Rola alergenów kontaktowych w atopowym zapaleniu skóry Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Rola alergenów kontaktowych w atopowym zapaleniu skóry Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Rola alergenów kontaktowych w atopowym zapaleniu skóry

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( recenzje

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007atopowe zapalenie skóry

Rola alergenów kontaktowych w atopowym zapaleniu skóry

Wojciech Silny

Klinika Dermatologii, Akademia Medyczna, Poznań

Etiopatogeneza i patomechanizm atopowego zapalenia skóry (AZS) mimo wielu szeroko zakrojonych wieloośrodkowych badań prowadzonych na całym świecie są nadal niejasne i kontrowersyjne. Do czynników etiopatogenetycznych zaliczyć należy czynniki genetyczne, zaburzenia immunologiczne, czynnościowe i biochemiczne oraz czynniki środowiskowe. Wśród czynników środowiskowych możemy wyróznić warunki klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska, sytuacje stresowe oraz alergeny pokarmowe i powietrznopochodne.

Częstość występowania uczulenia na alergeny powietrznopochodne u chorych na AZS podawana jest w granicach od 50-90 % ogółu badanych. Do alergenów powietrznopochodnych zaliczamy alergeny roztoczy kurzu domowego, pyłki traw, chwastów, krzewów i drzew oraz alergeny pochodzenia zwierzęcego i niektórych drobnoustrojów. Alergeny powietrznopochodne wywołują reakcję alergiczną w skórze poprzez bezpośrednie działanie kontaktowe inicjujące odpowiedź typu I oraz reakcje IgE-zależną typu IV. Również w patomechanizmie AZS dużą rolę mogą odgrywać typowe alergeny kontaktowe (nikiel, kobalt, chrom, leki stosowane zewnętrznie, podłoża lekowe itp.) w klasycznej reakcji typu IV.

Jak cytować ten artykuł: W. Silny. Rola alergenów kontaktowych w atopowym zapaleniu skóry. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/wp05.html (dokument elektroniczny).

→  zobacz wszystkie wykłady plenarne na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007atopowe zapalenie skóry

Wojciech Silny Wojciech Silny

Poznań ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Poznań

Polecamy:

medukacja: medyczna edukacja

celimun

ELISPOT: szkolenia, wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 1 kwietnia 2007, ostatnia aktualizacja 30 sierpnia 2007.