Implanty z warstwą węglową sposobem wyeliminowania alergii kontaktowej na metale Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Implanty z warstwą węglową sposobem wyeliminowania alergii kontaktowej na metale Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Implanty z warstwą węglową sposobem wyeliminowania alergii kontaktowej na metale

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007alergia kontaktowa

Implanty z warstwą węglową sposobem wyeliminowania alergii kontaktowej na metale

K. Mitura1,3, J. Grabarczyk1, I. Kotela2

1Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Łódzka, Łódź, Polska;
2Oddział Ortopedyczno-Urazowy, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza, Tarnów, Polska;
3Klinika Pneumonologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny, Łódź, Polska

Wprowadzenie: Jedną z przyczyn powikłań wynikający z zastosowania metalicznych implantów medycznych jest alergia kontaktowej na metale zawarte w materiale implantu. W praktyce klinicznej znane są liczne przypadki powikłań wynikających z zastosowania wszczepów z dodatkiem niklu, chromu czy kobaltu, typowych dodatków do metali stosowanych w implantologii. Nie brak też coraz poważniejszych głosów informujących o pacjentach wykazujących nadwrażliwość na tytan do niedawna uważanym za materiał bezpieczny. Mimo ryzyka niekorzystnego oddziaływania na organizm w wielu przypadkach nie ma alternatywy dla stosowania metalicznych implantów medycznych, dotyczy to zwłaszcza ortopedii i neurochirurgii. Cele: Celem przedstawionych badań jest poprawa biozgodności metalicznych implantów medycznych poprzez wytworzenie na powierzchni wszczepu cienkiej warstwy węglowej. Węgiel jako materiał całkowicie biozgodny stanowi barierę pomiędzy materiałem wszczepu a organizmem, nie dopuszczając do przenikania jonów metalu do tkanek. Szczelna warstwa węglowa całkowicie zapobiega wystąpieniu powikłań alergicznych po wszczepieniu implantu. Materiał i metody: Autorzy artykułu przedstawią badania przeprowadzone na grupie pacjentów ze stwierdzoną alergią na nikiel, chrom i kobalt. Wyniki: Pacjentom przeprowadzono testy skórne, które pokazały, iż zastosowanie warstwy węglowej na powierzchni pierwotnie uczulających materiałów, pozwala wyeliminować odczyn alergiczny. W artykule zostaną zaprezentowane również przypadki wszczepienia protez z wytworzoną warstwą węgłowa u pacjentów ze stwierdzoną alergią kontaktową na metale, oraz wyniki obserwacji przebiegu leczenia. Wnioski: Przeprowadzone badania pozwoliły na wnioskowanie, iż metaliczne implanty medyczne z warstwą węglową redukują ryzyko powikłań wywołanych uczuleniem na metale. Zalety biozgodnej i odpornej chemicznie warstwy węglowej, dodatkowo podnoszącej odporność korozyjną implantu, powodują że jest ona trwałą barierą izolującą metal od organizmu zarówno dla implantów krótko jak i długookresowych.

Jak cytować ten artykuł: K. Mitura, J. Grabarczyk, I. Kotela. Implanty z warstwą węglową sposobem wyeliminowania alergii kontaktowej na metale. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw49.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007alergia kontaktowa

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 23 sierpnia 2007.