Rola opatrunków hydrowłóknistych i hydroalginianowych ze srebrem w leczeniu ran oparzeniowych pośredniej grubości u dzieci Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Rola opatrunków hydrowłóknistych i hydroalginianowych ze srebrem w leczeniu ran oparzeniowych pośredniej grubości u dzieci Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Rola opatrunków hydrowłóknistych i hydroalginianowych ze srebrem w leczeniu ran oparzeniowych pośredniej grubości u dzieci

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007rany oparzeniowe

Rola opatrunków hydrowłóknistych i hydroalginianowych ze srebrem w leczeniu ran oparzeniowych pośredniej grubości u dzieci

A. Chrapusta, J. Puchała

Oddział Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Oparzeń - Dziecięce Centrum Oparzeniowe, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Kraków, Polska

Wprowadzenie: Najczęściej spotykanymi oparzeniami u dzieci są oparzenia mozaikowe IIa/IIb stopnia. W oparzeniach powierzchownych pośredniej grubości skóry, IIa stopnia, zniszczeniu ulega naskórek i powierzchowne warstwy skóry właściwej. Rana jest zwykle bardzo bolesna, ze względu na zachowanie w głębszych warstwach zakończeń nerwowych. Rana goi się samoistnie, poprzez naskórkowanie w czasie 10-14 dni . W oparzeniach głębokich pośredniej grubości skóry, IIb stopnia, zniszczeniu ulega naskórek i różnie głębokie warstwy skóry właściwej. Pozostałe w dnie rany wysepki naskórka, powstające z mieszków włosowych i gruczołów potowych umożliwiają gojenie się rany od jej dna. Gojenie jest możliwe dopiero po uprzednim wydzieleniu tkanek martwiczych na drodze leczenia zachowawczego lub chirurgicznego wycięcia. Rana jest względnie niebolesna z powodu zniszczenia zakończeń nerwowych. Gojenie samoistne takiej rany może trwać nawet 21-35 dni i zawsze pozostawia blizny. Cele: Autorzy pragnęli uzyskać szybkie wygojenie rany z zaoszczędzeniem regionów posiadających możliwość samodzielnego wygojenia. Materiał i metody: Autorzy prezentują grupę 100 pacjentów z oparzeniem mozaikowym, wyleczonych przy użyciu nowoczesnych materiałów opatrunkowych ze srebrem - Aquacelu Ag® i Silvercelu. Wyniki: Uzyskano wyleczenie oparzonych dzieci na drodze zachowawczej, z szybkim samodzielnym wydzieleniem tkanek martwiczych i jednocześnie z ochroną obszarów oparzonych w stopniu IIa. Opatrunki hydrowłókniste i hydroalginianowe ze srebrem jonowym wydają się stanowić najbardziej korzystną metodę leczenia omawianych oparzeń. Wnioski: Główną zaletą zachowawczego leczenia oparzeń mozaikowych jest zaoszczędzenie i ochrona obszarów posiadających zdolność samodzielnego gojenia. Pozwala to na zmniejszenie ryzyka wystąpienia rozległych blizn i narastających z wiekiem przykurczów pooparzeniowych. Możliwość taką daje użycie hydrowłóknistych lub hydroalginianowych opatrunków specjalistycznych ze srebrem jonowym.

Jak cytować ten artykuł: A. Chrapusta, J. Puchała. Rola opatrunków hydrowłóknistych i hydroalginianowych ze srebrem w leczeniu ran oparzeniowych pośredniej grubości u dzieci. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw65.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007rany oparzeniowe

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 23 sierpnia 2007.