spis treści serwisu strona startowa

Ustawienia:

Oglądasz wersję MOBILE (duże litery)

Wybierz wersję desktop (małe litery)


Nawigacja: dermatozy.plarchiwum konferencjiForum Młodych PTD

Forum Młodych PTD

Łódź 9-10 marca 2007

Pobierz pełny program (PDF)

09.03.2007: Sesja Plenarna / Plenary Session

Przewodniczący/Chairmen: prof. Stefania Jabłońska, prof. Uladzimir Adaskevich, prof. Cezary Kowalewski, prof. Waldemar Placek, prof. Anna Sysa-Jędrzejowska

Vitamin D as a beneficial messenger of sunlight
Prof. Stan Pavel
Department of Dermatology, Leiden University Medical Centre, Leiden, The Netherlands

Epidermal barrier in atopic dermatitis
Prof. Marek Haftek
University of C. Bernard, Lyon, France


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

promocja

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


09.03.2007: I Sesja Prac Eksperymentalnych / Experimental Session I

Przewodniczący/Chairmen: prof. Sławomir Majewski, prof. Cezary Kowalewski, prof. Stan Pavel

A qualitative and quantitative evaluation of the effects of a topically applied preparation of epidermal lipids on the epidermal barrier structure of atopic dogs
Piekutowska A, Pin D, Rème C A, Gatto H, Haftek M
Université Lyon 1, EA3732, Laboratory for Dermatological Research, Lyon (AP, MH), Ecole Nationale Vétérinaire, Lyon (DP), and Virbac Laboratory, Carros (AR, HG), France

Lifetime prevalence and characteristics of the "sun-allergy" polymorphic light eruption in Europe
Janssens AS
Leiden University Medical Centre, The Netherlands

Wpływ różnych czynników na aktywność przeciwbakteryjną ludzkiej katelycydyny LL-37
The influence of various factors on the antimicrobial activity of the human cathelicidin LL-37

Barańska-Rybak W1,2, Sonesson A2, Nowicki R1, Schmidtchen A2
1Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM w Gdańsku
2Klinika Dermatologii i Wenerologii, Wydział Nauk Klinicznych Centrum Biomedycznego w Lund, Szwecja
Opiekun: prof. Roman Nowicki

Związek polimorfizmu genu cytochromu P-450 1A1 (CYP1A1) z trądzikiem pospolitym - wyniki wstępne
The polymorphism in the cytochrome P-450 (CYP1A1) in acne vulgaris - preliminary study

Sobjanek M, Zabłotna M, Sokołowska-Wojdyło M
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM w Gdańsku.
Opiekun: prof. Adam Włodarkiewicz

Pertinence of transepidermal water loss measurements for the assessment of separated epidermis integrity
Atrux-Tallau N1, Pirot N1, Falson F1, Maibach HI2
1Laboratory for Dermatological Research EA 3732 "Fonctions normales et pathologiques de la barrière cutanée"; Laboratoire de Recherche et Développement de Pharmacie Galénique Industrielle, Faculté de Pharmacie, Université Lyon 1, Lyon, France
2Department of Dermatology, University of California, San Francisco, California, USA

12R-lipoxygenase is required for establishing the barrier function of the skin
Epp N1, Fürstenberger G1, Müller K1, de Juanes S1, Leitges M2, Hausser I3, Thieme F4, Liebisch G4, Schmitz G4, Krieg P1
1Section Eicosanoids and Tumor Development, German Cancer Research Center, D-69120 Heidelberg, Germany
2Max-Planck-Institute for Experimental Endocrinology, D-30625 Hannover, Germany
3Dermatological Department, University Clinic, D-69115 Heidelberg, Germany
4Institute of Clinical Chemistry, University of Regensburg, D-93042 Regensburg, Germany

Wąskie spektrum UVB powoduje znaczącą przebudowę cytoszkieletu keratynocytów: badanie z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych
NB-UVB provides significant reaarangement of keratinocyte cytoskeleton: atomic force microscopy study

Reich A
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM we Wrocławiu
Opiekun: prof. Jacek Szepietowski

Ekspresja antygenów powierzchniowych CD3 i CD4 limfocytów T w skórnych chłoniakach T-komórkowych
Expression of CD3 and CD4 antigens on lymphocytes in patients with cutaneous T-cell lymphoma

Grzanka A1, Placek W1, Sokołowska-Wojdyło M2, Grzanka A3
1Katedra i Klinika Dermatologii UMK w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
2Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej w Gdańsku
3Katedra i Zakład Histologii i Embriologii UMK w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Opiekun: prof. Waldemar Placek

Redox signalling and maturation of human DCs in response to sensitizers
Migdal C1, Trompezinski C1, Arab K2,Steghens J-P2, Courtellemont P3, Tailhardat M3, Haftek M1, Serres M1
1EA37-32, Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL1), Pavillon R, Hôpital E. Herriot, Lyon, France
2EA30-90 UCBL1, Fédération de Biochimie, Hôpital E. Herriot, Lyon, France
3LVMH Recherche, Saint Jean de Braye, France

