Czy ekspresja integryny alfa5 beta1 na powierzchni komórek jest związana z progresją czerniaka? Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Czy ekspresja integryny alfa5 beta1 na powierzchni komórek jest związana z progresją czerniaka? Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Czy ekspresja integryny alfa5 beta1 na powierzchni komórek jest związana z progresją czerniaka?

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007czerniak

Czy ekspresja integryny alfa5 beta1 na powierzchni komórek jest związana z progresją czerniaka?

E. Trębacz1, M. Kielar2

1Zakład Biochemii Glikokoniugatów, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska;
2Zakład Gospodarki Lekiem, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska

Wprowadzenie: W ostatnich dekadach obserwuje się wzrost liczby chorych na nowotwory skóry w tym czerniaka. W przeciwieństwie do innych typów nowotworów atakuje on relatywnie młodych ludzi. Dla zachowania homeostazy w tkance niezbędne jest utrzymanie prawidłowej komunikacji komórek ze środowiskiem. W procesach tych uczestniczą integryny, między innymi integryna alfa5 beta1. Integryna alfa5 beta1 jest to transbłonowa N-glikoproteina, która pośredniczy podczas interakcji komórek z fibronektyną. Na te oddziaływania wpływa obecność kwasów sjalowych, występujących w pozycji terminalnej N-glikanów. Mogą być one przyłączone jednym z trzech typów wiązań, za ich syntezę odpowiadają sjalilotransferazy (STs). Ich aktywność bezpośrednio koreluje z poziomem mRNA dla poszczególnego enzymu i wiąże się z transformacją nowotworową komórek. Cele: Nadrzędnym celem badań była analiza porównawcza ekspresji integryny alfa5 beta1 na powierzchni komórek nowotworowych czerniaka; dodatkowo został zbadany jej profil sjalilacji za pomocą specyficznych lektyn, jak również obecność mRNA dla wybranych pięciu sjalilotransferaz. Materiał i metody: Dwie linie komórkowe czerniaka ludzkiego: pierwotna E-066 i metastastyczna E-076 wyprowadzone od tego samego pacjenta. Ekspresję integryny na powierzchni komórek zbadano za pomocą cytometrii przepływowej. Dodatkowo profil sjalilacji określono wykonując precypitację lektynami SNA lub MAA, wynik potwierdzono wykonując immunodetekcję integryny alfa5 beta1. Poziom mRNA dla wybranych sjalilotransferaz sprawdzono przeprowadzając reakcję RT-PCR. Wyniki: Analiza cytometryczna wykazała, iż ekspresja alfa5 beta1 zwiększa się na powierzchni komórek metastatycznych. mRNA dla ST8Sia-II występowało wyłącznie w komórkach linii pierwotnej. Wnioski: Ekspresja integryny alfa5 beta1 może być związana z progresją czerniaka skóry.

Jak cytować ten artykuł: E. Trębacz, M. Kielar. Czy ekspresja integryny alfa5 beta1 na powierzchni komórek jest związana z progresją czerniaka? Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw50.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007czerniak

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 5 września 2007.