Grzyby drożdżopodobne zagrożeniem zdrowia dla młodzieży trenującej Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Grzyby drożdżopodobne zagrożeniem zdrowia dla młodzieży trenującej Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Grzyby drożdżopodobne zagrożeniem zdrowia dla młodzieży trenującej

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007grzyby drożdżopodobne

Grzyby drożdżopodobne zagrożeniem zdrowia dla młodzieży trenującej

E. Mędrela-Kuder

Akademia Wychowania Fizycznego, Zakład Higieny i Promocji Zdrowia, Kraków, Polska

Wprowadzenie: Ocena warunków higienicznych pomieszczeń, w których są prowadzone treningi jest niezwykle ważna z uwagi na kontakt z alergenami oraz możliwość wywołania zakażeń grzybiczych. Cele: Celem pracy było określenie zanieczyszczenia grzybami, w tym drożdżami w pomieszczeniach treningowych. Materiał i metody: Badaniami objęto dwa pomieszczenia treningowe, w których pobierano próbki powietrza, wymazy z podłogi i sprzętu sportowego. Badania przeprowadzono w zimie w 2007 roku. Próbki powietrza pobierano stosując mikrobiologiczny próbnik powietrza MAS-100 firmy Merck. Jednorazowo zasysano 50 l powietrza. Do wzrostu grzybów wykorzystano podłoża: Sabourauda, Czapka i chromogenne CandiSelect®4 firmy BioRad. Wyniki: W powietrzu dominował rodzaj Aspergillus 80,5% i Penicillium 16,6%. Grzyby drożdżopodobne stanowiły na podłodze 71,4% ogółu zarodników. Dominowały one na materacach - 100%, na równoważni - 87,4% i koźle - 75,0% ogółu grzybów. Wśród nich przeważał gatunek Candida albicans. Wnioski: Występowanie drożdży na sprzęcie gimnastycznym stanowi zagrożenie zdrowotne dla ćwiczących, gdyż może dojść do zakażenia wskutek bezpośredniego kontaktu bosych stóp z zakażonymi powierzchniami wyposażenia sportowego. Wskazana jest kontrola stopnia czystości powietrza i wyposażenia obiektów sportowych.

Jak cytować ten artykuł: E. Mędrela-Kuder. Grzyby drożdżopodobne zagrożeniem zdrowia dla młodzieży trenującej. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw60.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007grzyby drożdżopodobne

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 17 września 2007.