Characterization of early events involved in human dendritic cell maturation induced by contact sensitizers
Trompezinski S1*, Migdal C1, Arab K2, Steghens J-P2, Courtellemont P3, Le Varlet B, Haftek M1, Serres M1
1EA37-32, Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL1), Pavillon R, Hôpital E. Herriot, Lyon, France
2EA30-90 UCBL1, Fédération de Biochimie, Hôpital E. Herriot, Lyon, France
3LVMH Recherche, Saint Jean de Braye, France
*Supported by the European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association (COLIPA)

Dyskusja / Discussion


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

promocja

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


09.03.2007: II Sesja Prac Eksperymentalnych / Experimental Session II

Przewodniczący/Chairmen: prof. Marek Haftek, prof. Maria Błaszczyk, prof. Anna Sysa-Jędrzejowska

Gangliosides from human melanoma tumors impair migratory function of epidermal human Langerhans Cells and induce their apoptosis
Bennaceur K, Portoukalian J, Popa I, Berthier-Vergnes O, and Péguet-Navarro J
Université Lyon 1, E.A.37-32, Laboratory for Dermatological Research, Pavillon R, Hôpital E. Herriot, Lyon, France

Przeciwciała przeciwfosfolipidowe u chorych na toczeń rumieniowaty układowy
Antiphospholipid antibodies in systemic lupus erythematosus patients

Hawro T, Woźniacka A
Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi
Opiekun: dr hab. Anna Woźniacka

Metaloproteazy macierzy i tkankowe inhibitory metaloproteaz w twardzinie układowej
Matrix metalloproteinases and tissue inhibitors of metalloproteinases in systemic sclerosis

Bogaczewicz, Chodorowska G, Krasowska D
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej AM w Lublinie
Opiekun: dr hab. Dorota Krasowska

Wpływ fosforanu chlorochiny na ekspresję mRNA dla cytokin prozapalnych u chorych na toczeń rumieniowaty
Influence of chloroquine phosphate on proinflammatory cytokines mRNA expression in SLE patients

Lesiak A, Woźniacka A
Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi
Opiekun: dr hab. Anna Woźniacka

Treatment of inflammatory diseases associated with Malassezia yeasts with itraconazole
Kazlouskaya V
Vitebsk State Medical University

Autoimmunizacja wobec naskórkowej i tkankowej transglutaminazy w odniesieniu do wybranych czynników skórnej patogenezy opryszczkowatego zapalenia skóry
Autoimmunity to epidermal and tissue transglutaminase in relation to the chosen factors of the skin pathogenesis of dermatitis herpetiformis

Wolnik-Trzeciak G
Katedra i Klinika Dermatologii AM w Poznaniu
Opiekun: dr hab. Monika Bowszyc-Dmochowska

Comparison of the expression patterns of proteoglycans in various in vitro reconstructed epidermal tissues
Le Bitoux M-A, Haftek M
Laboratory for Dermatological Research, Université Lyon 1, Hôpital E. Herriot, Lyon, France

Regulon and Novinet for acne treatment in women
Adaskevich U, Katsina M
Vitebsk State Medical University and Vitebsk Region Skin-Venereological Dispensary

Miejscowe leczenie atopowego zapalenia skóry maścią zawierającą 0,1% takrolimus zwiększa liczbę komórek Langerhansa
Topical treatment of atopic dermatitis with 0.1% tacrolimus ointment increased the number of Langerhans cells

Kwiek B1,2, Allan J-P2, Woźniak K1, Kowalewski C1, Bimber T2, Langner A1, Novak N2
1Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
2Klinika Dermatologiczna Uniwersytetu w Bonn, Niemcy
Opiekun: prof. Andrzej Langner

Różnicowanie twardziny ograniczonej i liszaja twardzinowego przy użyciu mikroskopii konfokalnej
Differentiation of morphea and lichen sclerosus using laser scanning confocal microscopy (LSCM)

Górska M, Kowalewski C
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
Opiekun: prof. Cezary Kowalewski

Dyskusja / Discussion


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

promocja

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


10.03.2007: Wykład / Lecture

Izotretinoina w praktyce klinicznej
Isotretinoin in clinical practice

prof. Andrzej Kaszuba
Klinika Dermatologii i Dermatologii Dziecięcej UM w Łodzi

10.03.2007: III Sesja Prac Eksperymentalnych / Experimental Session III

Przewodniczący/Chairmen: prof. Ligia Brzezińska-Wcisło, prof. Jacek Szepietowski, prof. Bożena Chodynicka, prof. Elżbieta Waszczykowska

Stężenie glikoproteiny GP-39, skala DAS 28 oraz laboratoryjne wykładniki procesu zapalnego jako wskaźnik zajęcia stawów u chorych na twardzinę układową
GP-39 glycoprotein plasma concentration, scale DAS 28 and inflammatory parameters as a marker of joint damage in patients with systemic sclerosis

Wcisło-Dziadecka D
Katedra i Klinika Dermatologii ŚAM
Opiekun: prof. Ligia Brzezińska-Wcisło

Wykorzystanie techniki RAPD do różnicowania szczepów klinicznych dermatofitów izolowanych od pacjentów z Łodzi
Utilization of RAPD technique for differentiation of clinical isolates of dermatophytes isolated from patients from Łódź

