Hirsutyzm jako problem cywilizacyjny w medycynie Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Hirsutyzm jako problem cywilizacyjny w medycynie Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Hirsutyzm jako problem cywilizacyjny w medycynie

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007hirsutyzm

Hirsutyzm jako problem cywilizacyjny w medycynie

E. Szpringer, K. Lutnicki, I. Zych

Katedra i Zakład Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny, Lublin, Polska; Centrum Praktyki Dermatologicznej i Laseroterapii Laser-Medic, Lublin, Polska

Wprowadzenie: Warunki środowiskowe powodują zaburzenia jednostki włosowo-łojowej. Nadmierne, nieakceptowane owłosienie jest ważnym problemem medycznym, psychologicznym i społecznym. Materiał i metody: 80 pacjentek od 15-49 lat, nie diagnozowanych ani nie leczonych endokrynologicznie, które zgłosiły się celem wykonania laserowej depilacji podzielono na grupy w oparciu o kryteria skali Ferrimana i Galleweya: I - 46 z owłosieniem prawidłowym, nieakceptowanym; II - 30 z podejrzeniem hirsutyzmu, III - 4 z hipertrichozą wrodzoną. W grupie II badano w osoczu stężenie androgenów, SHBG, stężenie progesteronu w fazie lutealnej, PRL, TSH oraz test tolerancji glukozy. Stwierdzono: u 11 PCOS, u 4 upośledzoną tolerancję glukozy, bez zaburzeń hormonalnych, u 3 cukrzycę II typu, u 3 niedoczynność tarczycy, u 4 hiperprolaktynemię i gruczolak przysadki, u 5 hirsutyzm idiopatyczny. W I i III nie było zaburzeń endokrynologiczno-ginekologicznych. Laserową depilację wykonano laserem aleksandrytowym GentleLase Plus Candela, długość fali 755nm, puls do 1 Hz. Wyniki: W grupie I uzyskano ubytek owłosienia 70-80%, pozostałe włosy były znacznie cieńsze, rezultaty po 5 zabiegach i 12 miesięcznej obserwacji były bardzo dobre lub dobre. W III, stwierdzono ubytek 40-50% włosów, stopień skuteczności dobry. U pacjentek z PCOS, upośledzoną tolerancją glukozy oraz cukrzycę II typu, rezultaty leczenia w połączeniu z depilacją były bardzo dobre, utrata owłosienia 70-80%. Leczenie podniosło jakość ich życia oraz stopień samoakceptacji. Pacjentki z niedoczynnością tarczycy oraz hiperprolaktynemią określiły rezultat leczenia i depilacji jako dobry lub dostateczny. Wnioski: Satysfakcjonujące usunięcie nadmiernego owłosienia wymaga diagnostyki hirsutyzmu wraz z podjęciem leczenia oraz doboru skutecznej dawki energii i odpowiedniej częstości oraz ilości zabiegów depilacji, co pozwala na przywrócenie prawidłowej regulacji jednostki włosowo-łojowej. Powikłania po depilacji nie występują, typowe odczyny to zaczerwienienie i obrzęk przymieszkowy do kilku godzin po zabiegu lub przemijająca pokrzywka naczyniowa. Po wykonaniu ponad pięciu tysięcy zabiegów nie obserwowano przypadków bliznowacenia (w literaturze około 0,1%).

Jak cytować ten artykuł: E. Szpringer, K. Lutnicki, I. Zych. Hirsutyzm jako problem cywilizacyjny w medycynie. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw61.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007hirsutyzm

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

medukacja: medyczna edukacja

celimun

ELISPOT: szkolenia, wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 5 września 2007.