Wpływ czynników środowiskowych na rozwój twardziny Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Wpływ czynników środowiskowych na rozwój twardziny Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Wpływ czynników środowiskowych na rozwój twardziny

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( recenzje

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007twardzina

Wpływ czynników środowiskowych na rozwój twardziny

Anna Wojas-Pelc

Klinika Dermatologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska

Patogeneza twardziny jest skomplikowana i dotychczas nieznana. Istotą procesu chorobowego zarówno w twardzinie układowej jak i skórnej jest immunologicznie uwarunkowane włóknienie, poprzedzone zmianami naczyniowymi oraz aktywacją wielu komórek (głównie limfocytów i monocytów)zdolnych do produkcji przekaźników białkowych-cytokin. Postuluje się wpływ wielu czynników środowiskowych na powstawanie zmian twardzinowych: krzem, silikon, leki, uraz mechaniczny, infekcja Borrelia burgdorferi a także wolne rodniki, których źródłem mogą być czynniki zewnątrzpochodne (alkohol, nikotyna, promienie słoneczne i rentgenowskie) jak i wewnątrzpochodne (ogniska niedokrwienia). Czynniki te u osób predysponowanych genetycznie mogą powodować powstawanie zmian twardzinowych poprzez uszkadzanie komórek śródbłonka i pobudzenie proliferacji fibroblastów.

Jak cytować ten artykuł: A. Wojas-Pelc. Wpływ czynników środowiskowych na rozwój twardziny. Streszczenia z Międzynarodowego Sympozjum 'Dermatologia Środowiskowa', Kraków, 20 października 2007. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2007derm/wp09.html (dokument elektroniczny).

→  zobacz wszystkie wykłady plenarne na Sympozjum "Dermatologia Środowiskowa"

dermatozy.plarchiwumDermatologia Środowiskowa 2007twardzina

Anna Wojas-Pelc Anna Wojas-Pelc

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

medukacja: medyczna edukacja

celimun

ELISPOT: szkolenia, wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

Celimun - badania naukowe na zlecenie   medukacja.biz: medyczna edukacja   ELISpot - szkolenia, wdrożenia, outsourcing

Copyright © Autorzy (tekst) i Radosław Śpiewak (kod źródłowy)
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 1 kwietnia 2007, ostatnia aktualizacja 30 sierpnia 2007.