Kremy i maści ochronne w profilaktyce kontaktowych chorób skóry Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Kremy i maści ochronne w profilaktyce kontaktowych chorób skóry Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Kremy i maści ochronne w profilaktyce kontaktowych chorób skóry

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007środki ochronne

Kremy i maści ochronne w profilaktyce kontaktowych chorób skóry

J. Kurpiewska, J. Liwkowicz

Zakład Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych, Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska

Rękawice ochronne, stanowiące dla skóry rąk najlepszą ochronę przed substancjami szkodliwymi utrudniają pracę, nie zawsze można je stosować np. przy wykonywaniu precyzyjnych czynności, a przy maszynach z elementami wirującymi - tokarki, frezarki itp, ich stosowanie jest zabronione. Wtedy środki ochrony skóry (kremy barierowe, żele i maści - ŚOS) są jedyną możliwą metodą zabezpieczenia skóry rąk przed substancjami szkodliwymi. Prezentowany plakat w skrócie przedstawia trzy kategorie ŚOS, zabezpieczających przed działaniem: substancji nierozpuszczalnych w wodzie - olejów, smarów, rozpuszczalników organicznych (krótkotrwały kontakt) (i), wody i roztworów wodnych, soli, mydeł, detergentów, roztworów zasad i kwasów, do 5% stężenia, za wyjątkiem bardzo toksycznych jak np. HCN (ii), promieniowania UVA i UVB (iii). Ocenę skuteczności ŚOS zwykle wykonuje się stosując testy in vitro lub in vivo na zwierzętach lub na ludziach (ochotnikach). Metody te są całkowicie nieprzydatne przy ewentualnej certyfikacji ŚOS. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy-Państwowym Instytucie Badawczym opracowano techniczne metody badania i oceny skuteczności ŚOS oraz receptury dwóch preparatów ochronnych, hydrofilowego i hydrofobowego. Opracowane metody pozwalają na ocenę skuteczności działania i właściwy dobór ŚOS w zależności od warunków pracy. Różne preparaty dostępne na rynku, oferowane jako ochronne zbadano metodami technicznymi i porównano z wynikami uzyskanymi dla preparatów opracowanych w CIOP - PIB. Skuteczność ŚOS w profilaktyce kontaktowych chorób skóry potwierdziły wyniki badań dermatologicznych przeprowadzonych w 3 szpitalach klinicznych oraz w Poradni Dermatologicznej w WOMP w Lublinie. Kremów barierowych nie wolno mylić z pielęgnacyjnymi. Konieczne jest przeprowadzenie szeroko zaplanowanych, randomizowanych badań pozwalających na porównanie i ocenę różnych środków ochrony skóry.

Jak cytować ten artykuł: J. Kurpiewska, J. Liwkowicz. Kremy i maści ochronne w profilaktyce kontaktowych chorób skóry. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw63.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007środki ochronne

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 23 sierpnia 2007.