Epidemiologia atopowego zapalenia skóry w populacji dzieci w wieku 13-15 lat Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Epidemiologia atopowego zapalenia skóry w populacji dzieci w wieku 13-15 lat Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Epidemiologia atopowego zapalenia skóry w populacji dzieci w wieku 13-15 lat

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007atopowe zapalenie skóry

Epidemiologia atopowego zapalenia skóry w populacji dzieci w wieku 13-15 lat

J. Kasznia-Kocot1, J. E. Zejda2

1Zakład Epidemiologii, Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny, Bytom, Polska;
2Katedra Epidemiologii, Wydział Lekarski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska

Wprowadzenie: Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą i nawrotową chorobą skóry. Widoczny w ostatnich latach wzrost częstości choroby przypisuje się oddziaływaniu szeroko rozumianych czynników środowiskowych. Cele: Poznanie częstości występowania i podstawowych środowiskowych czynników ryzyka tej choroby, w populacji dzieci. Materiał i metody: Przekrojowe badanie epidemiologiczne objęło 1130 dzieci w wieku 13-15 lat zamieszkałych w Chorzowie, w latach 2004-2005. Wykorzystano badanie kwestionariuszowe, lekarskie i alergologiczne. W analizie wykorzystano proste i stratyfikacyjne testy zależności, których wyniki weryfikowano metodą analizy wielu zmiennych z zastosowaniem regresji logistycznej. Wyniki: AZS rozpoznane kiedykolwiek przez lekarza stwierdzono u 50 (4,4%) dzieci (dziewczęta: 5,3%, chłopcy: 3,4%; p>0,05). Najczęściej występowało późne ujawnienie się choroby (po 6 roku życia - 24,6%), nieco tylko rzadziej doszło do manifestacji AZS u niemowląt do 6 miesiąca. Ponad 70% dzieci z rozpoznaniem AZS w przeszłości chorowało nadal na tę chorobę w 13-15 roku życia. Analiza regresji logistycznej potwierdziła dodatni wpływ alergii u matki (IS=1,98; 95%PU= 1,08-3,58), wykształcenia (matka) co najmniej średniego (IS=2,15; 95%PU=1,15-3,99) oraz protekcyjny wpływ urodzeniowej masy ciała >2500 g (IS=0,45; 95%PU=0,23-0,87). Wnioski: Częstość AZS w badanej populacji nie jest duża (4,4%). Wśród osobniczych i środowiskowych czynników ryzyka choroby istotne znaczenie posiadają mała urodzeniowa masa ciała i dodatni wywiad rodzinny w kierunku choroby alergicznej. Znaczenie wykształcenia matek można traktować jako surogat stanu społeczno-ekonomicznego rodziny, korespondujący z "hipotezą higieniczną" AZS.

Jak cytować ten artykuł: J. Kasznia-Kocot, J. E. Zejda. Epidemiologia atopowego zapalenia skóry w populacji dzieci w wieku 13-15 lat. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw62.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007atopowe zapalenie skóry

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 23 sierpnia 2007.