Profesor Anna Barbara Macura Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Profesor Anna Barbara Macura Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Profesor Anna Barbara Macura

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( recenzje

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007Anna Macura

Anna Barbara Macura

Sylwetka Wykładowcy

Prof. dr hab. med. Anna Barbara Macura; dermatologia, mikrobiologia, mikologia. Specjalizacje: II° z dermatologii i wenerologii, I° z higieny z epidemiologią. Kierownik Zakładu Mykologii Katedry Mikrobiologii Collegium Medicum UJ w Krakowie od 2001 r. Członek ISHAM, ECMM, członek Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego. Członek Zarządu Sekcji Mykologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Osiągnięcia: badania nad patogennością grzybów chorobotwórczych. Epidemiologia grzybic skóry, paznokci i błon śluzowych. Grzybice narządowe. Badania eksperymentalne nad wrażliwością grzybów na leki przeciwgrzybicze. Autor 146 publikacji oryginalnych, 18 rozdziałów w podręcznikach, 20 prac poglądowych i monograficznych oraz 120 komunikatów naukowych przedstawionych na zjazdach krajowych i zagranicznych.

Profesor Anna Barbara Macura jest bardzo zasłużona dla nowoczesnej mikologii. To dla nas wielki zaszczyt gościć Ją na naszym Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa" w Krakowie.

Jak cytować ten artykuł: Anna Macura - Sylwetka Wykładowcy. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/wp07z.html (dokument elektroniczny).

→  przeczytaj streszczenie wykładu prof. Macury
→  zobacz wszystkie wykłady plenarne na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007Anna Macura

Anna Macura Anna Macura

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

medukacja: medyczna edukacja

celimun

ELISPOT: szkolenia, wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Anna Macura (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 3 maja 2007, ostatnia aktualizacja 30 sierpnia 2007.