Środowiskowe i społeczne uwarunkowania wyprysku atopowego u dzieci z powiatu mikołowskiego Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Środowiskowe i społeczne uwarunkowania wyprysku atopowego u dzieci z powiatu mikołowskiego Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Środowiskowe i społeczne uwarunkowania wyprysku atopowego u dzieci z powiatu mikołowskiego

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007wyprysk atopowy

Środowiskowe i społeczne uwarunkowania wyprysku atopowego u dzieci z powiatu mikołowskiego

E. M. Czech1, M. Kowalska2, J. Kasznia-Kocot3, J. E. Zejda2, L. Hubicki1, Z. Cholewa4

1Zakład Biostatystyki, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny, Bytom, Polska;
2Katedra i Zakład Epidemiologii, Wydział Lekarski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska;
3Zakład Epidemiologii, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny, Bytom, Polska;
4Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o. o., Żory, Polska

Wprowadzenie: Dane literaturowe sugerują istnienie związku pomiędzy częstością występowania chorób alergicznych skóry u dzieci a sytuacją społeczno-ekonomiczną rodziny oraz środowiskiem miejsca zamieszkania. Cele: Celem pracy była ocena wpływu wybranych czynników społecznych i środowiskowych na częstość występowania wyprysku atopowego u dzieci w wieku szkolnym oraz ocena zgodności diagnozy lekarskiej z wynikami badań kwestionariuszowych. Materiał i metody: W roku 2001 zbadano 905 dzieci w wieku 7-10 lat z powiatu mikołowskiego. Dla realizacji założonego celu pracy oceniono związek pomiędzy rozpoznanym kiedykolwiek przez lekarza wypryskiem atopowym a ekspozycją na wybrane czynniki społeczne oraz środowiskowe. Następnie przeanalizowano, w jakim stopniu wyniki badania lekarskiego, dotyczące zmian atopowych, są zgodne z wynikami badania kwestionariuszowego. Statystyczną analizę danych wykonano przy pomocy pakietu STATISTICA 7.1. Wyniki: Częstość deklarowanego w kwestionariuszu, rozpoznanego kiedykolwiek wyprysku atopowego wynosiła 4,2%. Częstość choroby była statystycznie znamiennie wyższa u dzieci, które nie uczęszczały do żłobka (p=0,0003) oraz u dzieci matek z wyższym poziomem wykształcenia (p=0,01). Wśród zmiennych, które nie wpływały na częstość rozpoznanego wyprysku atopowego znalazły się: posiadanie rodzeństwa, uczęszczanie do przedszkola oraz poziom wykształcenia ojca. Wykazano zgodność diagnozy lekarskiej z wynikami badania kwestionariuszowego dla zmian atopowych skóry (wyniki testu McNemara oraz statystyki V Cramera). Wnioski: Przeprowadzone badanie wykazało, że wyprysk atopowy znacznie częściej występował u dzieci, które nie uczęszczały do żłobka a ich matki legitymowały się wyższym poziomem wykształcenia. Uzyskane wyniki pozwalają sądzić, iż podobnie jak w przypadku astmy, chorobę rozpoznaje się częściej wśród dzieci z tzw. "dobrych domów".

Jak cytować ten artykuł: E. M. Czech, M. Kowalska, J. Kasznia-Kocot, J. E. Zejda, L. Hubicki, Z. Cholewa. Środowiskowe i społeczne uwarunkowania wyprysku atopowego u dzieci z powiatu mikołowskiego. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw59.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007wyprysk atopowy

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 23 sierpnia 2007.