spis treści serwisu strona startowa

Ustawienia:

Oglądasz wersję MOBILE (duże litery)

Wybierz wersję desktop (małe litery)


dermatozy.plarchiwumFotobiologia 2008Fotobiologia 2008

Łódzkie Warsztaty Fotobiologii, 7-8 marca 2008

Sprawozdanie

Łódzkie Warsztaty Fotobiologii, organizowane przez pracowników I Katedry Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierowanej przez prof. dr hab. n. med. Annę Sysę-Jędrzejowską, odbyły się w dniach 7-8 marca 2008 r. Warsztaty zostały objęte honorowym patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr hab. n. med. Andrzeja Lewińskiego i Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego – prof. dr hab. n. med. Wiesława Glińskiego. Na miejsce obrad wybrano najstarszy łódzki teatr im. Stefana Jaracza, kontynuujący stupiętnastoletnią tradycję najstarszej stałej sceny polskiej w Łodzi. Podczas uroczystego otwarcia, uczestników konferencji powitały prof. dr hab. Anna Sysa-Jędrzejowska, opiekun naukowy warsztatów i dr hab. Joanna Narbutt, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

Wykład inauguracyjny wygłosił dr inż. Marian Wolszczak, który przedstawił fizyczne podstawy zastosowania światła w medycynie. Szczególnym walorem wykładu była praktyczna prezentacja zjawiska filtracji i kolimacji światła. Kolejny wykład wygłosiła prof. dr hab. Hanna Wolska - wybitny autorytet w zakresie światłolecznictwa chorób dermatologicznych. W oparciu o współczesną wiedzę, a także wieloletnie doświadczenia własne przedstawiła wskazania do stosowania kremów ochronnych z filtrami UV. Kuluarowym dyskusjom prowadzonym po wykładach i podczas bankietu w foyer Teatru Jaracza towarzyszyły dźwięki IX Symfonii d-moll op. 125 Ludwiga van Beethovena. Po zakończeniu obrad uczestnicy warsztatów mieli możliwość wkroczenia w świat komedii, opisującej walkę o dominację płci, w zagranej przez aktorów teatru sztuce „Poskromienie złośnicy” Williama Shakeaspeare'a.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się wykładem dr hab. Joanny Narbutt, w którym przedstawiono zjawiska molekularne zachodzące w skórze pod wpływem ekspozycji na przewlekłe, niskie dawki promieniowania ultrafioletowego. Najnowsze poglądy na mechanizmy fotostarzenia się skóry zaprezentował w kolejnym wykładzie prof. dr hab. Waldemar Placek, Konsultant Krajowy w zakresie dermatologii i wenerologii, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej dermatologii klinicznej i doświadczalnej. Aspekty kliniczne, genetyczne i molekularne zwiększonej nadwrażliwości na promieniowanie ultrafioletowe u chorych na toczeń oraz inne choroby tkanki łącznej przedstawiła dr hab. Anna Woźniacka. Dr med. Aleksandra Lesiak w bardzo interesującym wykładzie omówiła najnowsze osiągnięcia w zakresie diagnostyki i terapii idiopatycznych fotodermatoz, ze szczególnym uwzględnieniem wielopostaciowych osutek świetlnych. Kolejny wykład prof. dr hab. Waldemara Placka przybliżył uczestnikom znaczenie mechanizmów prowadzących do uszkodzenia bariery naskórkowej i sposoby jej regeneracji. Problematykę przeciwwskazań oraz powikłań wynikających z nieprawidłowo prowadzonej fototerapii omówiła w kolejnym wykładzie prof. dr hab. Hanna Wolska. Konieczność współpracy pomiędzy patomorfologiem i dermatologiem w rozpoznawaniu wielopostaciowych osutek świetlnych poruszył dr med. Cezary Jochymski. Najnowsze osiągnięcia w zakresie poznania budowy bariery naskórkowej oraz jej funkcji jako naturalnego czynnika fotoprotekcji stanowił temat wykładu prof. dr hab. Cezarego Kowalewskiego, pioniera badań nad zastosowaniem mikroskopii elektronowej i konfokalnej w diagnostyce chorób skóry.


