Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl': Dr Radosław ¦piewak, diagnostyka odczynów fotoalergicznych, fotoalergia, alergia na słońce, fototesty, testy płatkowe, fototesty płatkowe, testy naskórkowe, fototesty naskórkowe Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl': Dr Radosław ¦piewak, diagnostyka odczynów fotoalergicznych, fotoalergia, alergia na słońce, fototesty, testy płatkowe, fototesty płatkowe, testy naskórkowe, fototesty naskórkowe Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. Dr Radosław ¦piewak

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( ¶wiat

(( recenzje

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.plarchiwumFotobiologia 2008Radosław ¦piewak

Diagnostyka odczynów fotoalergicznych

dr hab. med. Radosław ¦piewak

Instytut Dermatologii w Krakowie

Odczyny fotoalergiczne to szczególna grupa reakcji alergicznych, w których dodatkowym czynnikiem inicjuj±cym procesy patologiczne (obok przestrojenia reaktywno¶ci immunologicznej i ekspozycji na alergen) jest ¶wiatło. Paradoksem może wydać się fakt, że fotoalergię mog± wywoływać liczne składniki filtrów przeciwsłonecznych, między innymi kwas 4-aminobenzoesowy (PABA) i 2-hydroxy-4-metoksybenzofenon (Eusolex 4360). Częst± przyczyn± fotoalergii s± ponadto składniki kosmetyków i perfum oraz leki. Wydaje się, ze energia fotonu jest niezbędna do przekształcenia tych substancji w hapten lub do zainicjowania wi±zania haptenu z białkiem no¶nikowym. Diagnostyka odczynów fotoalergicznych musi odzwierciedlać ten fakt, dlatego w trakcie fototestów płatkowych niezbędne jest na¶wietlenie testowanego obszaru kontrolowan± dawk± promieniowania (zwykle jest to UVA). Aktualnie prowadzone s± europejskie badania zmierzaj±ce do standaryzacji metodyki fototestów płatkowych.

dr hab. med. Radosław ¦piewak
Specjalista dermatolog i wenerolog. Zainteresowania: diagnostyka in vivo oraz in vitro alergii kontaktowej, choroby alergiczne skóry, fotoalergia, nietolerancje lekowe. Autor lub współautor 70 artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych oraz 13 monografii naukowych. Współtwórca i redaktor czasopisma Annals of Agricultural and Environmental Medicine, członek rad programowych Allergologie, Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology, oraz The Open Allergy Journal. Stypendysta Komisji Europejskiej (2 stypendia Marii Curie) oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Nagrody: Howard I. Maibach Award (American Society of Contact Dermatitis), EAACI Exchange Research Fellowship Award (European Academy of Allergology and Clinical Immunology), Albert M. Kligman Fellowship (Society for Investigative Dermatology), Dyplom Honorowy im. Prof. Mieczysława Obtułowicza (Polskie Towarzystwo Alergologiczne). Reprezentuje Polskę w European Multi-Centre Photopatch Test Study.

Jak cytować ten artykuł: R. ¦piewak. Diagnostyka odczynów fotoalergicznych. Łódzkie Warsztaty Fotobiologii "Promieniowanie Ultrafioletowe: Fakty i Mity", ŁódĽ 7-8 marca 2008. URL: http://www.dermatozy.pl/archiwum/2008foto/wyk01.html (dokument elektroniczny).

dermatozy.plarchiwumFotobiologia 2008Radosław ¦piewak

Radosław ¦piewak Radosław ¦piewak

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

medukacja: medyczna edukacja

celimun

ELISPOT: szkolenia, wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

testy płatkowe, testy naskórkowe, test płatkowy, test naskórkowy, Chemotechnique Diagnostics, substancje do testów, zestawy diagnostyczne   photopatch test course kraków 2009   medukacja.biz: testy płatkowe, testy naskórkowe, test płatkowy, test naskórkowy, szkolenie, kurs

Copyright © Radosław ¦piewak
Ta strona jest czę¶ci± Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Z niniejszego dokumentu można korzystać wył±cznie na warunkach okre¶lonych
w zastrzeżeniu praw autorskich oraz wykluczeniu odpowiedzialno¶ci.
Dokument utworzony 18 stycznia 2008, ostatnia aktualizacja 20 stycznia 2008.