Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. dermatologia, dermatolog, dermatozy, choroby skóry, wenerologia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. dermatologia, dermatolog, dermatozy, choroby skóry, wenerologia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl'. dermatologia, dermatolog, dermatozy, choroby skóry, wenerologia

(( start

(( kalendarz

(( archiwum

(( świat

(( zasoby

(( recenzje

(( varia

(( kontakt

(( indeks

dermatozy.pljournal scanalergia kontaktowa

Standard Europejski* w 9 krajach europejskich 2002/2003. Pierwsze wyniki Europejskiego Systemu Monitoringu Alergii Kontaktowej (ESSCA)

*Z dniem 1 marca 2008 Europejskie Towarzystwo Wyprysku Kontaktowego (ESCD) oraz Europejska Grupa Badająca Środowiskowy Wyprysk Kontaktowy (EECDRG) rozszerzyły dotychczasowy "Standard Europejski" o 2 dodatkowe alergeny (Mieszanka zapachowa II i Lyral), i jednocześnie zmieniły jego nazwę na "Europejska Seria Standardowa" (European Baseline Series, EBS). Pełny skład EBS i opis alergenów można znaleźć tutaj.

Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl', portal alergologiczny, alergologia, alergologia, alergia, czasopisma, piśmiennictwo, literatura, streszczenia, omówienia, streszczenie, omówienie, artykuł, artykuły, Standard Europejski w 9 krajach europejskich 2002/2003. Pierwsze wyniki Europejskiego Systemu Monitoringu Alergii Kontaktowej (ESSCA)

Źródło:
W. Uter, J. Hegewald, W. Aberer i wsp. The European standard series in 9 European countries, 2002/2003 - First results of the European Surveillance System on Contact Allergies. Contact Dermatitis 2005; 53 (3): 136-145.

Streszczenie

W roku 2001 Europejski System Monitoringu Alergii Kontaktowej (European Surveillance System on Contact Allergies, ESSCA) finansowany z funduszy UE, rozpoczął gromadzenie danych dotyczących przypadków alergii kontaktowej. Dane składały się z zestandaryzowanej historii choroby oraz wyników testów płatkowych (naskórkowych). Dane zbierano w 17 ośrodkach znajdujących się w 9 europejskich krajach. W ciągu 2 lat (2002, 2003) zebrano i przeanalizowano dane dotyczące 10511 przypadków. Najczęściej spotykaną alergią było uczulenie na nikiel (17,3%), przy czym zaobserwowano bardzo dużą zmienność w zależności od kraju. Częstość alergii kontaktowej na balsam peruwiański (żywica drzewa Myroxylon pereirae - 5,8%) okazała się być zbliżona do częstości uczulenia na mieszankę zapachową (6,4%). W dwóch krajach (Finlandia, Polska) zanotowano skrajnie różne dane dotyczące uczulenia na chrom. W Finlandii (Fiński Instytut Zdrowia Zawodowego) częstość ta wynosiła 2,3%, z kolei w Polsce (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi) odnotowano aż 7,4%. Różnica to może wynikać z korzystnego efektu dodawania siarczanu żelaza do cementu w Finlandii, co redukuje zawarty w nim chrom i zmniejsza ryzyko uczulenia. Różnice mogą też być częściowo spowodowane odmiennymi sposobami odczytywania wyników testów płatkowych, dlatego standaryzacja zasad odczytu powinna w przyszłości doprecyzować uzyskane wyniki. Stała obserwacja trendów alergii kontaktowej przez ESSCA przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa konsumentów w całej Europie.


→ Dla Pacjenta: Umów się na testy płatkowe
→ Dla Lekarza: Zapisz się na praktyczny kurs testów płatkowych
→ Dla Lekarza: Zamów zestawy do wykonywania testów płatkowych

System Monitoringu Alergii Kontaktowej (ESSCA)
ESSCA powstała jako jedna z grup roboczych Europejskiego Towarzystwa Wyprysku Kontaktowego (ESCD) w 1996, a zbieranie danych rozpoczęła w roku 2002. W 2003 do projektu dołączył Instytut Medycyny Pracy z Polski, w 2004 roku dane zaczęły przesyłać kolejne 3 ośrodki z Włoch. Głównym zadaniem ESSCA ma być:

 1. rozpoznanie czasowych trendów dotyczących alergii kontaktowej w badanej popu
 2. rozpoznanie potencjalnych grup ryzyka narażonych na uczulenie po kontakcie z określonym alergenem