Dobrowolska A1, Kaszuba A2
1Zakład Genetyki Drobnoustrojów Uniwersytetu Łódzkiego
2II Katedra Dermatologii i Wenerologii, Kliniki Dermatologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Opiekun: prof. Andrzej Kaszuba

Ocena stężenia tetracykliny metodą mikrodializy skórnej u pacjentów z trądzikiem zwykłym
Estimation of tetracycline concentration using skin microdialysis method in acne patients

Weiss-Rostkowska W1, Klimowicz A2, Placek W1
1Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Dermatologii
2Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Dermatologicznej.
Opiekun: prof. Waldemar Placek

Polimorfizm genu naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu u chorych na atopowe zapalenie skóry i łuszczycę
Polymorphism of vascular endothelial growth factor gene in patients with atopic dermatitis and psoriasis

Zabłotna M, Nedoszytko B
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM w Gdańsku
Opiekun: prof. Jadwiga Roszkiewicz

Zaburzenia rytmu serca u pacjentów z łuszczycą zwyczajną
Heart rate disorders in psoriasis vulgaris patients

Janusz I1, Bissinger A2, Sysa-Jędrzejowska A1, Zalewska-Janowska A1
1Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi
2Klinika Kardiologii Interwencyjnej, Kardiodiabetologii i Rehabilitacji Kardiologicznej UM w Łodzi
Opiekun: dr med. Anna Zalewska-Janowska

Stężenie TNF-α i sTNF-R1 w surowicy chorych leczonych fototerapią i retinoidami z powodu łuszczycy
The concentration of TNF-α and sTNF-R1 in blood serum of psoriatic patients, treated with phototherapy and retinoids

Łuczkowska M, Bowszyc-Dmochowska M
Katedra i Klinika Dermatologii AM w Poznaniu
Opiekun: dr hab. Monika Bowszyc-Dmochowska

Ozon jako czynnik ograniczający stan zapalny w przebiegu chorób tkanki łącznej
Ozone as an anti-inflammatory factor in connective tissue diseases

Nowicka D
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM we Wrocławiu
Opiekun: prof. Jacek Szepietowski

Badanie wybranych wskaźników metabolizmu tlenowego płytek krwi u chorych na atopowe zapalenie skóry
Investigation of oxygen metabolism parameters in platelets of patients with atopic dermatitis

Ryglewska-Cho A
Klinika Dermatologii i Dermatologii Dziecięcej UM w Łodzi
Opiekun: prof. Andrzej Kaszuba

Swoiste zmiany skórne w przebiegu chłoniaka z komórek płaszcza
Specific cutaneous lesions in course of mantle cell lymphoma

Kalińska-Bienias A, Woźniak K
Klinika Dermatologii i Wenerologii AM w Warszawie
Opiekun: prof. Sławomir Majewski

Przypadek rzadkiego zespołu CHILD
Rare case of CHILD syndrome

Kamińska-Winciorek G1, Brzezinska-Wcisło L1, Jezela-Stanek A2, Krajewska-Walasek M2, Cunningham D3, Herman GE3
1Klinika Dermatologii ŚAM 2Zakład Genetyki Medycznej, Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa 3Center for Molecular and Human Genetics, Columbus Children's Research Institute and Department of Pediatrics, The Ohio State University, Columbus, OH, USA
Opiekun: prof. Ligia Brzezinska-Wcisło

Dyskusja / Discussion


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

promocja

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


10.03.2007: I Sesja Kliniczna / Clinical Session I

Przewodniczący/Chairmen: prof. Andrzej Langner, prof. Jadwiga Roszkiewicz, prof. Anastazy Omulecki, dr hab. Ewa Robak

Korelacja fototypu skóry z wrażliwością pacjentów łuszczycowych na wąskopasmowe promieniowanie UVB
Correlation between skin phototype and sensitivity of psoriatic patients to narrow-band UVB

Chabior A, Mrotek M
Katedra i Klinika Dermatologii Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz
Opiekun: prof. Waldemar Placek

Porównanie przydatności skali Barana oraz NAPSI do oceny zmian chorobowych płytek paznokciowych u pacjentów z łuszczycą zwyczajną
Application of Baran scale and NAPSI in nail plates evaluation in psoriasis vulgaris patients

Karlińska-Jachowicz M, Chruściel A, Sysa-Jęrzejowska A, Zalewska-Janowska A
Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi
Opiekun: dr med. Anna Zalewska-Janowska

Rola nadtlenku benzoilu w zapobieganiu powstania oporności szczepów P. acnes w czasie skojarzonej terapii zewnętrznej preparatami erytromycyny i tretinoiny
The role of benzoyl peroxide in the prevention of P. acnes strains resistance development during combination topical therapy with erythromycin and tretinoin

Acharya UD1,2, Welz K2, Langner A1,2
1Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie, 2Uzdrowiskowa Klinika Dermatologiczna, Zespół Naukowo-Kliniczny "Iwolang" Sp z o. o.
Opiekun: prof. Andrzej Langner

