spis treści serwisu strona startowa

Ustawienia:

Oglądasz wersję MOBILE (duże litery)

Wybierz wersję desktop (małe litery)


dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007

Dermatologia Środowiskowa 2007

Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa" odbyło się 20 października 2007 w ramach Międzynarodowej Konferencji "Biologia Medyczna a Zdrowie Człowieka" organizowanej przez Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Sekcję Alergologiczną Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

→ Komitet Programowy Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

Program

Sesja Plenarna I

Przewodniczący:
Krystyna Obtułowicz (Kraków), Jacek Dutkiewicz (Lublin), Cezary Kowalewski (Warszawa)

Brunello Wüthrich (Zurych):
Wyprysk atopowy: geny czy środowisko?

Pieter Jan Coenraads (Groningen):
Środowisko a skóra: bliskie spotkania z naszym otoczeniem

Andrea Bauer (Drezno):
Profilaktyka zawodowego wyprysku rąk

David Basketter (Londyn):
Uczulenie skóry: strategie oceny ryzyka

Sesja Plenarna II

Przewodniczący:
Grażyna Chodorowska (Lublin), Ryszard Kurzawa (Rabka), Jerzy Jarząb (Zabrze)

Wojciech Silny (Poznań):
Rola alergenów kontaktowych w atopowym zapaleniu skóry

Radosław Śpiewak (Kraków):
Diagnostyka alergicznego kontaktowego zapalenia skóry

Anna B. Macura (Kraków):
Patogenność grzybów chorobotwórczych dla skóry

Magdalena Czarnecka-Operacz (Poznań):
Diagnostyka i leczenie pokrzywki przewlekłej

Anna Wojas-Pelc (Kraków):
Wpływ czynników środowiskowych na rozwój twardziny

Jacek Puchała (Kraków):
Współczesne metody rekonstrukcji skóry

Prace Oryginalne - Sesja Ustna

Przewodniczący:
Joanna Narbutt (Łódź), Romuald Olszański (Gdynia)

Wykład Inauguracyjny Sesji
Romuald Olszański, Krzysztof Korzeniewski (Gdynia):
Dermatozy alergiczne w tropiku

Prace Oryginalne

A. Gniadek, A. B. Macura, M. Bochenek, P. Krzyściak:
Obecność grzybów w środowisku pomieszczeń oddziału położniczo-noworodkowego a ryzyko grzybic u noworodków

K. Korzeniewski, R. Olszański:
Choroby skóry w populacji polskich kontyngentów wojskowych w Iraku i Afganistanie

A. Alekseenko, A. K. Jaworek, A. Wojas-Pelc:
Róża: przebieg choroby, nawroty, powikłania. 10-letnia obserwacja retrospektywna

D. Wielowieyska-Szybińska, A. Wojas-Pelc:
Infekcja Borrelia burgdorferi i uraz mechaniczny a twardzina skórna plackowata i atrophoderma Pasini-Pierini

A. Bożek, B. Filipowska, J. Jarząb:
Naturalny przebieg atopowego zapalenia skóry u pacjentów w podeszłym wieku

J. Narbutt, C. Jochymski, A. Sysa-Jędrzejowska, A. Lesiak:
Czy plazmocytoidalne i mieloidalne komórki dendrytyczne krwi biorą udział w fazie efektorowej reakcji nadwrażliwości kontaktowej?

E. Trębacz, M. Kielar:
Czy ekspresja integryny alfa5 beta1 na powierzchni komórek jest związana z progresją czerniaka?

I. Żelazny, R. Nowicki:
Jakość życia w atopowym zapaleniu skóry

G. Porębski, K. Obtułowicz, M. Piwowar, J. Woron, R. Korbut:
Związek pomiędzy genetycznie uwarunkowanym polimorfizmem acetylacji a pokrzywką indukowaną aspiryną

G. Antoszczyk, A. Wojas-Pelc, A. Obtułowicz:
Wyprysk powietrznopochodny (air-borne dermatitis): Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

M. Stobiecki, W. Dyga, B. Bilo, E. Czarnobilska, K. Obtułowicz:
Objawy kliniczne IgE-zależnej alergii na formaldehyd

E. M. Czech, M. Kowalska, J. Kasznia-Kocot, J. E. Zejda, L. Hubicki, Z. Cholewa:
Środowiskowe i społeczne uwarunkowania wyprysku atopowego u dzieci z powiatu mikołowskiego

E. Mędrela-Kuder:
Grzyby drożdżopodobne zagrożeniem zdrowia dla młodzieży trenującej

J. Kasznia-Kocot, J. E. Zejda:
Epidemiologia atopowego zapalenia skóry w populacji dzieci w wieku 13-15 lat

K. Stencel-Gabriel, M. Paul, A. Lukas, A. Obuchowicz:
Porównanie wyników testów skórnych prick firm Allergopharma i Stallergenes oraz otwartej doustnej próby prowokacyjnej na alergen mleka krowiego u 18-miesięcznych dzieci z objawami atopowego zapalenia skóry

Postery

M. Bochenek, A. Gniadek, P. Krzyściak, A. B. Macura:
Grzybice powierzchniowe rozpoznane w Zakładzie Mykologii Katedry Mikrobiologii CMUJ w Krakowie w latach 2002-2006

