Reakcja nadwrażliwości na heparynę - opis przypadku Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Reakcja nadwrażliwości na heparynę - opis przypadku Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Reakcja nadwrażliwości na heparynę - opis przypadku

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007alergia kontaktowa

Reakcja nadwrażliwości na heparynę - opis przypadku

A. Bant, J. Kruszewski, K. Kłos

Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego, Warszawa, Polska

Wprowadzenie: W literaturze spotyka się pojedyncze doniesienia na temat skórnej postaci nadwrażliwości na heparynę. Cele: Celem pracy było przedstawienie przypadku nadwrażliwości skórnej na heparynę. Materiał i metody: 47 letni mężczyzna został przyjęty do Kliniki z powodu utrzymujących się od trzech tygodni stanów gorączkowych, dolegliwości bólowych, masywnego obrzęku i zaczerwienienia podudzia prawego. W wywiadzie od 1989 roku leczony przewlekle pochodnymi acenocumarolu z powodu zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono cechy wykrzepiania śródnaczyniowego. W obrazie USG metodą Dopplera żył kończyny dolnej prawej stwierdzono zakrzepicę żył głębokich. W badaniu CT klatki piersiowej wykluczono zatorowość płucną. Włączono leczenie enoxaparin sodium w dawkach terapeutycznych. W trzeciej dobie leczenia wystąpiły na podłożu rumieniowym zmiany pęcherzykowe w okolicy wstrzyknięć leku. Zmieniono preparat na nadroparin calcium, po którym w 2-ej dobie stosowania pojawiła się różyczkopodobna osutka polekowa ze świądem skóry całego ciała. Odstawiono dotychczasowe leczenie i włączono acenocumarol (dawka wg wskaźników krzepnięcia) oraz podano glikokortykosteroidy i leki przeciwhistaminowe. W 8 dobie uzyskano ustąpienie zmian skórnych. Wyniki: W trakcie diagnostyki alergologicznej stwierdzono ujemne wyniki punktowych testów skórnych oraz naskórkowych testów płatkowych z roztworami: heparinum natricum, enoxaparin sodium, nandroparin calcium. Obserwowano natomiast dodatnie wyniki testów śródskórnych z w/w roztworami. Rozpoznano alergię na heparynę. Wnioski: Chociaż nadwrażliwość na heparynę występuje stosunkowo rzadko, najczęściej pod postacią małopłytkowości, jednak w trakcie stosowania tego leku należy się liczyć z różnego rodzaju reakcjami o innym charakterze. Przedstawiony przypadek ilustruje, że nadwrażliwość na heparynę może mieć podłoże immunologiczne.

Jak cytować ten artykuł: A. Bant, J. Kruszewski, K. Kłos. Reakcja nadwrażliwości na heparynę - opis przypadku. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw68.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007alergia kontaktowa

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 22 sierpnia 2007, ostatnia aktualizacja 5 września 2007.