Uczulenie skóry: strategie oceny ryzyka Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Uczulenie skóry: strategie oceny ryzyka Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Uczulenie skóry: strategie oceny ryzyka

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( recenzje

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007ocena ryzyka

Uczulenie skóry: strategie oceny ryzyka

David Basketter

Instytut Dermatologii św. Jana, Szpital Św. Tomasza, Londyn, Wielka Brytania i DABMED Consultancy Ltd, Sharnbrook, Berdforshire, Wielka Brytania

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry (allergic contact dermatitis, ACD) jest chorobą, której w bardzo znacznym stopniu można zapobiegać. Ograniczenie częstości ACD można uzyskać poprzez właściwą identyfikację substancji uczulających, określenie ich potencjału uczulającego, poznanie mechanizmów oddziaływania na skórę oraz wdrożenie właściwej oceny ryzyka i strategii profilaktycznych. We wszystkich wyżej wymienionych aspektach regulacje prawne mogą odgrywać ważną rolę, jednak nie zapewnią całkowitego rozwiązania. Obecnie mamy do dyspozycji szereg metod identyfikacji substancji o działaniu uczulającym na skórę o potwierdzonej skuteczności. Zostały one zadekretowane w aktach prawnych, których zadaniem jest harmonizacja działań ukierunkowanych na identyfikację zagrożeń. Określone metody, w szczególności test lokalnych węzłów chłonnych (local lymph node assay, LLNA) także dostarczają cennych informacji o względnej sile uczulającej substancji.

Unia Europejska oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) podjęły trud kategoryzacji substancji uczulających na podstawie wyników wymienionych testów podstawowych. Jednak dane na temat potencjału uczulającego można wykorzystać znacznie lepiej w postaci ilościowej oceny ryzyka (quatitative risk assessment). Ocena taka zależy również od dostępności rzetelnych danych na temat narażenia skórnego - czynnika, na który regulacje prawne nie mają zbytniego wpływu. Natomiast ważną rolę prawodawstwo może odegrać w kluczowym zagadnieniu zapobiegania zagrożeniom poprzez ograniczenie kontaktu substancji ze skórą. Może się to odbyć przez określenie dopuszczalnych zakresów dla przemysłu oraz wprowadzenie dobrych standardów, opartych na uprawnieniach prawodawcy do wglądu we wszystkie dostępne dane. Przykładem tego rodzaju działań jest ograniczenie częstości alergii na nikiel w Europie.

Umocowanie w aktach prawnych skutecznej identyfikacji czynników szkodliwych, pomiaru potencjału uczulającego, oceny ryzyka oraz profilaktyki doprowadzi ostatecznie do ograniczenia zapadalności na ACD. W odniesieniu do osób, u których mimo tych regulacji dojdzie do rozwoju alergii kontaktowej, celem działań powinno być unikanie objawów ACD, co można osiągnąć poprzez propagowanie metod ochrony skóry, informowanie o zawartości alergenów w produktach oraz inne dostosowane do potrzeb strategie ochrony i pielęgnacji skóry.

Jak cytować ten artykuł: D. Basketter. Uczulenie skóry: strategie oceny ryzyka. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/wp04.html (dokument elektroniczny).

→  zobacz wszystkie wykłady plenarne na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007ocena ryzyka

David Basketter David Basketter

Londyn ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Londyn

Polecamy:

medukacja: medyczna edukacja

celimun

ELISPOT: szkolenia, wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © David Basketter (tekst) i Radosław Śpiewak (tłumaczenie i kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 2 maja 2007, ostatnia aktualizacja 16 września 2007.