Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. dermatologia, dermatolog, dermatozy, choroby skóry, wenerologia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. dermatologia, dermatolog, dermatozy, choroby skóry, wenerologia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. dermatologia, dermatolog, dermatozy, choroby skóry, wenerologia

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( zasoby

(( recenzje

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007

Dermatologia Środowiskowa 2007

Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa" odbyło się 20 października 2007 w ramach Międzynarodowej Konferencji "Biologia Medyczna a Zdrowie Człowieka" organizowanej przez Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Sekcję Alergologiczną Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

→ Rada Naukowa Konferencji "Biologia Medyczna a Zdrowie Człowieka"
→ Komitet Programowy Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

Program

Sesja Plenarna I

Przewodniczący:
Krystyna Obtułowicz (Kraków), Jacek Dutkiewicz (Lublin), Cezary Kowalewski (Warszawa)

Brunello Wüthrich (Zurych):
Wyprysk atopowy: geny czy środowisko?

Pieter Jan Coenraads (Groningen):
Środowisko a skóra: bliskie spotkania z naszym otoczeniem

Andrea Bauer (Drezno):
Profilaktyka zawodowego wyprysku rąk

David Basketter (Londyn):
Uczulenie skóry: strategie oceny ryzyka

Sesja Plenarna II

Przewodniczący:
Grażyna Chodorowska (Lublin), Ryszard Kurzawa (Rabka), Jerzy Jarząb (Zabrze)

Wojciech Silny (Poznań):
Rola alergenów kontaktowych w atopowym zapaleniu skóry

Radosław Śpiewak (Kraków):
Diagnostyka alergicznego kontaktowego zapalenia skóry

Anna B. Macura (Kraków):
Patogenność grzybów chorobotwórczych dla skóry

Magdalena Czarnecka-Operacz (Poznań):
Diagnostyka i leczenie pokrzywki przewlekłej

Anna Wojas-Pelc (Kraków):
Wpływ czynników środowiskowych na rozwój twardziny

Jacek Puchała (Kraków):
Współczesne metody rekonstrukcji skóry

Prace Oryginalne - Sesja Ustna

Przewodniczący:
Joanna Narbutt (Łódź), Romuald Olszański (Gdynia)

Wykład Inauguracyjny Sesji
Romuald Olszański, Krzysztof Korzeniewski (Gdynia):
Dermatozy alergiczne w tropiku

Prace Oryginalne

A. Gniadek, A. B. Macura, M. Bochenek, P. Krzyściak:
Obecność grzybów w środowisku pomieszczeń oddziału położniczo-noworodkowego a ryzyko grzybic u noworodków

K. Korzeniewski, R. Olszański:
Choroby skóry w populacji polskich kontyngentów wojskowych w Iraku i Afganistanie

A. Alekseenko, A. K. Jaworek, A. Wojas-Pelc:
Róża: przebieg choroby, nawroty, powikłania. 10-letnia obserwacja retrospektywna

D. Wielowieyska-Szybińska, A. Wojas-Pelc:
Infekcja Borrelia burgdorferi i uraz mechaniczny a twardzina skórna plackowata i atrophoderma Pasini-Pierini

A. Bożek, B. Filipowska, J. Jarząb:
Naturalny przebieg atopowego zapalenia skóry u pacjentów w podeszłym wieku

J. Narbutt, C. Jochymski, A. Sysa-Jędrzejowska, A. Lesiak:
Czy plazmocytoidalne i mieloidalne komórki dendrytyczne krwi biorą udział w fazie efektorowej reakcji nadwrażliwości kontaktowej?

E. Trębacz, M. Kielar:
Czy ekspresja integryny alfa5 beta1 na powierzchni komórek jest związana z progresją czerniaka?

I. Żelazny, R. Nowicki:
Jakość życia w atopowym zapaleniu skóry

G. Porębski, K. Obtułowicz, M. Piwowar, J. Woron, R. Korbut:
Związek pomiędzy genetycznie uwarunkowanym polimorfizmem acetylacji a pokrzywką indukowaną aspiryną

G. Antoszczyk, A. Wojas-Pelc, A. Obtułowicz:
Wyprysk powietrznopochodny (air-borne dermatitis): Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

M. Stobiecki, W. Dyga, B. Bilo, E. Czarnobilska, K. Obtułowicz:
Objawy kliniczne IgE-zależnej alergii na formaldehyd

E. M. Czech, M. Kowalska, J. Kasznia-Kocot, J. E. Zejda, L. Hubicki, Z. Cholewa:
Środowiskowe i społeczne uwarunkowania wyprysku atopowego u dzieci z powiatu mikołowskiego

E. Mędrela-Kuder:
Grzyby drożdżopodobne zagrożeniem zdrowia dla młodzieży trenującej

J. Kasznia-Kocot, J. E. Zejda:
Epidemiologia atopowego zapalenia skóry w populacji dzieci w wieku 13-15 lat

K. Stencel-Gabriel, M. Paul, A. Lukas, A. Obuchowicz:
Porównanie wyników testów skórnych prick firm Allergopharma i Stallergenes oraz otwartej doustnej próby prowokacyjnej na alergen mleka krowiego u 18-miesięcznych dzieci z objawami atopowego zapalenia skóry

