Bielactwo prowokowane przez leki: Metaanaliza opisanych przypadków Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Bielactwo prowokowane przez leki: Metaanaliza opisanych przypadków Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Bielactwo prowokowane przez leki: Metaanaliza opisanych przypadków

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007bielactwo polekowe

Bielactwo prowokowane przez leki: Metaanaliza opisanych przypadków

K. Curzytek, J. Piętowska, R. Śpiewak

Instytut Dermatologii, Kraków, Polska

Wprowadzenie: Dane na temat bielactwa prowokowanego przez leki są w literaturze medycznej skąpe i rozproszone. Cele: Zebranie i uporządkowanie opublikowanych informacji na ten temat. Materiał i metody: Wyszukiwanie artykułów (PubMed) i meta-analiza artykułów na temat bielactwa indukowanego przez leki. Z zakwalifikowanych artykułów wybraliśmy dane na temat rodzaju leku, który powodował bielactwo, a także sugerowanego mechanizmu powstania bielactwa w danym przypadku. Uzyskane informacje poddaliśmy dalszej analizie zbiorczej. Wyniki: Łącznie zidentyfikowaliśmy 21 opublikowanych przypadków bielactwa polekowego. Wystąpiło ono po podaniu następujących leków: 1. leki przeciwpadaczkowe (karbamazepina, kwas walproinowy, klonazepam, fenytoina) 2. leki przeciwmalaryczne (chlorochina) 3. leki biologiczne (interleukina 2, interleukina 4, interferon alfa, interferon gamma, infliximab, imikwimod), 4.leki stosowane w chorobie Parkinsona (tolpakon, lewodopa) 5. leki stosowane w łysieniu plackowatym (difencypron, dibutyloester kwasu kwadratowego) 6.inne leki (flufenazyna, klofazymina, dopamina, gancyklowir, beta-blokery, insulina lispro). Mechanizmy powstawania bielactwa polekowego sugerowane przez autorów omawianych doniesień można podzielić na 3 grupy: 1. aktywacja przez lek limfocytów cytotoksycznych skierowanych przeciw antygenom melanocytów (MART-1/MelanA, gp100, TRP-1, TRP-2), 2. uszkodzenie przez lek nerwów współczulnych powiązanych za pośrednictwem synapsy chemicznej z melanocytami, prowadzące do ich zaburzeń funkcjonalnych oraz 3. bezpośrednie, toksyczne działanie leku na melanocyty (apoptoza). Należy przy tym podkreślić, że przytoczone przypuszczenia na temat mechanizmu bielactwa polekowego miały w znacznej mierze charakter spekulatywny, brakuje natomiast systematycznych badań nad tym problemem. Wnioski: Bielactwo polekowe może być prowokowane przez leki należące do bardzo różnych grup chemicznych i farmakologicznych. Przypuszczalne mechanizmy bielactwa polekowego obejmują zjawiska autoimmunologiczne, neurotoksyczne, a także bezpośredni efekt toksyczny na melanocyty.

Jak cytować ten artykuł: K. Curzytek, J. Piętowska, R. Śpiewak: Metaanaliza opisanych przypadków. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw25.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007bielactwo polekowe

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 23 sierpnia 2007.