Profilaktyka zawodowego wyprysku rąk Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Profilaktyka zawodowego wyprysku rąk Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Profilaktyka zawodowego wyprysku rąk

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( recenzje

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007wyprysk zawodowy

Profilaktyka zawodowego wyprysku rąk

Andrea Bauer

Klinika i Poliklinika Dermatologiczna, Klinika Uniwersytecka Carl Gustav Carus, Drezno, Niemcy

→  Sylwetka wykładowcy

Zawodowy wyprysk rąk z podrażnienia (occupational irritant hand dermatitis - OICD) jest ważną przyczyną chorobowości w populacji pracowników. Stosuje się różnorodne rodzaje profilaktyki pierwotnej, jednak ich skuteczność pozostaje niepewna. Celem naszej pracy była ocena skuteczności interwencji ukierunkowanych na zapobieganie rozwojowi OICD u osób zdrowych pracujących w zawodach o podwyższonym ryzyku zawodowej choroby skóry. W tym celu oceniliśmy randomizowane, kontrolowane badania oceniające skuteczności różnych programów profilaktycznych w zapobieganiu OICD. Wyszukiwanie literatury polegało na przeszukaniu elektronicznych baz danych, następnie przeszukaliśmy prace cytowane w znalezionych artykułach oraz materiały zjazdowe. Ostatecznie do naszych analiz włączyliśmy 4 badania randomizowane i kontrolowane oraz 1 badanie kontrolowane, które łącznie obejmowały 1079 pracowników z różnych grup zawodowych. Wyniki badań sugerują, że niektóre z technik zapobiegania mogą być skuteczne w niektórych, ale nie wszystkich grupach zawodowych o podwyższonym ryzyku choroby skóry: kompleksowe działania edukacyjne (nieznamienny efekt protekcyjny u piekarzy), stosowanie kremów ochronnych/barierowych (brak efektu o pracowników przemysłu metalowego, nieznamienny efekt protekcyjny u pracowników przemysłu barwiarskiego oraz drukarskiego), oraz emolienty (znamienny efekt protekcyjny u fryzjerów, sprzątaczy i kucharzy, nieznamienny efekt protekcyjny u pracowników przemysłu metalowego. Nie stwierdzono znaczących efektów niepożądanych. Aby uzyskać więcej informacji o skuteczności środków prewencji pierwotnej, niezbędne są dalsze badania randomizowane.

Jak cytować ten artykuł: A. Bauer. Profilaktyka zawodowego wyprysku rąk. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/wp03.html (dokument elektroniczny).

→  zobacz wszystkie wykłady plenarne na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007wyprysk zawodowy

Andrea Bauer Andrea Bauer

Drezno ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Drezno

Polecamy:

medukacja: medyczna edukacja

celimun

ELISPOT: szkolenia, wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 12 stycznia 2007, ostatnia aktualizacja 30 sierpnia 2007.