Częstość uczuleń na wybrane alergeny środowiskowe wśród pacjentów zgłaszających się do poradni alergologicznej w Warszawie Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Częstość uczuleń na wybrane alergeny środowiskowe wśród pacjentów zgłaszających się do poradni alergologicznej w Warszawie Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Częstość uczuleń na wybrane alergeny środowiskowe wśród pacjentów zgłaszających się do poradni alergologicznej w Warszawie

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007alergeny środowiskowe

Częstość uczuleń na wybrane alergeny środowiskowe wśród pacjentów zgłaszających się do poradni alergologicznej w Warszawie

E. Krzych-Fałta, B. K. Samoliński

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych Akademii Medycznej w Warszawie, Polska

Cele: Celem pracy była próba usystematyzowania alergenów środowiskowych najczęściej wywołujących dodatnie odczyny w punktowych testach skórnych. Materiał i metody: Materiał badawczy stanowiła grupa 2500 pacjentów zgłaszających się do Poradni Alergologicznej w Warszawie w latach 1995-2001. Metoda, jaką posłużono się w badaniu były punktowe testy skórne wykonywane w warunkach ambulatoryjnych. W ocenie brano pod uwagę wyniki o średnicy bąbla alergenowego > 6mm (++). Wyniki: Spośród 2500 pacjentów zdiagnozowanych w Poradni Alergologicznej wyselekcjonowano 1009 pacjentów, u których wykonano serie punktowych testów sezonowych i całorocznych. 349 pacjentów (34,5 %) wykazało uczulenie na alergeny roztoczy kurzu domowego (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, 803 (79,5 %) na trawy (kłosówka, kupkówka pospolita, rajgras angielski, tymotka łąkowa, wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa), 463 (45,8 %) na drzewa (olcha, leszczyna, topola, wiąz, wierzba iwa, brzoza biała, buk, dąb szpułkowy, platan wschodni), zaś 216 (21,4%) na pleśnie (Alternaria tenuis, Botrytis cinerea, Cladosporium herbarum, Curvularia lunata, Fusarium moniliforme, Helminthosporium, Aspergillus fumigatus, Mucor mucedo, Penicillium notatum, Pulluaria pullulans, Rhizopus nigricans, Serpula lacrymans). Wnioski: Najczęściej dodatnie odczyny w testach stwierdza się kolejno na alergeny traw, drzew, roztoczy kurzu oraz pleśni.

Jak cytować ten artykuł: E. Krzych-Fałta, B. K. Samoliński. Częstość uczuleń na wybrane alergeny środowiskowe wśród pacjentów zgłaszających się do poradni alergologicznej w Warszawie. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/dw70.html (dokument elektroniczny).

→ zobacz wszystkie prace prezentowane na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007alergeny środowiskowe

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

Medukacja - medyczna edukacja

Celimun Badania Biomedyczne

ELISPOT: wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 7 września 2007, ostatnia aktualizacja 7 września 2007.