Naturalny przebieg atopowego zapalenia skóry u pacjentów w podeszłym wieku Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Naturalny przebieg atopowego zapalenia skóry u pacjentów w podeszłym wieku Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Naturalny przebieg atopowego zapalenia skóry u pacjentów w podeszłym wieku

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007atopowe zapalenie skóry

Naturalny przebieg atopowego zapalenia skóry u pacjentów w podeszłym wieku

A. Bożek, B. Filipowska, J. Jarząb

Klinika Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zabrze, Polska

Wprowadzenie: Starzenie się populacji wpływa na wzrost częstości występowania chorób alergicznych w grupie chorych po 65 roku życia w tym atopowego zapalenia skóry. Cele: Celem pracy była próba retrospektywnej i prospektywnej oceny naturalnego przebiegu atopowego zapalenia skóry (AD) oraz wartości metod diagnostycznych i problemów z diagnozowaniem AD u chorych po 65 roku życia. Materiał i metody: W badaniu wzięła udział 75 chorych po 65 roku życia z rozpoznanym AD. U wszystkich chorych analizowano wywiad oraz badania alergologiczne (testy skórne, immunoglobuliny E) oraz immunologiczne (immunoglobuliny G, M i A, dopełniacz). Grupę kontrolną stworzyli młodzi chorzy z rozpoznaniem AD. Wyniki: W grupie badanej czas trwania objawów AD wyniósł od 2,4 do 67 lat. U 9 chorych pierwsze objawy AD wystąpiły po 65 roku życia. Średni wynik SCORAD uzyskany przez chorych w grupie badanej był równy 49±15 punktów, a średni obszar zajętej skóry 41±13,6%. U 44% starszych chorych zanotowano dodatnie testy skórne na alergeny powietrznopochodne, głównie na roztocza i pleśnie. Stężenie całkowitej immunoglobuliny E było zawarte w przedziale od 12,67 IU/ml do 907 IU/ml. Obserwowano obniżone stężenia wszystkich typów immunoglobulin w stosunku grupy kontrolnej. Wnioski: Naturalny przebieg oraz możliwości rozpoznania AD są podobne w grupie młodych i starszych pacjentów pomijając oczywiste ograniczenia wynikające z procesu starzenia się. Istnieje potrzeba wykonywania podstawowej diagnostyki alergologicznej u ludzi w podeszłym wieku.

Jak cytować ten artykuł: A. Bożek, B. Filipowska, J. Jarząb. Naturalny przebieg atopowego zapalenia skóry u pacjentów w podeszłym wieku. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw47.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007atopowe zapalenie skóry

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 23 sierpnia 2007.