Związek pomiędzy genetycznie uwarunkowanym polimorfizmem acetylacji a pokrzywką indukowaną aspiryną Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Związek pomiędzy genetycznie uwarunkowanym polimorfizmem acetylacji a pokrzywką indukowaną aspiryną Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Związek pomiędzy genetycznie uwarunkowanym polimorfizmem acetylacji a pokrzywką indukowaną aspiryną

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( recenzje

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007pokrzywka aspirynowa

Związek pomiędzy genetycznie uwarunkowanym polimorfizmem acetylacji a pokrzywką indukowaną aspiryną

G. Porębski1, K. Obtułowicz1, M. Piwowar2, J. Woron3, R. Korbut3

1Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska;
2Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska;
3Katedra Farmakologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Wprowadzenie: N-acetylacja jest jednym z kluczowych szlaków metabolizmu ksenobiotyków, w tym leków. W dotychczasowych badaniach wykazano przewagę "wolnych acetylatorów" wśród chorych atopowych i w alergii kontaktowej. Genotyp acetylacji badano także u chorych z nadwrażliwością na sulfonamidy. Cele: Celem pracy była ocena polimorfizmu genotypu N-acetylotransferazy2 (NAT2) u pacjentów z pokrzywką indukowaną aspiryną (AIU). Materiał i metody: Do badania włączono 24 kolejno zgłaszających się chorych z wywiadem AIU oraz 123 zdrowe osoby, jako grupę kontrolną. W grupie pacjentów wykonano doustny test prowokacyjny (OPT) z kwasem acetylosalicylowym do dawki kumulacyjnej 565 mg. Allele NAT2 (*4, *5, *6 i *7) były identyfikowane metodą reakcji łańcuchowej polimerazy z analizą polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych (PCR-RFLP) w materiale genetycznym izolowanym z krwi obwodowej. Allel *4 warunkuje fenotyp szybkiej acetylacji, pozostałe allele - fenotyp wolnej acetylacji. Wyniki: W grupie kontrolnej stwierdzono 53,7% "wolnych acetylatorów", w grupie pacjentów z wywiadem AIU - 66,7%, u pacjentów z dodatnim OPT - 83,3%, a u chorych z reakcją skórną w OPT ocenioną jako silna - 100%. Wnioski: Związek pokrzywki indukowanej aspiryną i wolnej acetylacji wydaje się być wysoce prawdopodobny u pacjentów z wywiadem skórnej nadwrażliwości na aspirynę potwierdzonym przez doustny test prowokacyjny.

Jak cytować ten artykuł: G. Porębski, K. Obtułowicz, M. Piwowar, J. Woron, R. Korbut. Związek pomiędzy genetycznie uwarunkowanym polimorfizmem acetylacji a pokrzywką indukowaną aspiryną. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw54.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007pokrzywka aspirynowa

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 23 sierpnia 2007.