Róża: przebieg choroby, nawroty, powikłania. 10-letnia obserwacja retrospektywna Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Róża: przebieg choroby, nawroty, powikłania. 10-letnia obserwacja retrospektywna Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Róża: przebieg choroby, nawroty, powikłania. 10-letnia obserwacja retrospektywna

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007róża

Róża: przebieg choroby, nawroty, powikłania. 10-letnia obserwacja retrospektywna

A. Alekseenko, A. K. Jaworek, A. Wojas-Pelc

Katedra i Klinika Dermatologii UJ CM, Kraków, Polska

Cele: ocena epidemiologiczno-kliniczna zachorowań na różę na podstawie danych uzyskanych z 319 historii chorób pacjentów hospitalizowanych w Klinice Dermatologii CM UJ w Krakowie z powodu róży w latach 1994-2004. Materiał i metody: Retrospektywna analiza objęła 319 historii chorób pacjentów. Poddano analizie dane dotyczące: wieku, płci, zawodu, sezonowości zachorowań, umiejscowienia zmian, wrót zakażenia, obecności chorób współistniejących, metod leczenia róży oraz występowania powikłań. Podjęto także próbę poszukiwania czynników mogących wpływać na pojawienie się nawrotów róży u chorych. Do oceny statystycznej wyników wykorzystano test chi2, test Kruskal-Wallisa, za wartość istotną statystycznie uznano p≤0,05. Wyniki: Kobiety stanowiły 65% chorych, mężczyźni 35%. Mediana wieku pacjentów wynosi 63 lata. Wśród kobiet róża najczęściej występowała u rencistek (32,7%), wśród mężczyzn - u pracowników fizycznych (40,5%). Zwraca uwagę sezonowość występowania zachorowań: lato - 32.3%, zima - 17%. Zmiany najczęściej były zlokalizowane na podudziu (59,2%). Wykazano istotną statystycznie zależność pomiędzy obecnością charakterystycznych wrót zakażenia a wykonywaną pracą. Nawroty róży stwierdzono aż w 67,3% przypadków, zwłaszcza gdy lokalizowała się ona na podudziu (34,9%), najmniej nawrotów stwierdzono przy lokalizacji zmiany na kończynie górnej (6%). Aż w 69.44% przypadków nawroty róży wystąpiły u tych pacjentów u których dodatkowo stwierdzono schorzenia towarzyszące. Powikłania po róży stwierdzano u 25,5% chorych, u których dodatkowo współistniały choroby naczyń, zwłaszcza wówczas, gdy wrotami zakażenia było owrzodzenie podudzi (72,2%). Wnioski: Na podstawie analizy piśmiennictwa i naszych doświadczeń klinicznych uważamy, że w leczeniu róży i zapobieganiu wystąpienia powikłań konieczne jest działanie interdyscyplinarne.

Jak cytować ten artykuł: A. Alekseenko, A. K. Jaworek, A. Wojas-Pelc. Róża: przebieg choroby, nawroty, powikłania. 10-letnia obserwacja retrospektywna. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw45.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007róża

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 23 sierpnia 2007.