RIKTA (Terraquant) - złożone urządzenie zawierające laser o niskiej mocy: nowa, obiecująca strategia w leczeniu ran przewlekłych Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. RIKTA (Terraquant) - złożone urządzenie zawierające laser o niskiej mocy: nowa, obiecująca strategia w leczeniu ran przewlekłych Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. RIKTA (Terraquant) - złożone urządzenie zawierające laser o niskiej mocy: nowa, obiecująca strategia w leczeniu ran przewlekłych

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007RIKTA (Terraquant)

RIKTA (Terraquant) - złożone urządzenie zawierające laser o niskiej mocy: nowa, obiecująca strategia w leczeniu ran przewlekłych

I. Żelazny, R. Nowicki

Klinika Dermatologii Wenerologii i Alergologii, Akademia Medyczna, Gdańsk, Polska

Wprowadzenie: Przewlekłe rany, jak odleżyny, owrzodzenia podudzi, stopy cukrzycowe są częstym problemem w dzisiejszej opiece zdrowotnej. Ich leczenie włącza wiele strategii, głównie są to opatrunki, preparaty przeciwbakteryjne, fizykoterapia i edukacja. Niestety są one kosztowne i często nie wystarczająco dobre. Cele: Z powodu braku satysfakcjonujących efektów wskazane jest poszukiwanie nowych efektywnych metod leczenia ran przewlekłych. Celem tej pracy było podsumowanie danych z badań klinicznych jak i przedstawienie kilku przypadków dotyczących leczenia ran przewlekłych z zastosowaniem lasera o niskiej mocy (Terraquant, RIKTA). Materiał i metody: RIKTA jest urządzeniem zawierającym laser o niskiej mocy (klasa 1A), światło czerwone i podczerwone oraz stałe pole magnetyczne. Jest z powodzeniem stosowane w leczeniu wielu jednostek chorobowych, również ran przewlekłych. Badania kliniczne przytoczone w pracy pochodzą czasopism traktujących o terapii laserowej, natomiast opisy przypadków pochodzą z domu opieki w Australii. Wyniki: Zastosowanie lasera o niskiej mocy (RIKTA, Terraquant) w leczeniu ran przewlekłych spowodowało wzrost mikrokrążenia, stymulację wzrostu komórek (fibroblastów, komórek epitelialnych), zmniejszało wielkość rany, skracało czas gojenia i redukowało ból z nim związany. Hamowało również wzrost bakterii i przyspieszało gojenie również tych ran, które nie odpowiadały na żadną z zastosowanych wcześniej metod leczenia. Wnioski: Zastosowanie urządzenia zawierającego laser o niskiej mocy (RIKTA) okazuje się być bezpiecznym i bardzo wydajnym w skracaniu czasu i redukcji kosztów gojenia ran przewlekłych.

Jak cytować ten artykuł: I. Żelazny, R. Nowicki. RIKTA (Terraquant) - złożone urządzenie zawierające laser o niskiej mocy: nowa, obiecująca strategia w leczeniu ran przewlekłych. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw51.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007RIKTA (Terraquant)

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 23 sierpnia 2007.