Wyprysk powietrznopochodny (air-borne dermatitis): Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Wyprysk powietrznopochodny (air-borne dermatitis): Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Wyprysk powietrznopochodny (air-borne dermatitis): Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007róża

Wyprysk powietrznopochodny (air-borne dermatitis): Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

G. Antoszczyk, A. Wojas-Pelc, A. Obtułowicz

Katedra i Klinika Dermatologii UJ CM, Kraków, Polska

Wprowadzenie: Wyprysk powietrznopochodny jest schorzeniem rzadko rozpoznawanym i często leczonym jako fotodermatoza. Jest odmianą wyprysku kontaktowego. Początkowo cechuje go ostry lub przewlekły stan zapalny jedynie skóry eksponowanej na działanie różnorodnych lotnych substancji zawartych w powietrzu. Zmiany wypryskowe obejmują zwykle skórę rąk i twarzy zwłaszcza w rejonie oczodołów, okolicach zausznych i podbródka. Cele: Celem pracy jest opis przypadku wyprysku powietrznopochodnego oraz analiza aktualnych danych piśmiennictwa dotyczących patomechanizmu i problemów klinicznych tego schorzenia. Materiał i metody: Opisany przypadek dotyczy 55-letniego mężczyzny z typowymi objawami wyprysku powietrznopochodnego bez cech fotodermatozy. Przegląd piśmiennictwa dotyczący tej formy wyprysku wskazuje na istotny wpływ środowiskowych substancji w rozwoju tego schorzenia. Wyniki: W opisanym przypadku testem płatkowym potwierdzono istnienie u chorego alergii kontaktowej na substancje zawarte w liściach chryzantem i laktony obecne w środowisku jego pracy oraz na balsam peruwiański i substancje zapachowe. Wnioski: Zgodnie z danymi z piśmiennictwa pierwsze opisy tego schorzenia dotyczyły rolników i były skutkiem uczulenia kontaktowego na póltoraterpenowe laktony zawarte w ziarnach pyłku Compositae [chwasty] unoszących się sezonowo w powietrzu. Dane z piśmiennictwa wskazują obecnie, że wyprysk ten jest powodowany środowiskowymi substancjami zawodowymi i pozazawodowymi. Dla skuteczności leczenia tej odmiany wyprysku istotne jest wczesne prawidłowe rozpoznanie oraz wykluczenie lub potwierdzenie współistnienia fotodermatozy.

Jak cytować ten artykuł: G. Antoszczyk, A. Wojas-Pelc, A. Obtułowicz. Wyprysk powietrznopochodny (air-borne dermatitis): Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw55.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007róża

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

medukacja: medyczna edukacja

celimun

ELISPOT: szkolenia, wdrożenia i  outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 25 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 25 sierpnia 2007.