Wyprysk powietrznopochodny spowodowany przez bioaerozole: Rola mikroglobulek bakteryjnych Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Wyprysk powietrznopochodny spowodowany przez bioaerozole: Rola mikroglobulek bakteryjnych Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Wyprysk powietrznopochodny spowodowany przez bioaerozole: Rola mikroglobulek bakteryjnych

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007wyprysk powietrznopochodny

Wyprysk powietrznopochodny spowodowany przez bioaerozole: Rola mikroglobulek bakteryjnych

R. Śpiewak1, J. Dutkiewicz2

1Celimun, Kraków, Polska;
2Zakład Biologicznych Szkodliwości Zawodowych, Instytut Medycyny Wsi, Lublin, Polska

Wprowadzenie: Wyprysk powietrznopochodny prowokowany przez bioaerozole obserwowano m.in. u rolników i pracowników wysypisk śmieci. Bioaerozole składają się w znacznej mierze z Gram-ujemnych bakterii i mikroglobulek (MV), które powstają podczas rozpadu ściany bakteryjnej. Cele: Ocena prozapalnych właściwości mikroglobulek. Materiał i methody: MV wyprodukowano na drodze rozbicia ściany Gram-ujemnej bakterii Pantoea agglomerans. Komórki jednojądrzaste krwi obwodowej (PBMC) pobranej od pięciu zdrowych dawców hodowano przez 6 h, 24 h, 3 dni, i 5 dni w obecności MV w stężeniach 0,48-1500 µg/ml. Analizowaliśmy następujące zmienne: wydzielanie IFN-gamma i TNF-alfa (ELISA i ELISPOT), nasilenie proliferacji komórkowej (LPT), ekspresję markerów powierzchniowych CD8, CD14, CD16, CD25, CD69, CD80, CD83, HLA-DR, marker apoptozy anneksynę V oraz przepuszczalność dla PI (cytometria przepływowa). Wyniki: Już po 24 h widoczny był zależny od dawki wzrost wydzielania IFN-gamma, stwierdzany już przy najmniejszym stężeniu MV (0,48 µg/ml; p=0,042). Istotny (p=0,05) wzrost wydzielania TNF-alfa dał się zauważyć po 3 dniach przy stężeniu MV 300 µg/ml lub wyższych. W LPT, zależność nasilenia proliferacji od stężenia MV była wyraźnie widoczna po 5 dniach (p=0,001). W zakresie ekspresji markerów powierzchniowych komórek, jedynym zjawiskiem stwierdzanym we wszystkich hodowlach był spadek liczby komórek CD14(+)CD83(+) proporcjonalny do stężenia MV (prawdopodobnie na skutek przyspieszonego dojrzewania MoDC). Wnioski: Mikroglobulki wykazują w hodowlach komórkowych aktywność biologiczną proporcjonalną do ich stężenia. Wydzielanie IFN-gamma było stymulowane już przez najniższe stężenia MV. Nasze wyniki wyjaśnają prozapalne działanie bioaerozoli na skórę.

Jak cytować ten artykuł: R. Śpiewak, J. Dutkiewicz. Wyprysk powietrznopochodny spowodowany przez bioaerozole: Rola mikroglobulek bakteryjnych. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw19.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007wyprysk powietrznopochodny

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 23 sierpnia 2007.