Jakość życia w atopowym zapaleniu skóry Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Jakość życia w atopowym zapaleniu skóry Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Jakość życia w atopowym zapaleniu skóry

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007atopowe zapalenie skóry

Jakość życia w atopowym zapaleniu skóry

I. Żelazny, R. Nowicki

Klinika Dermatologii Wenerologii i Alergologii, Akademia Medyczna, Gdańsk, Polska

Wprowadzenie: Atopowe zapalenie skóry jest jednostką chorobową związaną ze znaczną chorobowością psychospołeczną i w sposób szczególny wpływającą na jakość życia pacjentów. Jest to najczęstsza przewlekła i nawrotowa choroba skóry dzieci i młodzieży. Wyniki badań ilustrują głęboki negatywny wpływ wywierany przez tę chorobę jak również to, jak ważne jest wczesne i prawidłowe leczenie. Cele: Celem pracy było określenie wpływu atopowego zapalenia skóry na jakość życia pacjentów i ich rodzin oraz sprawdzenie czy ciężkość atopowego zapalenia skóry określana za pomocą SCORAD (narzędzia klinicznego służącego do określania ciężkości atopowego zapalenia skóry) wpływa na tę jakość życia. Materiał i metody: Przedstawiamy wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w Poradni Alergologicznej przy Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AMG w 2006 roku, dotyczących jakości życia pacjentów z wypryskiem atopowym i ich rodzin. Badaniem objęte zostały dzieci chorujące na atopowe zapalenie skóry oraz ich rodzice. Dodatkowo, celem określenia wpływu ciężkości atopowego zapalenia skóry na jakość życia pacjentów i ich rodzin, za każdym razem określano SCORAD. Wyniki: Wyniki wskazują, że jakość życia zarówno pacjentów z atopowym zapaleniem skóry, jak i ich rodzin jest obniżona. W większości przypadków wyniki te są proporcjonalne do ciężkości stanu chorobowego pacjentów. Wnioski: Atopowe zapalenie skóry po raz kolejny okazuje się chorobą znacznie upośledzającą jakość życia pacjentów i ich rodzin. Jednostka ta ze względu na swój przewlekły przebieg i uciążliwość objawów upośledza jakość życia w stopniu, który wymusza bardzo uważne podejście do opieki nad chorymi, nie ograniczając naszych działań tylko i wyłącznie do farmakoterapii.

Jak cytować ten artykuł: I. Żelazny, R. Nowicki. Jakość życia w atopowym zapaleniu skóry. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw52.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007atopowe zapalenie skóry

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 23 sierpnia 2007.