Infekcja Borrelia burgdorferi i uraz mechaniczny a twardzina skórna plackowata i atrophoderma Pasini-Pierini Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Infekcja Borrelia burgdorferi i uraz mechaniczny a twardzina skórna plackowata i atrophoderma Pasini-Pierini Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Infekcja Borrelia burgdorferi i uraz mechaniczny a twardzina skórna plackowata i atrophoderma Pasini-Pierini

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007Borrelia burgdorferi

Infekcja Borrelia burgdorferi i uraz mechaniczny a twardzina skórna plackowata i atrophoderma Pasini-Pierini

D. Wielowieyska-Szybińska, A. Wojas-Pelc

Katedra i Klinika Dermatologii UJ CM, Kraków, Polska

Wprowadzenie: Twardzina skórna plackowata oraz atrophoderma Pasini-Pierini są uważane za szczególne postaci twardziny ograniczonej. Wiele badań autorów europejskich sugeruje, że czynnikiem etiologicznym twardziny skórnej jest Borrelia burgdorferi, natomiast badacze amerykańscy negują rolę tego patogenu. Także rola urazu w rozwoju twardziny ograniczonej nie jest wyjaśniona. Cele: Celem pracy była ocena wpływu infekcji Borrelia burgdorferi i urazu na rozwój twardziny skórnej plackowatej oraz atrophoderma Pasini-Pierini. Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano 36 chorych. Badanie w kierunku obecności Borrelia burgdorferi wykonano przy użyciu metody ELISA. Badanie radiologiczne wybranych odcinków kręgosłupa przeprowadzono w projekcji przednio-tylnej i bocznej, w niektórych przypadkach w projekcji skośnej. Wyniki: Dodatnie miana przeciwciał stwierdzono u 33,33% chorych na APP oraz u 11,11% chorych na TSP. W grupie kontrolnej przeciwciała przeciwko Borrelia burgdorferi nie występowały. Stwierdzono znamienną statystycznie różnicę w odsetku chorych ze stwierdzonymi zmianami w kręgosłupie pomiędzy grupą chorych na TSP, a grupą chorych na APP. W grupie chorych na TSP patologie w kręgosłupie występowały częściej. Wykazane patologie to najczęściej zwyrodnienie kręgosłupa i skolioza. Wnioski: W surowicy chorych na APP wykazano znamiennie częściej występowanie przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi w stosunku do stwierdzanych w surowicy chorych na TSP. Jednakże wobec braku korelacji pomiędzy obecnością badanych przeciwciał, a parametrami klinicznymi choroby wydaje się, że obecność przeciwciał nie ma istotnego znaczenia w patogenezie badanych schorzeń. U chorych na twardzinę skórną plackowatą znamiennie częściej wykazano zmiany patologiczne kręgosłupa w badaniu rentgenowskim w stosunku do stwierdzanych u chorych na atrophoderma Pasini-Pierini. Deformacje te mogą na drodze różnych mechanizmów prowadzić do wydzielania czynników promujących procesy włóknienia.

Jak cytować ten artykuł: D. Wielowieyska-Szybińska, A. Wojas-Pelc. Infekcja Borrelia burgdorferi i uraz mechaniczny a twardzina skórna plackowata i atrophoderma Pasini-Pierini. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw46.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007Borrelia burgdorferi

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 23 sierpnia 2007.