R. Śpiewak, N. M. Stojek, K. Curzytek:
Przeciwciała przeciwjądrowe u dawców krwi oraz chorych bez objawów kolagenozy

R. Śpiewak:
Zawodowy wyprysk powietrznopochodny u rolników

R. Śpiewak, H. Moed, B. M. E. von Blomberg, D. P. Bruynzeel, R. J. Scheper, S. Gibbs, T. Rustemeyer:
Diagnostyka laboratoryjna alergicznego kontaktowego zapalenia skóry na nikiel: Korzyści z połączenia wysoce czułego testu ELISPOT ze zmodyfikowanymi warunkami hodowli komórkowych

R. Śpiewak, J. Piętowska, K. Curzytek:
Częstość występowania chorób skóry w populacji polskiej

R. Śpiewak, M. Hudzik, J. Piętowska, K. Curzytek:
Stosunek nauczycieli do uczniów z widocznymi zmianami skórnymi

R. Śpiewak, J. Dutkiewicz:
Wyprysk powietrznopochodny spowodowany przez bioaerozole: Rola mikroglobulek bakteryjnych

R. Śpiewak, H. Toebak, B. M. E. von Blomberg, D. P. Bruynzeel, R. J. Scheper, S. Gibbs, T. Rustemeyer:
Wpływ poszczególnych rodzajów komórek prezentujących antygen na wtórną odpowiedź immunologiczną

K. Curzytek, J. Piętowska, R. Śpiewak:
Bielactwo prowokowane przez leki: Metaanaliza opisanych przypadków

E. Czarnobilska, B. Jenner, M. Kapusta, K. Obtułowicz, J. Kaszuba-Zwoińska, P. Thor, K. Curzytek, J. Piętowska, R. Śpiewak:
Znaczenie interleukiny 5 oraz interferonu gamma w patomechanizmie alergicznego kontaktowego zapalenia skóry wywołanego przez nikiel

J. Piętowska, K. Curzytek, R. Śpiewak:
Alergia kontaktowa w łuszczycy

M. Bigda, R. Śpiewak:
Konsumpcja leków oraz niepożądane reakcje polekowe wśród studentów zdrowia publicznego

M. Galwas, M. Pośniak:
Ocena dermalnego narażenia zawodowego na niebezpieczne substancje chemiczne

K. Mitura, J. Grabarczyk, I. Kotela:
Implanty z warstwą węglową sposobem wyeliminowania alergii kontaktowej na metale

I. Żelazny, R. Nowicki:
RIKTA (Terraquant) - złożone urządzenie zawierające laser o niskiej mocy: nowa, obiecująca strategia w leczeniu ran przewlekłych

I. Żelazny, M. Bieschke, A. Kluska, R. Nowicki:
Problem fobii sterydowej wśród rodziców pacjentów z atopowym zapaleniem skóry

E. Szpringer, K. Lutnicki, I. Zych:
Hirsutyzm jako problem cywilizacyjny w medycynie

J. Kurpiewska, J. Liwkowicz:
Kremy i maści ochronne w profilaktyce kontaktowych chorób skóry

J. Puchała, A. Chrapusta:
Doświadczenia własne w rekonstrukcji ubytków skóry z użyciem Integry DRT

A. Chrapusta, J. Puchała:
Rola opatrunków hydrowłóknistych i hydroalginianowych ze srebrem w leczeniu ran oparzeniowych pośredniej grubości u dzieci

M. Władysiuk, R. Śpiewak:
Efektywność eliminacji alergenów w diecie jako sposobu profilaktyki wyprysku atopowego: Przegląd parasolowy

A. Bant, J. Kruszewski, K. Kłos:
Reakcja nadwrażliwości na heparynę - opis przypadku

E. Wilczek-Rużyczka, K. Wojtas:
Stan psychiczny a łuszczyca

E. Krzych-Fałta, B. K. Samoliński:
Częstość uczuleń na wybrane alergeny środowiskowe wśród pacjentów zgłaszających się do poradni alergologicznej w Warszawie

Po co zapychać szuflady książkami zjadowymi? Spraw, by Twoje materiały zawsze były pod ręką. Opublikuj streszczenia i materiały zjazdowe w Portalu Dermatologicznym 'dermatozy.pl'. Za konkurencyjną cenę oferujemy wysokiej jakości publikację i zasięg, o jakim Ci się nawet nie śniło. Oferujemy również możliwość współpracy, w ramach której Twoje materiały opublikujemy bezpłatnie. Interesujące? Zapraszamy do kontaktu!

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

promocja

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Śledź nas na Facebooku:

facebook

Kontakt:

Kontakt

polecamy

Uwaga: Możesz korzystać z tego serwisu jedynie pod warunkiem przyjęcia następujących zasad korzystania: Treści zawarte na tej stronie są skierowane do lekarzy i nie stanowią poradnika dla pacjentów, mogą przedstawiać m. in. poglądy historyczne i niezgodne z aktualnym stanem wiedzy. Autorzy tekstów opublikowanych na tym portalu wykluczają odpowiedzialność za szkody wynikające z ewentualnego zastosowania przedstawionych informacji. Każda informacja medyczna powinna być weryfikowana w innych, aktualnych źródłach fachowych przez lekarza posiadającego wiedzę pozwalającą na ocenę treści fachowych. Ten serwis nie zastępuje porady lekarskiej, jeżeli podejrzewasz u siebie chorobę skóry, zwróć się niezwłocznie do specjalisty dermatologa! Wszelkie prawa zastrzeżone. Właściciel praw autorskich do niniejszego dzieła udziela zgody na nieodpłatne korzystanie z niego wyłącznie w celach niekomercyjnych. Wszelkie inne zastosowania wymagają pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Kopiowanie zabronione!
© Radosław Śpiewak All rights reserved. Document created: 22 August 2007, updated: 8 December 2019.