Konsumpcja leków oraz niepożądane reakcje polekowe wśród studentów zdrowia publicznego Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Konsumpcja leków oraz niepożądane reakcje polekowe wśród studentów zdrowia publicznego Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Konsumpcja leków oraz niepożądane reakcje polekowe wśród studentów zdrowia publicznego

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007reakcje polekowe

Konsumpcja leków oraz niepożądane reakcje polekowe wśród studentów zdrowia publicznego

M. Bigda, R. Śpiewak

Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Ochrony Zdrowia, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska

Wprowadzenie: Młodzi ludzi są zwykle niezauważani jako konsumenci leków. W rzeczywistości, ogólne nastawienie konsumpcyjne tej grupy wydaje się również odnosić do leków. Cele: Zbadanie wzorców konsumpcji leków dostępnych bez recepty (OTC) oraz z przepisu lekarza wśród studentów oraz ocena częstości niepożądanych reakcji polekowych (ADR). Materiał i metody: 105 studentów (88 kobiet i 17 mężczyzn w wieku 21-25 lat) kierunku "Zdrowie Publiczne" Uniwersytetu Jagiellońskiego wypełniło anonimową ankietę, zawierającą pytania dotyczące stosowania leków bez recepty oraz na receptę. Ankieta zawierała również pytanie o leki, jakie wypełniający miał przy sobie w chwili wypełniania ankiety, a także o występowanie reakcji niepożądanych po lekach. Wyniki: Wszyscy badani studenci przyznali się do stosowania leków OTC, 98% stosowało również leki z przepisu lekarza. 41 studentów (39,0%, 95%CI: 29,7-48,3%) miało leki przy sobie w chwili wypełniania ankiety. 32 studentów (30,4%; 95%CI: 21,7-39,2%) podało wystąpienie epizodu ADR w przeszłości, z czego u 11 osób (10,4%; 95%CI: 4,6-16,3%) taki epizod miał miejsce w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. Najczęściej były to skórne wysypki polekowe zgłaszane przez 14 studentów (13,3%, 95%CI: 6,8-19,8%), w dalszej kolejności nudności, wymioty i inne rzadsze objawy. U 11 studentów (10,4%; 95%CI: 4,6-16,3%) konieczna była interwencja lekarska w związku z ADR. Wnioski: Prawie każdy student zdrowia publicznego używa leków zarówno dostępnych bez recepty, jak i na receptę. Aż 30% studentów doświadczało niepożądanych reakcji polekowych, które głównie prowokowane są przez leki dostępne na receptę.

Jak cytować ten artykuł: M. Bigda, R. Śpiewak. Konsumpcja leków oraz niepożądane reakcje polekowe wśród studentów zdrowia publicznego. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw39.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007reakcje polekowe

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 23 sierpnia 2007.