Stan psychiczny a łuszczyca Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Stan psychiczny a łuszczyca Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Stan psychiczny a łuszczyca

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007łuszczyca

Stan psychiczny a łuszczyca

E. Wilczek-Rużyczka, K. Wojtas

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska

Wprowadzenie: Łuszczyca (psoriasis) jest nawrotową dermatozą zapalną występującą u 2-3% populacji na całym świecie. Wśród czynników wyzwalających lub podtrzymujących występowanie tej choroby wymienia się stres. Obok negatywnych efektów somatycznych, łuszczyca obniża poziom życia chorego oraz negatywnie wpływa na relacje wewnątrz jego rodziny. Cele: Celem niniejszej pracy jest przedstawienie udziału stresu, jako czynnika determinującego przebieg łuszczycy oraz analiza problemu braku akceptacji przez chorego tej przewlekłej choroby i nieumiejętności okazywania negatywnych emocji na zewnątrz. Materiał i metody: Dokonano analizy wyników badań przedstawionych w krajowych i zagranicznych publikacjach naukowych, dotyczących stresu u osób chorych na łuszczycę. Wyniki: Analiza dostępnej literatury, dotyczącej rozpatrywanego problemu wskazuje na to, że osoby chore na łuszczycę są mało odporne na stres, reagują gniewem, jednak tłumią go i nie okazują na zewnątrz. Podobnie kontrolują lęk, przede wszystkim nie werbalizują go i nie okazują innym. Wnioski: Chorzy na łuszczycę wykazują problemy z kontrolą negatywnych emocji i dlatego w terapii należałoby zwrócić uwagę na rozwój umiejętności wyrażania przez pacjenta emocji - szczególnie gniewu oraz lęku.

Jak cytować ten artykuł: E. Wilczek-Rużyczka, K. Wojtas. Stan psychiczny a łuszczyca. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw69.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007łuszczyca

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 6 września 2007, ostatnia aktualizacja 6 września 2007.