14 zdrowych dawców w obecności różnych kombinacji IL-7 (działanie antyapoptotyczne), IL-4 (promocja fenotypu Th2/Tc2) oraz IL-12 (promocja fenotypu Th1/Tc1) w hodowlach komórkowych. Za pomocą wysoce czułej techniki ELISPOT (Enzyme-Linked Immunospot Assay) mierzyliśmy wydzielanie IFN-gamma, IL-2, IL-5 oraz IL-13. Wyniki: W hodowlach bez dodatku cytokin przeciętna liczba komórek wydzielających IL-5 w odpowiedzi na Ni wynosiła 10 na milion u chorych na ACD oraz 0 u zdrowych ochotników (p=0,007). W obecności IL-7 i IL-4, wartości te wyniosły odpowiednio 140 i 15 (p=0,001). Analogiczne wyniki otrzymaliśmy dla IL-13. Przeciętna liczba komórek wydzielających IL-2 w odpowiedzi na Ni wynosiła 67.5 u chorych na ACD i 7.5 u ochotników (p=0,001), dodawanie cytokin do hodowli nie wpływało istotnie na te wyniki. Niezależnie od warunków hodowli komórkowych, nie stwierdziliśmy istotnych różnic między limfocytami chorych i zdrowych w zakresie wydzielania IFN-gamma. Wnioski: Badanie za pomocą wysoce czułego testu ELISPOT swoistego wydzielania IL-5 i IL-13 w reakcji na nikiel komórek Th2 i/lub Tc2 stymulowanych IL-7 oraz IL-4 stanowi istotny postęp w kierunku diagnostyki in vitro alergii kontaktowej na nikiel.

Jak cytować ten artykuł: R. Spiewak, H. Moed, B. M. E. von Blomberg, D. P. Bruynzeel, R. J. Scheper, S. Gibbs, T. Rustemeyer. Diagnostyka laboratoryjna alergicznego kontaktowego zapalenia skóry na nikiel: Korzyści z połączenia wysoce czułego testu ELISPOT ze zmodyfikowanymi warunkami hodowli komórkowych. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw12.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007alergia kontaktowa

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 23 sierpnia 2007.