Postery

M. Bochenek, A. Gniadek, P. Krzyściak, A. B. Macura:
Grzybice powierzchniowe rozpoznane w Zakładzie Mykologii Katedry Mikrobiologii CMUJ w Krakowie w latach 2002-2006

R. Śpiewak, N. M. Stojek, K. Curzytek:
Przeciwciała przeciwjądrowe u dawców krwi oraz chorych bez objawów kolagenozy

R. Śpiewak:
Zawodowy wyprysk powietrznopochodny u rolników

R. Śpiewak, H. Moed, B. M. E. von Blomberg, D. P. Bruynzeel, R. J. Scheper, S. Gibbs, T. Rustemeyer:
Diagnostyka laboratoryjna alergicznego kontaktowego zapalenia skóry na nikiel: Korzyści z połączenia wysoce czułego testu ELISPOT ze zmodyfikowanymi warunkami hodowli komórkowych

R. Śpiewak, J. Piętowska, K. Curzytek:
Częstość występowania chorób skóry w populacji polskiej

R. Śpiewak, M. Hudzik, J. Piętowska, K. Curzytek:
Stosunek nauczycieli do uczniów z widocznymi zmianami skórnymi

R. Śpiewak, J. Dutkiewicz:
Wyprysk powietrznopochodny spowodowany przez bioaerozole: Rola mikroglobulek bakteryjnych

R. Śpiewak, H. Toebak, B. M. E. von Blomberg, D. P. Bruynzeel, R. J. Scheper, S. Gibbs, T. Rustemeyer:
Wpływ poszczególnych rodzajów komórek prezentujących antygen na wtórną odpowiedź immunologiczną

K. Curzytek, J. Piętowska, R. Śpiewak:
Bielactwo prowokowane przez leki: Metaanaliza opisanych przypadków

E. Czarnobilska, B. Jenner, M. Kapusta, K. Obtułowicz, J. Kaszuba-Zwoińska, P. Thor, K. Curzytek, J. Piętowska, R. Śpiewak:
Znaczenie interleukiny 5 oraz interferonu gamma w patomechanizmie alergicznego kontaktowego zapalenia skóry wywołanego przez nikiel

J. Piętowska, K. Curzytek, R. Śpiewak:
Alergia kontaktowa w łuszczycy

M. Bigda, R. Śpiewak:
Konsumpcja leków oraz niepożądane reakcje polekowe wśród studentów zdrowia publicznego

M. Galwas, M. Pośniak:
Ocena dermalnego narażenia zawodowego na niebezpieczne substancje chemiczne

K. Mitura, J. Grabarczyk, I. Kotela:
Implanty z warstwą węglową sposobem wyeliminowania alergii kontaktowej na metale

I. Żelazny, R. Nowicki:
RIKTA (Terraquant) - złożone urządzenie zawierające laser o niskiej mocy: nowa, obiecująca strategia w leczeniu ran przewlekłych

I. Żelazny, M. Bieschke, A. Kluska, R. Nowicki:
Problem fobii sterydowej wśród rodziców pacjentów z atopowym zapaleniem skóry

E. Szpringer, K. Lutnicki, I. Zych:
Hirsutyzm jako problem cywilizacyjny w medycynie

J. Kurpiewska, J. Liwkowicz:
Kremy i maści ochronne w profilaktyce kontaktowych chorób skóry

J. Puchała, A. Chrapusta:
Doświadczenia własne w rekonstrukcji ubytków skóry z użyciem Integry DRT

A. Chrapusta, J. Puchała:
Rola opatrunków hydrowłóknistych i hydroalginianowych ze srebrem w leczeniu ran oparzeniowych pośredniej grubości u dzieci

M. Władysiuk, R. Śpiewak:
Efektywność eliminacji alergenów w diecie jako sposobu profilaktyki wyprysku atopowego: Przegląd parasolowy

A. Bant, J. Kruszewski, K. Kłos:
Reakcja nadwrażliwości na heparynę - opis przypadku

E. Wilczek-Rużyczka, K. Wojtas:
Stan psychiczny a łuszczyca

E. Krzych-Fałta, B. K. Samoliński:
Częstość uczuleń na wybrane alergeny środowiskowe wśród pacjentów zgłaszających się do poradni alergologicznej w Warszawie

Po co zapychać szuflady książkami zjadowymi? Spraw, by Twoje materiały zawsze były pod ręką. Opublikuj streszczenia i materiały zjazdowe w Portalu Dermatologicznym 'dermatozy.pl' lub na portalu angielskojęzycznym 'dermatoses.eu'. Za konkurencyjną cenę oferujemy wysokiej jakości publikację i zasięg, o jakim Ci się nawet nie śniło. Oferujemy również możliwość współpracy, w ramach której Twoje materiały opublikujemy bezpłatnie. Interesujące? Zapraszamy do kontaktu!

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

medukacja: medyczna edukacja

celimun

ELISPOT: szkolenia, wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Radosław Śpiewak, dermatolog, Kraków
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 30 września 2006, ostatnia aktualizacja 22 października 2007.