Rola tazarotenu w zastosowaniu wąskopasmowego promieniowania UVB (311 nm) w terapii łuszczycy plackowatej
The role of tazarotene in narrow-band radiation (UVB 311 nm) treatment of plaque psoriasis

Syguła E, Brzezińska-Wcisło L
SPSK im. A. Mielęckiego w Katowicach
Opiekun: prof. Ligia Brzezińska-Wcisło

Odmienności kliniczne i leczenie trądziku zwykłego u dorosłych kobiet - badanie pilotażowe
Clinical dissimilarities and acne treatment in the case of adult women - intoductory testing

Bergler-Czop B, Brzezińska-Wcisło L
Katedra i Klinika Dermatologii ŚAM
Opiekun: prof. Ligia Brzezińska-Wcisło

Ocena diagnostycznej i rokowniczej wartości mikroskopowego badania korzeni włosów (trichogramu) w wybranych rodzajach łysienia niebliznowaciejacego
Evaluation of diagnostic and prognostic utility of microscopic examination of hair bulb (trichogram) in selected types of alopecia

Szlązak P1, Iwanowski T1, Sokołowska-Wojdyło M2
1Ambulatorium z Izbą Chorych KPW w Gdyni
2Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AMG
Opiekun: prof. Waldemar Placek

Leczenie uporczywych zakażeń paznokci rąk wywołanych przez grzyby drożdżopodobne z rodzaju Candida
The treatment of persistent fingernail infections caused by yeast-like fungi from the Candida genus

Kiedrowicz M, Ratajczak-Stefańska V, Maleszka R
Katedra i Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych PAM w Szczecinie
Opiekun: dr med. Violetta Ratajczak-Stefańska

Nadwrażliwość na roztocze kurzu domowego u dzieci chorych na atopowe zapalenie skóry
Hypersensitivity to house dust mite in children with atopic dermatitis

Dejewska J, Owczarek W, Samochocki Z
Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Dermatologii, Warszawa
Opiekun: prof. Zbigniew Samochocki

Rola antygenów Candida albicans w rozwoju objawów klinicznych atopowego zapalenia skóry
The role of antigens of Candida albicans in the development of clinical symptoms in atopic dermatitis patients

Hasse-Cieślińska M
Katedra i Klinika Dermatologii AM w Poznaniu
Opiekun: prof. Wojciech Silny

Istotność pyłku olchy jako alergenu powietrznopochodnego - kliniczne i aeropalinologiczne badania porównawcze w obrębie regionów Worcester (Wielka Brytania) oraz Poznania (Polska)
Regional importance of Alnus pollen as an aeroallergen: a comparative clinical and aeropalynological study of Worcester (UK) and Poznan (Poland) regions

Smith M1,2, Emberlin J1, Stach A2, Czarnecka-Operacz M3, Jenerowicz D3, Silny W3
1National pollen and Aerobiology Research Unit, University of Worcester, UK
2Pracownia Aeropalinologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
3Katedra i Klinika Dermatologii AM w Poznaniu
Opiekun: prof. Magdalena Czarnecka-Operacz

Dyskusja / Discussion


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

promocja

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


10.03.2007: Sesja Plakatowa / Poster Session

Przewodniczący/Chairmen: prof. Cezary Kowalewski, prof. Roman Nowicki, dr hab. Radosław Śpiewak

Rzadka postać świerzbu - świerzb norweski - rozpoznana u pacjentów oddziału dermatologicznego w Kielcach
Rare variant of scabies - crusted scabies - diagnosed in departament of dermatology in Kielce

Cyran-Stemplewska
Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Dermatologiczny, Kielce
Opiekun: dr Elżbieta Kłujszo

Zmiany płytek paznokciowych i przestrzeni międzypalcowych stóp u pacjentów z owrzodzeniami żylnymi podudzi
Abnormalities of nail plates and interdigital spaces in the feet of patients with venous leg ulcers

Bartosińska J, Chodorowska G, Dąbrowska-Członka M, Maciąg E, Dąbrowski W
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej AM w Lublinie
Opiekun: prof. Grażyna Chodorowska

Autoimmunologiczny zespół wielogruczołowy - opis przypadku
Polyglandular autoimmune syndrome - case report

Bogaczewicz J1, Chodorowska G1, Prystupa A2 Krasowska D1
1Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej AM w Lublinie
2Klinika Chorób Wewnętrznych AM w Lublinie
Opiekun: dr hab. Dorota Krasowska

Zmiany skórne związane z otyłością
Obesity and skin manifestations

Dąbrowska-Członka M, Chodorowska G, Bartosińska J
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej AM w Lublinie
Opiekun: prof. Grażyna Chodorowska

Wsparcie społeczne a stan zdrowia chorych na łuszczycę
Social support and the health status of psoriasis patients

Haduch I1, Miniszewska J2, Sysa-Jedrzejowska A1, Zalewska-Janowska A1
1Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi
2Instytut Psychologii UŁ
Opiekun: dr med. Anna Zalewska-Janowska

Leczenie owrzodzeń goleni z zastosowaniem opatrunków Biatain - studium dwóch przypadków
Shin ulceration treatment with the use of Biatain non adhesive dressings - studium of two cases

