Alergia kontaktowa w łuszczycy Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Alergia kontaktowa w łuszczycy Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Alergia kontaktowa w łuszczycy

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007alergia kontaktowa

Alergia kontaktowa w łuszczycy

J. Piętowska, K. Curzytek, R. Śpiewak

Instytut Dermatologii, Kraków, Polska

Wprowadzenie: Opinie na temat współwystępowania alergii kontaktowej i łuszczycy są sprzeczne. Cele: Ustalenie częstości występowania alergii kontaktowej u osób chorych na łuszczycę. Materiał i metody: Meta-analiza publikacji kliniczno-epidemiologicznych dotyczących częstości występowania alergii kontaktowej u chorych na łuszczycę. Wyliczone częstości zbiorcze z przedziałami ufności (95%CI) odniesiono do szacunkowych danych na temat częstości alergii kontaktowej w populacji generalnej (Schäfer i wsp. 2001). Wyniki: Częstość występowania alergii kontaktowej u chorych na łuszczycę wyliczona na podstawie wszystkich analizowanych prac wyniosła 21,6% (95%CI 18,8-24,5%). Haptenem najczęściej uczulającym chorych na łuszczycę okazał się nikiel (8,8%; 95%CI 6,6-10,8%; częstość w populacji generalnej wg estymacji Schäfera: 9,9%). Pozostałe pospolite hapteny często uczulające chorych na łuszczycę to diaminodifenylometan (3,3%; 95%CI 1,3-5,3%; brak estymacji dla populacji generalnej); substancje zapachowe (3,3%; 95%CI 1,5-3,9%; est. Schäfera 11,4%), tiomersal (2,6%; 95%CI 1,0-4,0%; est. 3,2%), neomycyna (2,4%; 95%CI 1,2-3,7%; est. 1,3%), para-fenylenodwuamina (2,5%; 95%CI 1,1-3,4%; est. 3,2%), oraz chrom (2,6%; 95%CI 0,9-3,2%; est. 0,8%). U osób chorych na łuszczycę częsta jest ponadto alergia kontaktowa na składniki leków przeciwłuszczycowych: w analizowanym materiale 4,7% chorych było uczulonych na ditranol (cygnolinę), 5,2% na smołę węglową, a 11,8% na dziegcie drzewne. Wnioski: Częstość występowania alergii kontaktowej u chorych na łuszczycę jest porównywalna z populacją generalną. Wyjątek stanowi rzadsze uczulenie na substancje zapachowe, co może wynikać z mniej intensywnego stosowania perfum przez chorych. Natomiast stosunkowo częste uczulenia na miejscowe leki przeciwłuszczycowe stanowią istotny problem w leczeniu tej choroby.

Jak cytować ten artykuł: J. Piętowska, K. Curzytek, R. Śpiewak. Alergia kontaktowa w łuszczycy. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw29.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007alergia kontaktowa

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 23 sierpnia 2007.