Częstość występowania chorób skóry w populacji polskiej Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Częstość występowania chorób skóry w populacji polskiej Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Częstość występowania chorób skóry w populacji polskiej

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007dermatoepidemiologia

Częstość występowania chorób skóry w populacji polskiej

R. Śpiewak, J. Piętowska, K. Curzytek

Instytut Dermatologii, Kraków, Polska

Wprowadzenie: Niewiele wiadomo na temat rozpowszechnienia chorób skóry w generalnej populacji Polaków. Cele: Ocena częstości występowania chorób skóry w losowej próbie populacji generalnej. Materiał i metody: 145 losowo wybranych dorosłych osób (mieszkańcy gminy wiejskiej we wschodniej Polsce) wyraziło zgodę na udział w badaniach: 67 kobiet i 78 mężczyzn w wieku 18-75 (mediana 43) lat. Dane na temat chorobowości życiowej na choroby skóry (choroba obecna w przeszłości lub w chwili badania) zostały zebrane za pomocą standardowego kwestionariusza, wypełnianego przez lekarza. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie było ustalane na miejscu przez specjalistę dermatologa na podstawie danych z kwestionariusza, morfologii zmian skórnych (jeśli występowały w chwili badania), a także kart informacyjnych i zaświadczeń z wcześniejszego leczenia okazanych przez uczestników badań. Na tej podstawie oszacowaliśmy częstość występowania poszczególnych chorób (chorobowość życiowa) w badanej grupie. Wyniki: 42 spośród 145 badanych (29%) zgłaszało występowanie chorób skóry w przeszłości lub obecnie. Najczęściej zgłaszano objawy wyprysku/zapalenia skóry (10,3%), trądziku (4,8%), grzybicy skóry lub paznokci (3,4%), łuszczycy (2,8%) oraz skórnych osutek polekowych (2,1%). Wnioski: Nasze dane pokazują, że co trzeci Polak cierpi bądź cierpiał w przeszłości na chorobę skóry. Najczęściej występują objawy wyprysku (zapalenia skóry).

Jak cytować ten artykuł: R. Śpiewak, J. Piętowska, K. Curzytek. Częstość występowania chorób skóry w populacji polskiej. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw13.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007dermatoepidemiologia

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 5 września 2007.