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

promocja

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Dr hab. Radosław Śpiewak przedstawił nowoczesne poglądy dotyczące patomechanizmu odczynów fotoalergicznych, uwzględniając substancje najczęściej je wywołujące. Omówił ponadto ich diagnostykę, zwracając uwagę na aktualnie prowadzone badania europejskie zmierzające do standaryzacji metodyki fototestów płatkowych. Należy podkreślić, że po każdym z bardzo interesujących wykładów, przewodniczący poszczególnych sesji prof. dr hab. Anastazy Omulecki, prof. dr hab. Elżbieta Waszczykowska, dr hab. Jolanta Dorota Torzecka, dr hab. Anna Woźniacka oraz dr hab. Anna Zalewska przeznaczyli czas na żywą dyskusję prelegentów z uczestnikami. Pomiędzy wykładami ekspertów, wygłoszone zostały wykłady przedstawicieli firm farmaceutycznych. O zaletach zastosowania 1-metyloniktynamidu (Thermi) w łagodzeniu oparzeń termicznych i słonecznych skóry mówiła dr chem. Anna Zwolińska. Z kolei mgr Dorota Winciorek omówiła protekcyjne działanie formuły ochrony przeciwsłonecznej preparatów firmy Avene. W niezwykle ciekawy sposób w anglojęzycznym wykładzie dr Kerry Tzu-Hui Nip zaprezentowała nowe możliwości terapeutyczne w dermatologii oparte o fotoforezę pozaustrojową. Na zakończenie sesji mgr inż. Tomasz Klepaczewski przedstawił szeroki asortyment dostępnych na rynku urządzeń do fototerapii. Uczestnicy warsztatów mogli również zapoznać się z bogatą ofertą produktów farmaceutycznych oraz aparatury medycznej prezentowanej przez firmy w halach wystawowych.

Wybór Łodzi, nazywanej polskim Manchesterem, miasta „Ławeczki Tuwima”, „Kufra Reymonta” i „Fortepianu Rubinsteina” oraz interesujący i niezwykle wartościowy program naukowy warsztatów, a także piękna wiosenna pogoda z całą pewnością pozostawią niezatarty ślad w pamięci uczestników.

lek. med. Jarosław Bogaczewicz, lek. med. Tomasz Hawro

Galeria

fotobiologia, fotodermatologia, alergia na słońce, ultrafiolet, promieniowanie, fototerapia, fotoalergia
prof. Hanna Wolska (Warszawa):
"Fototerapia w lecznictwie dermatologicznym - rady praktyczne"

fotobiologia, fotodermatologia, alergia na słońce, ultrafiolet, promieniowanie, fototerapia, fotoalergia
doc. Anna Woźniacka (Łódź):
"Udział promieniowania UV w rozwoju chorób autoimmunologicznych"

fotobiologia, fotodermatologia, alergia na słońce, ultrafiolet, promieniowanie, fototerapia, fotoalergia
prof. Cezary Kowalewski:
"Bariera naskórkowa jako naturalny czynnik fotoprotekcji"

fotobiologia, fotodermatologia, alergia na słońce, ultrafiolet, promieniowanie, fototerapia, fotoalergia
doc. Radosław Śpiewak (Kraków):
"Diagnostyka odczynów fotoalergicznych"

fotobiologia, fotodermatologia, alergia na słońce, ultrafiolet, promieniowanie, fototerapia, fotoalergia
Wieczór towarzyski w restauracji "Anatewka"

fotobiologia, fotodermatologia, alergia na słońce, ultrafiolet, promieniowanie, fototerapia, fotoalergia
Wieczór towarzyski w restauracji "Anatewka"

fotobiologia, fotodermatologia, alergia na słońce, ultrafiolet, promieniowanie, fototerapia, fotoalergia
Wieczór towarzyski w restauracji "Anatewka"

dermatozy.plarchiwumFotobiologia 2008Fotobiologia 2008


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

promocja

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Śledź nas na Facebooku:

facebook

Kontakt:

Kontakt

polecamy

Uwaga: Możesz korzystać z tego serwisu jedynie pod warunkiem przyjęcia następujących zasad korzystania: Treści zawarte na tej stronie są skierowane do lekarzy i nie stanowią poradnika dla pacjentów, mogą przedstawiać m. in. poglądy historyczne i niezgodne z aktualnym stanem wiedzy. Autorzy tekstów opublikowanych na tym portalu wykluczają odpowiedzialność za szkody wynikające z ewentualnego zastosowania przedstawionych informacji. Każda informacja medyczna powinna być weryfikowana w innych, aktualnych źródłach fachowych przez lekarza posiadającego wiedzę pozwalającą na ocenę treści fachowych. Ten serwis nie zastępuje porady lekarskiej, jeżeli podejrzewasz u siebie chorobę skóry, zwróć się niezwłocznie do specjalisty dermatologa! Wszelkie prawa zastrzeżone. Właściciel praw autorskich do niniejszego dzieła udziela zgody na nieodpłatne korzystanie z niego wyłącznie w celach niekomercyjnych. Wszelkie inne zastosowania wymagają pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Kopiowanie zabronione!
© Radosław Śpiewak All rights reserved. Document created: 27 March 2008, updated: 8 December 2019.