Szczepańska A
Oddział Dermatologii Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie
Opiekun: dr med. Monika Kapińska-Mrowiecka

Kilak na podniebieniu miękkim i twardym: opis przypadku
Syphilitic gum of the soft and hard palate: case report

Michajłowski I
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM w Gdańsku
Opiekun: prof. Adam Włodarkiewicz

Poziom stresu a markery aktywacji limfocytów t u chorych na liszaj płaski
Stress level and expression of t-cells activation markers in patients with lichen planus

Michalska-Jakubus M, Krasowska D
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej AM w Lublinie
Opiekun: dr hab. Dorota Krasowska

Therapy-induced changes in disease activity of acquired cold urticaria correlate with changes in critical temperature thresholds
Młynek A1,2, Weller K1, Magerl M1, Siebenhaar F1, Altrichter S1, Vieira Dos Santos R1, Boodstein N1, Zalewska-Janowska A2, Maurer M1
1Department of Dermatology and Allergy, Charité-Universitätsmedizin, Berlin, Germany
2Department of Dermatology, Medical University of Lodz, Poland
Opiekun: prof. Marcus Maurer i dr med. Anna Zalewska-Janowska

Znaczenie prognostyczne atopowych testów płatkowych z alergenami powietrznopochodnymi u chorych na atopowe zapalenie skóry
Prognostic importance of atopic patch tests with aeroallergens in patients with atopic dermatitis

Owczarek W, Samochocki Z
Klinika Dermatologii Wojskowego Instytutu Medycznego, Warszawa
Opiekun: prof. Zbigniew Samochocki


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

promocja

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Hydroxyzine, but not desloratidine, epinastine or fexofenadine, suppresses histamine and alergen induced skin reactions
Vieira Dos Santos R1,2, Magerl M1, Młynek A1, Lima HC2
1Department of Dermatology and Allergy, Charité-Universitätsmedizin, Berlin, Germany
2Clinical Immunology and Allergy Division, Clinical Pathology Departament, Federal University of Paraná, Curitiba, Brazil

Zakażenia Chlamydia trachomatis narządu moczowo-płciowego u kobiet z upośledzoną płodnością
Chlamydia trachomatis urogenital infection in women with infertility

Wilkowska-Trojniel M1, Zdrodowska-Stefanow B1, Ostaszewska-Puchalska I2, Zbucka M3, Wołczyński S3, Grygoruk C4, Kuczyński W4
1Klinika Dermatologii i Wenerologii AMB
2Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową
3Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej AMB
4Centrum Leczenia Niepłodności Małżeńskiej "Kriobank"
Opiekun: dr hab. Bożena Zdrodowska-Stefanow

Nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka leczone metotreksatem - opis przypadku
Epidermolysis bullosa acquisita treated with methotrexate - case report

Kępska A, Sysa-Jędrzejowska A, Zalewska-Janowska A
Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi
Opiekun: dr med. Anna Zalewska-Janowska

Siatkowata rumieniowata mucynoza (zespół REM) - opis przypadku
Reticular erythematous mucinosis - case report

Grzyb W, Sysa-Jędrzejowska A, Zalewska-Janowska A
Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi
Opiekun: dr med. Anna Zalewska-Janowska

Pęcherzyca liściasta mylnie rozpoznawana jako łojotokowe zapalenie skóry
Pemphigus seborrhoicus misdiagnosed as seborrheic dermatitis

Grabarczyk J, Sysa-Jędrzejowska A, Zalewska-Janowska A
Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi
Opiekun: dr med. Anna Zalewska-Janowska

Profil kliniczny i społeczny pacjentów z przewlekłymi owrzodzeniami podudzi
Clinical and social profile of patients with chronic leg ulcer

Bryl A, Zawirska A
Oddział Chorób Skóry Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Zakład Mikologii Lekarskiej i Dermatologii AM w Poznaniu

Rozsiana postać chłoniaka rzekomego (pseudolymphoma) T-komórkowego skóry u 3-letniej dziewczynki
Disseminated T-cell lymphocytoma cutis in a 3 years-old child - a case report

Cegielska A, Roszkiewicz J
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM w Gdańsku
Opiekun: prof. Jadwiga Roszkiewicz

Przypadek wieloogniskowego martwiczego zapalenia powięzi mięśniowych
An eventful course of a case of multifocal nerotising fasciitis

Dylejko E, Klepacki M, Wilkowska-Trojniel, Chodynicka B
Klinika Dermatologii i Wenerologii AM w Białymstoku
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku
Opiekun: prof. Bożena Chodynicka

Zespół nakładania uogólnionej twardziny układowej i tocznia rumieniowatego czy mieszana choroba tkanki łącznej?
Diffuse systemic sclerosis and systemic lupus erythematosus overlap syndrome or mixed connective tissue disease?

