Dr Radosław ¦piewak Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Dr Radosław ¦piewak Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Dr Radosław ¦piewak

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( ¶wiat

(( recenzje

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia ¦rodowiskowa 2007Radosław ¦piewak

Radosław ¦piewak

Sylwetka Wykładowcy

Dr hab. med. Radosław ¦piewak, urodzony w 1968 roku w Tarnowie. Studia lekarskie na ¦l±skiej Akademii Medycznej w latach 1987-1993. Doktor habilitowany nauk medycznych (doktorat 1995, habilitacja 2003), specjalista dermatolog i wenerolog (1999). Miejsce pracy: Instytut Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zainteresowania badawcze: diagnostyka in vivo oraz in vitro alergii kontaktowej, choroby alergiczne skóry.

Autor lub współautor 65 artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych oraz 13 monografii naukowych. Współtwórca i redaktor czasopisma "Annals of Agricultural and Environmental Medicine", członek rady programowej czasopism "Allergologie" oraz "Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology". Ewaluator artykułów w dziedzinach dermatologii i alergologii dla McMaster Online Rating of Evidence (MORE), PIER, bmjupdates+, oraz Evidence-Based Journals.

Kierownik i/lub wykonawca 10 programów badawczych: Strategicznych Programów Rz±dowych, grantów Komitetu Badań Naukowych, programów statutowych Instytutu Medycyny Wsi, stypendium badawczego Niemieckiego Biura Wymiany Akademickiej (DAAD), Stypendium Indywidualnego Marii Curie (5 Program Ramowy Komisji Europejskiej), Europejskiego Grantu Reintegracyjnego Komisji Europejskiej (6 Program Ramowy). Staże zagraniczne: Bochum (Niemcy), Harpenden (Anglia), Zurych (Szwajcaria), Akwizgran (Niemcy), Kuopio (Finlandia), Amsterdam (Holandia).

Nagrody międzynarodowe: Howard I. Maibach Award (American Society of Contact Dermatitis, 2003), EAACI Exchange Research Fellowship Award (European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 2001), Albert M. Kligman Fellowship (Society for Investigative Dermatology, 2001).

Nagrody krajowe: Nagroda Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (2003), Nagroda Zespołowa Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie (1999), Dyplom Honorowy im. Prof. Mieczysława Obtułowicza (Polskie Towarzystwo Alergologiczne 1997), Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1996), Srebrna Odznaka "Primus Inter Pares" (1991), nagrody rektorskie (¦l±ska Akademia Medyczna 1988, 1989, 1990 i 1991).

Szczegółowy i aktualizowany wykaz publikacji doc. ¦piewaka oraz szerszy opis jego działalno¶ci naukowej i zawodowej znajduje się na stronie www.RadoslawSpiewak.net.

Doc. Radosław ¦piewak przedstawi wykład pt. Diagnostyka alergicznego kontaktowego zapalenia skóry na Sympozjum "Dermatologia ¦rodowiskowa" w Krakowie.

Jak cytować ten artykuł: Radosław ¦piewak - Sylwetka Wykładowcy. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia ¦rodowiskowa', Kraków, 20 paĽdziernika 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/wp06z.html (dokument elektroniczny).

→  przeczytaj streszczenie wykładu doc. ¦piewaka
→  zobacz wszystkie wykłady plenarne na Sympozjum "Dermatologia ¦rodowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia ¦rodowiskowa 2007Radosław ¦piewak

Radosław ¦piewak Radosław ¦piewak

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

medukacja: medyczna edukacja

celimun

ELISPOT: szkolenia, wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław ¦piewak (kod Ľródłowy)
Ta strona jest czę¶ci± Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 14 kwietnia 2007, ostatnia aktualizacja 30 sierpnia 2007.