Diagnostyka pokrzywki przewlekłej Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Diagnostyka pokrzywki przewlekłej Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Diagnostyka pokrzywki przewlekłej

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( recenzje

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007pokrzywka

Diagnostyka i leczenie pokrzywki przewlekłej

Magdalena Czarnecka-Operacz

Klinika Dermatologii, Akademia Medyczna, Poznań, Polska

→  Sylwetka Wykładowcy

Pokrzywka jest trudnym problemem klinicznym i mimo, że rozpoznanie tej jednostki chorobowej jest relatywnie proste, postępowanie diagnostyczne oraz leczenie wymagają szerokiej wiedzy oraz doświadczenia praktycznego. Każdy przypadek chorego na pokrzywkę wymaga indywidualnego schematu badań dodatkowych w tym swoistych prób prowokacyjnych. W leczeniu stosuje się podstawowe trzy kierunki postępowania, a mianowicie unikanie zdefiniowanego wcześniej czynnika stymulującego występowanie objawów klinicznych, hamowanie uwalniania mediatorów reakcji pokrzywkowej oraz supresja objawów w obrębie narządu docelowego. Podstawową grupą leków stosowanych w terapii pokrzywki są nowoczesne leki przeciwhistaminowe, których dawkę można zwiększać nawet czterokrotnie w celu uzyskania efektu klinicznego. W opornych przypadkach chorych nie reagujących na klasyczne metody leczenia można zastosować wybrane metody alternatywne takie jak ogólna glikokortykoterapia czy cyklosporyna A. Leczenie takie obarczone jest jednak wieloma działaniami niepożądanymi i dlatego powinno być rozważane jedynie w wybranych przypadkach o szczególnie ciężkim przebiegu klinicznym.

Słowa kluczowe: pokrzywka, bąbel pokrzywkowy, diagnostyka, leczenie

Jak cytować ten artykuł: M. Czarnecka-Operacz. Diagnostyka i leczenie pokrzywki przewlekłej. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/wp08.html (dokument elektroniczny).

→  zobacz wszystkie wykłady plenarne na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007pokrzywka

Magdalena Czarnecka-Operacz Magdalena Czarnecka-Operacz

Poznań ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Poznań

Polecamy:

medukacja: medyczna edukacja

celimun

ELISPOT: szkolenia, wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 1 kwietnia 2007, ostatnia aktualizacja 17 września 2007.