Znaczenie interleukiny 5 oraz interferonu gamma w patomechanizmie alergicznego kontaktowego zapalenia skóry wywołanego przez nikiel Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Znaczenie interleukiny 5 oraz interferonu gamma w patomechanizmie alergicznego kontaktowego zapalenia skóry wywołanego przez nikiel Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Znaczenie interleukiny 5 oraz interferonu gamma w patomechanizmie alergicznego kontaktowego zapalenia skóry wywołanego przez nikiel

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007alergia kontaktowa

Znaczenie interleukiny 5 oraz interferonu gamma w patomechanizmie alergicznego kontaktowego zapalenia skóry wywołanego przez nikiel

E. Czarnobilska1, B. Jenner1, M. Kapusta2, K. Obtułowicz1, J. Kaszuba-Zwoińska3, P. Thor3, K. Curzytek4, J. Piętowska5, R. Śpiewak5

1Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych UJ CM, Kraków, Polska;
2Katedra Biochemii UJ CM, Kraków, Polska;
3Katedra Patofizjolologii UJ CM, Kraków, Polska;
4Celimun, Kraków, Polska;
5Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Ochrony Zdrowia CMUJ, Kraków, Polska

Wprowadzenie: Powszechnie uważa się, że alergiczne kontaktowe zapalenie skóry (ACD, Allergic Contact Dermatitis) jest związane z aktywacją limfocytów Th1 i wydzielaniem przez nie interferonu gamma. Ostatnie badania wskazują jednak, że inne komórki, np. Th2 lub Tc2 mogą być kluczowymi komórkami efektorowymi w ACD. Cele: Celem pracy było określenie wpływu niklowo-specyficznego wydzielania IFN-gamma (markera aktywności limfocytów Th1 i Tc1) i IL-5 (Th2 i Tc2) na objawy kliniczne (nasilenie skórnego testu płatkowego) u pacjentów z alergią kontaktową na nikiel. Materiał i metody: Do badania włączono 40 kobiet w wieku od 14 do 54 roku życia (mediana 31,5). U wszystkich badanych wykonano testy płatkowe z NiSO4. Hodowano jednojądrzaste komórki krwi obwodowe (PBMC, Peripheral Blood Mononuclear Cells) i badano wydzielanie IFN-gamma i IL-5 w odpowiedzi na stymulację NiSO4. Do analizy statystycznej użyto modeli logitowych (klasycznego i cloglog). Wyniki: Wykazano, że niklowo-specyficzne wydzielanie IL-5 przez PBMC określa stopień nasilenia testów płatkowych z NiSO4 (p=0,05) z nieznamiennym efektem IFN-gamma. Wzrost niklowo-specyficznego wydzielania IL-5 o 10 pg/ml był, w zależności od zastosowanego modelu statystycznego, związany z 10-20% wzrostem współczynnika ryzyka wystąpienia u pacjenta silniejszego odczynu w testach płatkowych. Wnioski: Uzyskane wyniki potwierdzają przypuszczenie, że komórki wydzielające IL-5 (np. Th2, Tc2) odgrywają ważniejszą rolę w patogenezie ACD niż uważano dotychczas.

Jak cytować ten artykuł: E. Czarnobilska, B. Jenner, M. Kapusta, K. Obtułowicz, J. Kaszuba-Zwoińska, P. Thor, K. Curzytek, J. Piętowska, R. Śpiewak. Znaczenie interleukiny 5 oraz interferonu gamma w patomechanizmie alergicznego kontaktowego zapalenia skóry wywołanego przez nikiel. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw26.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007alergia kontaktowa

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 17 września 2007.