Stosunek nauczycieli do uczniów z widocznymi zmianami skórnymi Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Stosunek nauczycieli do uczniów z widocznymi zmianami skórnymi Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Stosunek nauczycieli do uczniów z widocznymi zmianami skórnymi

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007reakcje nauczycieli

Stosunek nauczycieli do uczniów z widocznymi zmianami skórnymi

R. Śpiewak1,3, M. Hudzik2, J. Piętowska3, K. Curzytek3

1Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska;
2Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, Polska;
3Instytut Dermatologii, Kraków, Polska

Wprowadzenie: Nauczyciel powinien być dla uczniów wzorcem pożądanych społecznie zachowań i postaw. Dlatego właściwe nastawienie nauczycieli do uczniów z widocznymi zmianami skórnymi ma ogromne znaczenie w zapobieganiu ich wykluczenia z grupy rówieśniczej i społeczeństwa. Cele: Zbadanie reakcji nauczycieli na osoby z widocznymi zmianami skórnymi. Materiał i metody: 50 nauczycieli uczestniczących w szkoleniu na temat edukacji zdrowotnej poprosiliśmy o opisanie własnych reakcji emocjonalnych bezpośrednio po zobaczeniu zmian skórnych. Wyświetliliśmy im kolejno 2 slajdy: pierwszy przedstawiał przewlekły, zlichenizowany wyprysk ręki, drugi - średniej wielkości znamię naczyniowe (naevus flammeus) w okolicy podżuchwowej. Wyniki: Najczęściej w pierwszym odruchu wyrażano współczucie (84% przy pierwszym i 66% przy drugim slajdzie), jednak często pojawiały się również emocje o zabarwieniu negatywnym: litość (odpowiednio 28% i 32%), strach (20%, 26%), obrzydzenie (18%, 20%) oraz niesmak (15%, 18%). Chęć niesienia pomocy odczuwało odpowiednio 42% i 40% nauczycieli, chęć ucieczki - 6% i 2%. Obecność w bliskim otoczeniu osoby z pokazanymi zmianami skórnymi byłaby do przyjęcia dla 78% i 72%, a niemożliwa do zaakceptowania dla 14% i 26% nauczycieli. 68% badanych odpowiedziało, że nie wiedzieliby, jak postępować z uczniami chorymi na chorobę skóry. Wnioski: Większość nauczycieli nie jest przygotowani do kontaktów z uczniami chorymi na chorobę skóry. Ich negatywne postawy mogą być naśladowane przez zdrowych uczniów, prowadząc do wykluczenia ich chorych kolegów ze społeczności, zmniejszając ich szansę na rozwój prawidłowych relacji z otoczeniem. Obecną sytuację można przezwyciężyć za pomocą szerokiej akcji edukacyjnej wśród nauczycieli.

Jak cytować ten artykuł: R. Śpiewak, M. Hudzik, J. Piętowska, K. Curzytek. Stosunek nauczycieli do uczniów z widocznymi zmianami skórnymi. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw15.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007reakcje nauczycieli

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 23 sierpnia 2007.