Ocena dermalnego narażenia zawodowego na niebezpieczne substancje chemiczne Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Ocena dermalnego narażenia zawodowego na niebezpieczne substancje chemiczne Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Ocena dermalnego narażenia zawodowego na niebezpieczne substancje chemiczne

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007narażenie dermalne

Ocena dermalnego narażenia zawodowego na niebezpieczne substancje chemiczne

M. Galwas, M. Pośniak

Zakład Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych , Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska

Wprowadzenie: Dermalne narażenie zawodowe na szkodliwe substancje chemiczne stanowi zauważalny problem dla wielu grup zawodowych w rolnictwie, przemyśle oraz w sektorze usług. Ocena zawodowego narażenia dermalnego jest jednym z elementów oceny ryzyka związanego ze stosowaniem czynników chemicznych w pracy. Jest ona bardzo istotna z uwagi na skutki tego narażenia, które mogą mieć charakter miejscowy i/lub układowy. Problem stanowi brak odpowiednich wartości progowych oraz metod oznaczania, które są niezbędne do oceny narażenia dermalnego na niebezpieczne substancje chemiczne. Cele: Celem prezentacji jest przedstawienie głównych założeń dotyczących oceny narażenia dermalnego na substancje chemiczne. Materiał i metody: Przedstawiono definicję narażenia dermalnego, zasady oznakowania substancji wchłanianych przez skórę oraz, oparte między innymi na analizie danych toksykologicznych, kryteria oceny narażania na substancje chemiczne. Zaprezentowano także zasady i metody identyfikacji i kwantyfikacji narażenia dermalnego w środowisku pracy. Wyniki: W ramach prezentowanej strategii oceny dermalnego narażenia zawodowego przedstawiono między innymi główne grupy metod pobierania próbek i pomiaru narażenia oraz konceptualny model matematyczny wykorzystywany do opisu procesu narażenia. Wnioski: Zaprezentowano również zalecenia dotyczące warunków pracy mające na celu minimalizację lub eliminację dermalnego narażenia pracowników na niebezpieczne substancje chemiczne.

Jak cytować ten artykuł: M. Galwas, M. Pośniak. Ocena dermalnego narażenia zawodowego na niebezpieczne substancje chemiczne. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw44.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007narażenie dermalne

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 23 sierpnia 2007.