Problem fobii sterydowej wśród rodziców pacjentów z atopowym zapaleniem skóry Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Problem fobii sterydowej wśród rodziców pacjentów z atopowym zapaleniem skóry Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Problem fobii sterydowej wśród rodziców pacjentów z atopowym zapaleniem skóry

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007atopowe zapalenie skóry

Problem fobii sterydowej wśród rodziców pacjentów z atopowym zapaleniem skóry

I. Żelazny, M. Bieschke, A. Kluska, R. Nowicki

Klinika Dermatologii Wenerologii i Alergologii, Akademia Medyczna, Gdańsk, Polska

Wprowadzenie: Miejscowe kortykosterydy są nadal szeroko stosowane w terapii pacjentów cierpiących na atopowe zapalenie skóry. Pacjenci i ich rodzice są jednak coraz bardziej świadomi, a ich często nieuzasadniona obawa przed zastosowaniem miejscowych preparatów kortykosterydowych może mieć poważny wpływ na compliance i efekty leczenia. Cele: Celem pracy jest ocena problemu fobii sterydowej u rodziców dzieci chorujących na atopowe zapalenie skóry, jak i wiedzy rodziców na temat terapii miejscowymi preparatami sterydowymi. Materiał i metody: Badaniami ankietowymi objęte zostało 97 osób- rodziców i opiekunów dzieci chorujących na atopowe zapalenie skóry będących uczestnikami forum internetowego poświęconych zagadnieniom atopii i alergii. Wysłany kwestionariusz zawierał pytania dotyczące podstawowych informacji o terapii miejscowymi preparatami sterydowymi, obaw rodziców w zakresie stosowania miejscowych glkokortykosteroidów u ich dzieci i wpływu tych obaw na wybór stosowanego u dzieci leczenia. Wyniki: Według 64% osób miejscowe glikokortykosteroidy mają liczne działania niepożądane, u 24% rodziców obawa przed stosowaniem preparatów sterydowych jest tak silna, że nie stosują sterydów pomimo zaleceń lekarza. Wnioski: Fobia sterydowa wśród pacjentów chorujących na atopowe zapalenie skóry nadal stanowi duży problem. Powoduje ona brak stosowania się pacjentów do zaleceń lekarza i brak efektów klinicznych leczenia. Badanie to po raz kolejny podkreśla konieczność informowania i edukacji pacjentów na temat bezpieczeństwa, siły działania i prawidłowego zastosowania miejscowych kortykosterydów.

Jak cytować ten artykuł: I. Żelazny, M. Bieschke, A. Kluska, R. Nowicki. Problem fobii sterydowej wśród rodziców pacjentów z atopowym zapaleniem skóry. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw53.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007atopowe zapalenie skóry

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 23 sierpnia 2007.