Efektywność eliminacji alergenów w diecie jako sposobu profilaktyki wyprysku atopowego: przegląd parasolowy Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Efektywność eliminacji alergenów w diecie jako sposobu profilaktyki wyprysku atopowego: przegląd parasolowy Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Efektywność eliminacji alergenów w diecie jako sposobu profilaktyki wyprysku atopowego: przegląd parasolowy

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007wyprysk atopowy

Efektywność eliminacji alergenów w diecie jako sposobu profilaktyki wyprysku atopowego: przegląd parasolowy

M. Władysiuk, R. Śpiewak

Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska

Wprowadzenie: Eliminacja alergenów w diecie w okresie ciąży i karmienia uznaje się za sposób zapobiegania rozwojowi dziecięcego wyprysku atopowego. Jednakże trudno jest w tej dziedzinie rozróżnić między rzetelną informacją naukową a marketingiem producentów preparatów mlekozastępczych. Cele: Ocena efektywności stosowania diet zalecanych w prewencji wyprysku atopowego za pomocą przeglądu parasolowego (Umbrella review) - kompilacji wyników wielu przeglądów systematycznych w spójnej i łatwiej do zrozumienia formie. Materiał i metody: W marcu 2007 roku przeszukaliśmy bazę The Cochrane Database of Systematic Reviews. Spośród 12 odnalezionych, kryteria włączenia spełniły trzy przeglądy systematyczne badań kontrolowanych randomizowanych lub quasirandomizowanych, w których oceniano wpływ następujących rodzajów diet na ryzyko wystąpienia wyprysku atopowego u dzieci: 1) diety eliminacyjnej w okresie ciąży i/lub laktacji u matek i dzieci, 2) hydrolizatów białek mleka krowiego o nieznacznym lub znacznym stopniu hydrolizy u niemowląt i dzieci, 3) mleka sojowego u niemowląt. Wyniki: Wyniki randomizowanych badań kontrolowanych wskazują, że stosowanie diety eliminacyjnej u kobiet karmiących piersią redukuje ryzyko wyprysku atopowego u dzieci z grupy ryzyka. Nie jest wskazane stosowanie diety eliminacyjnej u kobiet w ciąży ze względu na potencjalny niekorzystny wpływ na masę urodzeniową dziecka. Wyniki (quasi)randomizowanych badań nie dostarczyły dowodów na wyższość stosowania hydrolizatów białek i mleka sojowego u niemowląt z grup ryzyka w porównaniu z karmieniem piersią. Wnioski: Eliminacja alergenów w diecie matek karmiących piersią redukuje ryzyko wystąpienia wyprysku atopowego u dzieci z grup ryzyka. Brak dowodów skuteczności hydrolizatów mleka krowiego ani mleka sojowego w profilaktyce wyprysku atopowego u niemowląt.

Jak cytować ten artykuł: M. Władysiuk, R. Śpiewak. Efektywność eliminacji alergenów w diecie jako sposobu profilaktyki wyprysku atopowego: przegląd parasolowy. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw67.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007wyprysk atopowy

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 23 sierpnia 2007.