Wyprysk atopowy: geny czy środowisko? Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Wyprysk atopowy: geny czy środowisko? Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Wyprysk atopowy: geny czy środowisko?

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( recenzje

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007wyprysk atopowy

Wyprysk atopowy: geny czy środowisko?

Brunello Wüthrich

Zollikerberg/Zurych, Szwajcaria

→  Sylwetka wykładowcy

Wyprysk atopowy (Atopic Eczema, AE) jest chorobą skóry zależną od wielu czynników, między innymi od statusu genetycznego, zaburzeń strukturalnych skóry, zaburzeń immunologicznych oraz czynników środowiskowych. Zgodnie z nową terminologią Światowej Organizacji Alergii (World Allergy Organization, WAO), termin "wyprysk" ("eczema") powinien być używany jako pojęcie nadrzędne, które obejmuje wszystkie typy atopowego zapalenia skóry, tzn. postać związaną z IgE ("wyprysk atopowy") oraz postać niezależną od IgE ("wyprysk nieatopowy"). Oprócz komentarza do nowego nazewnictwa WAO, w wykładzie zostanie omówiony "marsz atopowy". Ponadto omówię atopowe testy płatkowe (Atopy Patch Test, APT) i ich znaczenie diagnostyczne, szczególnie w postaci uprzednio określanej jako endogenny wyprysk atopowy. U dzieci, wyprysk atopowy łatwo ulega nasileniu po zadziałaniu czynników drażniących (np. agresywne detergenty, ubrania z tkanin syntetycznych lub wełny). Część wykładu zostanie poświęcona znaczeniu gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus) i jego enterotoksyn o działaniu superantygenowym, oraz grzybom (Coprinus comatus oraz Malassezia furfur sive sympodialis) jako alergenom swoistym dla wyprysku atopowego. Zastosowanie leków przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych (miejscowo lub ogólnie) może u niektórych chorych przynieść znaczne korzyści. Kolonizacja skóry przez gronkowiec złocisty to jeden z głównych czynników zaostrzających chorobę. Tkaniny z dodatkiem srebra oraz tkaniny z substancją antybakteryjna AEGIS AEM 5772/5 skutecznie redukują ilość bakterii na skórze chorych na wyprysk atopowy. Nowe badania wykazują nawet lepsze efekty stosowania tkanin z dodatkiem srebra lub specjalnie preparowanych ubrań jedwabnych, niż ubrań bawełnianych czy łagodnych kortykosterydów miejscowych. Leczenie wyprysku atopowego stało się bardziej efektywne po wprowadzeniu nowej grupy niesterydowych leków immunomodulujących (miejscowe inhibitory kalcyneuryny takrolimus i pimekrolimus). Niezależnie od postępu w terapii, edukacja chorych nadal pozostaje niezmiernie ważnym elementem leczenia wyprysku atopowego, a przebieg choroby jest często nieprzewidywalny.

Jak cytować ten artykuł: B. Wüthrich. Wyprysk atopowy: geny czy środowisko? Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/wp01.html (dokument elektroniczny).

→  zobacz wszystkie wykłady plenarne na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007wyprysk atopowy

Brunello Wüthrich Brunello Wüthrich

Zurych ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Zurych

Polecamy:

medukacja: medyczna edukacja

ELISPOT: szkolenia, wdrożenia i outsourcing

celimun

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 12 stycznia 2007, ostatnia aktualizacja 30 sierpnia 2007.