Porównanie wyników testów skórnych prick firm Allergopharma i Stallergenes oraz otwartej doustnej próby prowokacyjnej na alergen mleka krowiego u 18-miesięcznych dzieci z objawami atopowego zapalenia skóry Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Porównanie wyników testów skórnych prick firm Allergopharma i Stallergenes oraz otwartej doustnej próby prowokacyjnej na alergen mleka krowiego u 18-miesięcznych dzieci z objawami atopowego zapalenia skóry Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Porównanie wyników testów skórnych prick firm Allergopharma i Stallergenes oraz otwartej doustnej próby prowokacyjnej na alergen mleka krowiego u 18-miesięcznych dzieci z objawami atopowego zapalenia skóry

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007atopowe zapalenie skóry

Porównanie wyników testów skórnych prick firm Allergopharma i Stallergenes oraz otwartej doustnej próby prowokacyjnej na alergen mleka krowiego u 18-miesięcznych dzieci z objawami atopowego zapalenia skóry

K. Stencel-Gabriel, M. Paul, A. Lukas, A. Obuchowicz

Klinika Pediatrii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Bytom, Polska

Wprowadzenie: W diagnostyce AD, obok oceny klinicznej i pomiaru stężenia swoistego i całkowitego IgE stosuje się: testy PRICK, natywne, płatkowe i próby prowokacyjne. Ocena wartości poszczególnych testów jest zmienna w różnych krajach, natomiast wg zaleceń EAACI diagnostyka AD powinna być oparta na próbach prowokacyjnych. Cele: Celem badania była ocena wyników testów PRICK na alergen mleka krowiego wykonanych przy użyciu ekstraktów pochodzących z 2 firm farmaceutycznych: Allergopharma (Niemcy) i Stallergenes (Francja) z wynikami otwartej doustnej próby prowokacyjnej w grupie 18 miesięcznych dzieci z objawami AD. Materiał i metody: Przed włączeniem dzieci do grupy oznaczano stężenia swoistego IgE na alergen mleka krowiego (metodą UniCAP Pharmacia). Grupę badaną stanowiło 30 dzieci, w tym 14 chłopców, ze średnią urodzeniową masą ciała wynoszącą 3150 g. Dzieci kwalifikowano do jednej z 3 grup: A - 12 dzieci z objawami AD i stężeniem swoistego IgE na mleko > 0,7 KU/l, B - 8 dzieci z objawami AD i stężeniem swoistego IgE od 0,35-0,7 KU/l, C - 10 dzieci z objawami AD i stężeniem swoistego IgE < 0,35 KU/l. Wyniki: Dodatnie wyniki testów skórnych PRICK na alergen mleka f-my Allergopharma uzyskano odpowiednio w grupach: A- 10/12 dzieci; B- 6/8 dzieci; C- 1 dziecko/10; przy użyciu alergenu firmy Stallergenes odpowiednio: 6/12 dzieci; 3/8 dzieci; 1dziecko/10. Pozytywny test otwartej próby prowokacyjnej: 9/12 dzieci; 6/8 dzieci; 1 dziecko/10. Wnioski: Testy skórne PRICK są dobrym i łatwym testem diagnostycznym atopowego zapalenia skóry u dzieci poniżej 2 r. ż., wykazującym dużą zgodność z wynikami otrzymanymi przy przeprowadzeniu otwartej próby prowokacyjnej.

Jak cytować ten artykuł: K. Stencel-Gabriel, M. Paul, A. Lukas, A. Obuchowicz. Porównanie wyników testów skórnych prick firm Allergopharma i Stallergenes oraz otwartej doustnej próby prowokacyjnej na alergen mleka krowiego u 18-miesięcznych dzieci z objawami atopowego zapalenia skóry. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw66.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007atopowe zapalenie skóry

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 23 sierpnia 2007.