Goj-Łebek A
Oddział Dermatologiczny Dziecięcy im. S. Leszczyńskiego w Katowicach
Opiekun: dr med. Anna Lis-Święty


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

promocja

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Rozpoznawanie i leczenie pyoderma gangrenosum na podstawie obserwacji 2 chorych leczonych w Oddziale Dermatologii Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie
Pyoderma gangraenosum - diagnosis and treatment. Observation of two patients hospitalized in Dermatology Ward of the Żeromski Hospital, Kraków

Kostyra-Grabowska J
Oddział Dermatologii Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie
Opiekun: dr med. Monika Kapińska-Mrowiecka

Choroba Jessnera-Kanofa - przypadek kliniczny
Jessner-Kanof Disease - case report

Ługowska-Umer H, Roszkiewicz J
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM w Gdańsku
Opiekun: prof. Jadwiga Roszkiewicz

Przypadek morphea profunda z eozynofilowym zapaleniem powięzi
Morphea profunda with eosinophilic fasciitis - a case report

Szymanek M1, Pietrzak A1, Gorzelak M2, Zubilewicz T3, Karolczuk A4, Krasowska D1
1Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej AM w Lublinie
2Klinika Ortopedii i Rehabilitacji AM w Lublinie
3Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii AM w Lublinie
4Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej AM w Lublinie
Opiekun: dr hab. Dorota Krasowska

Przypadek dziecięcej postaci nabytego pęcherzowego oddzielania się naskórka (epidermolysis bullosa acquisita)
A case of the childhood acquired epidermolysis bullosa (epidermolysis bullosa acquisita)

Wawrzycki B1, Chodorowska G1, Urban J1, Kowalewski C2, Woźniak K2, Kądziela-Wypyska G1
1Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej AM w Lublinie
2Katedra i Klinika Dermatologii AM w Warszawie
Opiekun: prof. Grażyna Chodorowska

Nerwiakowłókniakowatość - obraz kliniczny i współczesne poglądy na patogenezę, klasyfikację oraz leczenie
Neurofibromathosis - clinical observations and the present view on pathogenesis, classification and treatment of neurofibromatosis

Kuczborska I
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM we Wrocławiu
Opiekun: prof. Jacek Szepietowski

Czerniak amelanotyczny w lokalizacji akralnej
Amelanotic malignant melanoma in acral location

Matusiak Ł
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM we Wrocławiu
Opiekun: prof. Jacek Szepietowski

Zmiany skórne jako wyraz zaburzeń gospodarki wapniowej u chorych leczonych nerkozastępczo - opis przypadku
Skin symptoms, as an expression of calcium-phosphor metabolism disturbence, in renal replacement therapy patient - case report

Skrzypczyk M1, Paradowski A2
1Klinika Dermatologii i Dermatologii Dziecięcej UM w Łodzi
2Braun Poland NSZOZ AVITUM, Łódź
Opiekun: prof. Ewa Trznadel-Budźko

Acne fulminans - opis przypadku
Acne fulminans - case report

Świder R, Maciejewska J, Placek W
Katedra i Klinika Dermatologii Collegium Medium im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Opiekun: prof. Waldemar Placek

Kiła drugorzędowa nawrotowa - problem wciąż aktualny
Secondary recidivans syphilis - still current issue

Karlińska-Jachowska M1, Torzecka JD2
1Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi
2Zakład Immunodermatologii UM w Łodzi
Opiekun: dr hab. Jolanta Dorota Torzecka

Trądzik dziecięcy
Acne of infancy

Sułowicz J, Brzeski M, Wojas-Pelc A
Katedra i Klinika Dermatologii CM UJ Kraków
Opiekun: dr hab. Anna Wojas-Pelc

Acne inversa
Sułowicz J, Wojas-Pelc A
Katedra i Klinika Dermatologii CM UJ Kraków
Opiekun: dr hab. Anna Wojas-Pelc


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

promocja

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Przypadki niepożądanych reakcji na leki u chorych Kliniki Dermatologii Akademii Medycznej w Poznaniu
Drug hypersensitivity cases from the Department of Dermatology, University of Medical Sciences in Poznań

Jenerowicz D1, Czarnecka-Operacz M1, Silny W1, Stawny M2
1Katedra i Klinika Dermatologii AM w Poznaniu
2Katedra i Zaklad Chemii Farmaceutycznej AM w Poznaniu
Opiekun: prof. Magdalena Czarnecka-Operacz

Wpływ przewlekłych, nierumieniotwórczych dawek promieniowania symulującego promieniowanie słoneczne na powstawanie dimerów tyminowych oraz ekspresję cyklooksygenaz w skórze
The influence of chronic, suberythemal doses of solar simulated radiation on thymine dimers formation and expression of cyclooxygenases in the skin

Słowik-Rylska M, Narbutt J
Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi
Opiekun: dr hab. Joanna Narbutt

Lęk i depresja w łuszczycy
Anxiety and depression in psoriasis

Hawro T1, Miniszewska J2, Sysa-Jędrzejowska A1, Zalewska-Janowska A1
1Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi
2Zakład Psychologii Zdrowia, Uniwersytet Łódzki
Opiekun: dr med. Anna Zalewska-Janowska

Rola komórek śródbłonka oraz przeciwciał skierowanych przeciwko komórkom śródbłonka w patogenezie naczyniowych powikłań SLE
The role of endothelial cells and anti endothelial cell antibodies in the pathogenesis of vascular complications in SLE patients

Kierstan MK, Kulczycka L, Sysa-Jędrzejowska A, Robak E
Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Opiekun: dr hab. Ewa Robak

Ziarniniak basenowy czy gruzlica skóry?
Swimming pool granuloma or tuberculosis cutis?

