Objawy kliniczne IgE-zależnej alergii na formaldehyd Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Objawy kliniczne IgE-zależnej alergii na formaldehyd Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Objawy kliniczne IgE-zależnej alergii na formaldehyd

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007formaldehyd

Objawy kliniczne IgE-zależnej alergii na formaldehyd

M. Stobiecki, W. Dyga, B. Bilo, E. Czarnobilska, K. Obtułowicz

Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej, Collegium Medicum UJ, Kraków, Polska

Wprowadzenie: Formalina wchodząca w skład leków stomatologicznych, kosmetyków, tworzyw sztucznych, odzieży i środków czyszczących, jest haptenem kojarzonym z alergią kontaktową, a diagnostyka opiera się na wyniku skórnych testów płatkowych. W ostatnich latach coraz więcej doniesień kazuistycznych zwraca uwagę na występowanie alergii typu natychmiastowego na formalinę a dzięki nowym metodom diagnostycznym możliwe jest oznaczanie specyficznego IgE. Cele: Ocena częstości i okoliczności występowania alergii typu natychmiastowego na formalinę w materiale własnym. Materiały i metody: Przeprowadzono analizę retrospektywną grupy 122 pacjentów diagnozowanych w latach 2003-2006 z powodu objawów sugerujących alergię typu natychmiastowego na formaldehyd potwierdzaną oznaczeniem specyficznego IgE metodą FEIA (UniCAP 100). Wyniki: Spośród 122 chorych, u których na podstawie danych klinicznych lekarz alergolog podejrzewał alergię IgE zależną na formalinę, rozpoznanie potwierdzono uzyskując wynik dodatni u 18 osób (14,8%). Pacjenci z tej podgrupy najczęściej kierowani byli z rozpoznaniem alergii na leki (znieczulenia miejscowego i przeciwbólowe) - 16 osób (88,9%). Wśród objawów początkowych występowały objawy skórne - 9 osób (50%), reakcja anafilaktyczna- 7 osoby (38,8%) oraz objawy ze strony górnych dróg oddechowych - 2 osoby (11,1%). Aż u 15 pacjentów (83,3%) objawy wystąpiły po procedurach stomatologicznych. Współistnienie alergii kontaktowej i natychmiastowej zdiagnozowano u 1 pacjenta (5,5%). W tym samym okresie analizując częstość występowania alergii kontaktowej na formalinę, w grupie 213 osób u potwierdzono u 10,8% przypadków. Wnioski: Alergia natychmiastowa na formalinę może być zjawiskiem częstszym niż się dotychczas przypuszczało - szczególnie jako powikłanie leczenia kanałowego w stomatologii. Niedoszacowanie przypadków uczulenia na formaldehyd może być wynikiem świadomości wśród lekarzy i z małej dostępności oznaczania sIgE.

Jak cytować ten artykuł: M. Stobiecki, W. Dyga, B. Bilo, E. Czarnobilska, K. Obtułowicz. Objawy kliniczne IgE-zależnej alergii na formaldehyd. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw58.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007formaldehyd

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 23 sierpnia 2007.