Choroby skóry w populacji polskich kontyngentów wojskowych w Iraku i Afganistanie Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Choroby skóry w populacji polskich kontyngentów wojskowych w Iraku i Afganistanie Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Choroby skóry w populacji polskich kontyngentów wojskowych w Iraku i Afganistanie

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007dermatozy u żołnierzy

Choroby skóry w populacji polskich kontyngentów wojskowych w Iraku i Afganistanie

K. Korzeniewski, R. Olszański

Zakład Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Wojskowy Instytut Medyczny, Gdynia, Polska

Wprowadzenie: Choroby skóry są jednym z najistotniejszych problemów zdrowotnych wśród przedstawicieli klimatu umiarkowanego stacjonujących na Bliskim Wschodzie i w Azji Centralnej. Cele: Celem pracy była ocena zachorowalności na dermatozy w populacji polskich żołnierzy pełniących służbę w misji stabilizacyjnej w Iraku i Afganistanie, w klimacie gorącym suchym. Materiał i metody: Analiza epidemiologiczna została przeprowadzona w oparciu o pacjentów narodowości polskiej leczonych na izbie przyjęć Szpitala Polowego Wielonarodowej Dywizji Środkowo-Południowej w Iraku w okresie 08.2003-06.2004 (n=1692), oraz w ambulatorium Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie w okresie 11.2003-10.2005 (n=400). Analizę wykonano na podstawie szpitalnej i ambulatoryjnej dokumentacji medycznej placówek polskiej służby zdrowia stacjonującej w Iraku i Afganistanie. Badania pozwoliły określić wskaźnik zachorowalności oraz strukturę zachorowań na choroby skóry w populacji Polskich Kontyngentów Wojskowych w analizowanym okresie. Wyniki: Choroby skóry należały do najczęstszych problemów zdrowotnych w rejonie obu operacji wojskowych. Wśród żołnierzy narodowości polskiej stacjonujących w Iraku dermatozy stanowiły 22.8% wszystkich chorób i urazów leczonych w ww. okresie, w Afganistanie - 21.9% (leczenie ambulatoryjne). Analiza zachorowań wykazała, że najczęściej leczonymi dermatozami były choroby alergiczne: 25.6% wszystkich przypadków dermatologicznych w Iraku i 33.2% w Afganistanie. Wnioski: Wysoka zachorowalność na choroby skóry w populacji Polskich Kontyngentów Wojskowych w klimacie gorącym, w strefie działań wojennych wymaga podjęcia właściwej kwalifikacji kandydatów do służby w rejonach subtropikalnych i tropikalnych oraz organizacji i zabezpieczenia medycznego misji wojskowej ukierunkowanej na problemy dermatologiczne.

Jak cytować ten artykuł: K. Korzeniewski, R. Olszański. Choroby skóry w populacji polskich kontyngentów wojskowych w Iraku i Afganistanie. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw43.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007dermatozy u żołnierzy

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 23 sierpnia 2007.