Huczek M, Mackiewicz W
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
Opiekun: prof. Maria. Błaszczyk-Kostanecka

Wybrane selektyny i integryny w zmianach skórnych w twardzinie
Selected selectins and integrins in skin lesions in scleroderma

Żebrowska A1, Erkiert-Polguj A2, Dziankowska-Bartkowiak B2, Wągrowska-Danilewicz M3, Sysa-Jędrzejowska M1, Waszczykowska E2
1Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi
2Zakład Immunodermatologii UM w Łodzi
3Zakład Nefropatologii UM w Łodzi
Opiekun: prof. Elżbieta Waszczykowska

Udział wybranych chemokin w patogenezie zmian skórnych w pemfigoidzie - badanie wstępne
The role of selected chemokines in skin lesion in pemphigoid - pilot study

Erkiert-Polguj A1, Żebrowska A2, Wągrowska-Danilewicz M3, Waszczykowska E1
1Zakład Immunodermatologii Katedry Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi
2Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi
3Zakład Nefropatologii Katedry Patomorfologii UM w Łodzi
Opiekun: prof. Elżbieta Waszczykowska

Ocena zaburzeń krążenia naczyniowego skóry u chorych z twardziną układową
Assessment of vascular skin circulation disturbances in systemic sclerosis

Waszczykowska A1, Kałużna K3, Dziankowska-Bartkowiak B2, Waszczykowska E2, Goś R1
1Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej UM w Łodzi
2Zakład Immunodermatologii UM w Łodzi
3Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej PŁ
Opiekun: prof. Roman Goś


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

promocja

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


10.03.2007: II Sesja Kliniczna / Clinical Session II

Przewodniczący/Chairmen: prof. Wojciech Silny, prof. Adam Włodarkiewicz, dr hab. Anna Woźniacka, dr med. Monika Kapińska-Mrowiecka

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry u chorych na łuszczycę
Allergic contact dermatitis among people with psoriasis

Piętowska J, Curzytek K, Śpiewak R
Instytut Dermatologii w Krakowie
Opiekun: dr hab. Radosław Śpiewak

Dane epidemiologiczne dotyczące chorych hospitalizowanych z powodu róży w Klinice Dermatologii CM UJ w latach 1994-2004
Epidemiological data of patients hospitalized in Dermatology Department CM JU in Krakow for erysipelas between 1994 and 2004

Wojas-Pelc A, Aleeksenko A, Jaworek AK
Klinika Dermatologii CM UJ w Krakowie
Opiekun: dr hab. Anna Wojas-Pelc

Choroby skóry jako rewelatory nowotworów narządów wewnętrznych
Skin diseases as predisposing conditions to neoplasms development

Kwiecień A, Zalewska-Janowska A, Sysa-Jędrzejowska A
Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi
Opiekun: prof. Anna Sysa-Jędrzejowska

Pemfigoid w województwie podlaskim - jako problem interdyscyplinarny
Pemphigoid in the Podlaskie voivodship - an interdisciplinary problem

Piaścik M, Masny D, Bokiniec E, Serwin AB
Klinika Dermatologii i Wenerologii AM w Białymstoku i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego
Opiekun: dr med. Agnieszka Beata Serwin

Aspekty epidemiologiczne zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego u młodych mężczyzn
Epidemiological aspects of the human papilloma virus infections in young men

Rujna P, Owczarek W, Samochocki Z
Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Dermatologii, Warszawa
Opiekun: prof. Zbigniew Samochocki

Występowanie róży w materiale Kliniki Dermatologii i Wenerologii AMB w latach 1999-2004
Occurrence of erysipelas in material of the Department of Dermatology and Venereology of Medical University of Białystok in years 1999-2004

Sitkiewicz J, Niczyporuk M, Niczyporuk W
Klinika Dermatologii i Wenerologii AM w Białymstoku
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego
Opiekun: prof. Wiaczesław Niczyporuk

Epidemiologia zakażeń grzybiczych w materiale Pracowni Mikologicznej Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych PAM w latach 2003-2006
Epidemiology of fungal infections at the Dermatological Out-Patient Department and Chair of Dermatology and Venereology PAM between 2003-2006

Strzelecka M, Szary M, Ratajczak-Stefańska V, Kacalak-Rzepka A, Maleszka R
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Skórnych i Wenerycznych PAM w Szczecinie
Opiekun: dr med. Anna Kacalak

Kliniczno-etiologiczne studium 104 przypadków erytrodermii
Clinico- etiologic study of 104 cases of erythroderma

Trzeciak M, Sokołowska-Wojdyło M, Żelazny I, Barańska-Rybak W
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AMG
Opiekun: prof. Jadwiga Roszkiewicz

Nawroty śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy wywołane przetrwałym zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego
The recurrence of cervical intraepithelial neoplasia caused by chronic human papilloma virus infection

