spis treści serwisu strona startowa

Ustawienia:

Oglądasz wersję MOBILE (duże litery)

Wybierz wersję desktop (małe litery)


dermatozy.plarchiwum konferencjiForum Młodych PTDbielactwo polekowe

Bielactwo polekowe

Katarzyna Curzytek, Justyna Piętowska, Radosław Śpiewak

Instytut Dermatologii w Krakowie

Dane na temat bielactwa prowokowanego przez leki są w literaturze medycznej skąpe i rozproszone.

Cel pracy: zebranie i uporządkowanie opublikowanych informacji na ten temat.

Metody: Wyszukiwanie artykułów (PubMed) i meta-analiza artykułów na temat bielactwa indukowanego przez leki. Z zakwalifikowanych artykułów wybraliśmy dane na temat rodzaju leku, który powodował bielactwo, a także sugerowanego mechanizmu powstania bielactwa w danym przypadku. Uzyskane informacje poddaliśmy dalszej analizie zbiorczej.

Wyniki: Łącznie zidentyfikowaliśmy 21 opublikowanych przypadków bielactwa polekowego. Wystąpiło ono po podaniu następujących leków:

  1. leki przeciwpadaczkowe (karbamazepina, kwas walproinowy, klonazepam, fenytoina)
  2. leki przeciwmalaryczne (chlorochina, chinina),
  3. leki biologiczne (interleukina 2, interleukina 4, interferon α, infliximab),
  4. leki stosowane w chorobie Parkinsona (tolpakon, lewodopa),
  5. leki stosowane w łysieniu plackowatym (difencypron, dibutyloester kwasu kwadratowego),
  6. inne leki (flufenazyna, klofazymina, dopamina, ester monobenzylowy hydrochinonu, gancyklowir, beta-blokery, insulina lispro).

Mechanizmy powstawania bielactwa polekowego sugerowane przez autorów omawianych doniesień można podzielić na 3 grupy:

  1. aktywacja przez lek limfocytów cytotoksycznych skierowanych przeciw antygenom melanocytów (MART-1/MelanA, gp100, TRP-1, TRP-2),
  2. uszkodzenie przez lek nerwów współczulnych powiązanych za pośrednictwem synapsy chemicznej z melanocytami, prowadzące do ich zaburzeń funkcjonalnych,
  3. bezpośrednie, toksyczne działanie leku na melanocyty (apoptoza).

Należy przy tym podkreślić, że przytoczone przypuszczenia na temat mechanizmu bielactwa polekowego miały w znacznej mierze charakter spekulatywny, brakuje natomiast systematycznych badań nad tym problemem.

Wnioski: Bielactwo polekowe może być prowokowane przez leki należące do bardzo różnych grup chemicznych i farmakologicznych. Przypuszczalne mechanizmy bielactwa polekowego obejmują zjawiska autoimmunologiczne, neurotoksyczne, a także bezpośredni efekt toksyczny na melanocyty.

dermatozy.plarchiwum konferencjiForum Młodych PTDbielactwo polekowe


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

promocja

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Śledź nas na Facebooku:

facebook

Kontakt:

Kontakt

polecamy

Uwaga: Możesz korzystać z tego serwisu jedynie pod warunkiem przyjęcia następujących zasad korzystania: Treści zawarte na tej stronie są skierowane do lekarzy i nie stanowią poradnika dla pacjentów, mogą przedstawiać m.in. poglądy historyczne i niezgodne z aktualnym stanem wiedzy. Autorzy tekstów opublikowanych na tym portalu wykluczają odpowiedzialność za szkody wynikające z ewentualnego zastosowania przedstawionych informacji. Każda informacja medyczna powinna być weryfikowana w innych, aktualnych źródłach fachowych przez lekarza posiadającego wiedzę pozwalającą na ocenę treści fachowych. Ten serwis nie zastępuje porady lekarskiej, jeżeli podejrzewasz u siebie chorobę skóry, zwróć się niezwłocznie do specjalisty dermatologa! Wszelkie prawa zastrzeżone. Właściciel praw autorskich do niniejszego dzieła udziela zgody na nieodpłatne korzystanie z niego wyłącznie w celach niekomercyjnych. Wszelkie inne zastosowania wymagają pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Kopiowanie zabronione!
© Radosław Śpiewak All rights reserved. Document created: 22 August 2007, updated: 8 December 2019.