Mikołajczyk K1, Kędzia W2, Żaba R3
1Oddział Dermatologii Szpital im. J. Strusia w Poznaniu
2Pracownia Patofizjologii Szyjki Macicy Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu
3Pracownia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową Kliniki Dermatologii AM w Poznaniu
Opiekunowie: dr hab. Witold Kędzia i prof. Ryszard Żaba

Wpływ świądu mocznicowego na jakość życia pacjentów przewlekle hemodializowanych
The influence of uremic pruritus on quality of life of haemodialysis patients

Suseł J
NZOZ na Biskupinie, Wrocław
Opiekun: prof. Jacek Szepietowski

Dyskusja / Discussion


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

promocja

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


10.03.2007: III Sesja Kliniczna / Clinical Session III

Przewodniczący/Chairmen: prof. Magdalena Czarnecka-Operacz, dr hab. Anna Wojas-Pelc, prof. Zbigniew Samochocki, dr hab. Jolanta Dorota Torzecka

Analiza przyczyn pokrzywki u pacjentów leczonych od 1.X.2005 do 30.IX.2006 w Poradni Alergologiczno-Dermatologicznej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie
Analysys of urticaria's causative agents of patients treated in Dermatological Outpatient Clinic of the Żeromski Hospital in Cracow from 1.X.2005 to 30.IX.2006

Sidełko J, Czubak-Macugowska M
Oddział Dermatologii Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, Kraków
Opiekun: dr med Monika Kapińska-Mrowiecka

Bielactwo polekowe
Drug-induced vitiligo

Curzytek K, Piętowska J, Śpiewak R
Instytut Dermatologii w Krakowie
Opiekun: dr hab. Radosław Śpiewak

Czy łuszczyca predysponuje do rozwoju grzybicy paznokci?
Do fungi play a role in psoriatic nails?

Salomon J
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM we Wrocławiu
Opiekun: prof. Jacek Szepietowski

Stopień nawilżenia naskórka przy stosowaniu wybranych emolientów
The level of epidermis moisturising after applications of selected emollients

Chorążyczewska W
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM we Wrocławiu
Opiekun: prof. Jacek Szepietowski

Dyskomfort w obrębie sromu u pacjentek z łuszczycą
Vulvar discomfort in patients suffering from psoriasis

Zamirska A
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM we Wrocławiu
Opiekun: prof. Jacek Szepietowski

Aktywność enzymatyczna i wrażliwość na leki przeciwgrzybiczne patogenów grzybicy paznokci izolowanych od pacjentów poddanych dializoterapii
Enzymatic activity and sensitivity to antifungal drugs pathogens of onychomycosis isolated from haemodialysed patients

Kobierzycka M
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM we Wrocławiu
Opiekun: prof. Jacek Szepietowski

Wartość diagnostyczna przeciwciał przeciw nukleosomom w chorobach tkanki łącznej
Diagnostic value of anti-nucleosome antibodies in connective tissue diseases

Szewczyk A, Kołacińska-Strasz Z
Klinika Dermatologiczna w Warszawie
Opiekun: prof. Maria Błaszcyk-Kostanecka

Ekspresja białka P63 mieszkach włosowych u człowieka
P63 expression in human hair follicle

Kozłowska U, Majewski S
Klinika Dermatologii i Wenerologii Centrum Diagnostyki i Leczenia ChPDP, Akademia Medyczna w Warszawie
Opiekun: prof. Sławomir Majewski

Ocena jakości życia chorych z toczniem rumieniowatym układowym
Mesurement of quality of life in patients with systemic lupus erythematosus

Kulczycka L, Kierstan MK, Sysa-Jędrzejowska A, Robak E
Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi
Opiekun: dr hab. Ewa Robak

Dyskusja / Discussion

Nawigacja: dermatozy.plarchiwum konferencjiForum Młodych PTD


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

promocja

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Śledź nas na Facebooku:

facebook

Kontakt:

Kontakt

polecamy

Uwaga: Możesz korzystać z tego serwisu jedynie pod warunkiem przyjęcia następujących zasad korzystania: Treści zawarte na tej stronie są skierowane do lekarzy i nie stanowią poradnika dla pacjentów, mogą przedstawiać m. in. poglądy historyczne i niezgodne z aktualnym stanem wiedzy. Autorzy tekstów opublikowanych na tym portalu wykluczają odpowiedzialność za szkody wynikające z ewentualnego zastosowania przedstawionych informacji. Każda informacja medyczna powinna być weryfikowana w innych, aktualnych źródłach fachowych przez lekarza posiadającego wiedzę pozwalającą na ocenę treści fachowych. Ten serwis nie zastępuje porady lekarskiej, jeżeli podejrzewasz u siebie chorobę skóry, zwróć się niezwłocznie do specjalisty dermatologa! Wszelkie prawa zastrzeżone. Właściciel praw autorskich do niniejszego dzieła udziela zgody na nieodpłatne korzystanie z niego wyłącznie w celach niekomercyjnych. Wszelkie inne zastosowania wymagają pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Kopiowanie zabronione!
© Radosław Śpiewak All rights reserved. Document created: 22 August 2007, updated: 8 December 2019.