W tym samym czasie wdrożono procesy kontroli jakości danych niezbędne przy opracowywaniu danych pochodzących z różnych ośrodków. Głównymi problemami z którymi zetknięto się w trakcie analizy i integracji danych były:

 • niekompatybilne systemy informatyczne używane w różnych krajach
 • użycie oprogramowania o zamkniętej strukturze
 • użycie innych zestawów testów niż standardowe, dopuszczone w badaniu

Spływające dane były badane pod kątem spójności i wiarygodności, oraz jeśli było to konieczne katalogowane zgodnie z systemem używanym przez ESSCA. ESSCA używa indeksu katalogowego MOAHLFA (zmodyfikowanej wersji indeksu MOAHL - np. wyeliminowano astmę, pierwsze A oznacza obecnie wyprysk atopowy). Zakres gromadzonych danych był zgodny ze Standardem Europejskim (European Standard Series, ESS), jednakże dopuszczano pewne lokalne i narodowe modyfikacje. Czas ekspozycji w teście płatkowym wynosił 48 h we wszystkich ośrodkach za wyjątkiem Kilonii w Niemczech (DE-06) gdzie wynosił 24 godz. Nasilenie reakcji oceniano między dniem trzecim (D3) a piątym (D5) po zaaplikowaniu testu i zapisywano w skali od + do +++, zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi.

Wyniki
W latach 2002-2003 testami płatkowymi przebadano 10511 pacjentów z 17 ośrodków. Jeśli pacjent korzystał z porady więcej niż jeden raz, do analiz włączano dane z najnowszej wizyty. Demograficzna charakterystyka przedstawiona zgodnie z indeksem MOAHLFA jest przedstawiona. Dane zawierają szeroko zróżnicowane przypadki. Np. ośrodki FIOH (FI-01) oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi (PL-01) odnotowały w swojej grupie badanej wysoką proporcję mężczyzn oraz osób z wypryskiem rąk. Obok Kliniki Pediatrii Dermatologicznej w Padwie (IT-03), najmłodszych pacjentów badał ośrodek w Neapolu (IT-01).

Charakterystyka zawodowa badanej populacji:

 • niezatrudnieni, na emeryturze (20,0%)
 • gospodynie domowe (8,5%)
 • studenci (11,4%)
 • bezrobotni (3,5%)
 • pracujący w biurze (10,3%)
 • pielęgniarki (3,8%)
 • nauczyciele (2,9%)
 • sprzedawcy (2,0%)
 • fryzjerzy (1,9%)
 • sprzątacze (1,8%)

W powyższej analizie pominięto ośrodki o czysto pediatrycznym profilu z powodu niemożności ich klasyfikacji z powyższym schematem.

Standardową miarę użytą w tym wieloośrodkowym badaniu stworzono na podstawie najsilniejszych odczynów zanotowanych pomiędzy D3 a D5. Nie wszystkie ośrodki stosowały w badaniach kompletny Standard Europejski - jedynie w kilku ośrodkach uwzględniono w badaniach kliochinol, priminę, budezonid i tiksokortol. Tabela przedstawia wyniki zestandaryzowanego doboru alergenów jak również wyniki uzyskane dla specyficznych alergenów przebadanych w więcej niż jednym lokalnym ośrodku. Zostały one zanalizowane pod kątem wieku i płci żeby wykazać różnice pomiędzy poszczególnymi ośrodkami.

Główne problemy, które według autorów pracy wymagają rozwiązania w przyszłości:

 • niezgodność systemów zbierania i zapisywania danych
 • różnice w przeprowadzaniu testów płatkowych
  • testy od różnych producentów dają często różniące się wyniki
  • w wielu krajach występują różnice w czasie odczytu danego testu
  • konwencjonalna klasyfikacja siły reakcji również powoduje różnice (zwłaszcza w przypadkach wątpliwych) - użyto dodatkowej klasyfikacji do oznaczania takich przypadków (u - dla niepewnych, i - dla drażniących, a - dla uznanych za alergiczne)
 • selekcja pacjentów
  • różnice w specjalizacji ośrodków (od pediatrycznych do specjalizujących się w zawodowych chorobach skóry)
  • różnice w wieku pacjentów
  • różnica w ilości przebadanych pacjentów na rok w danym ośrodku
  • ciekawy przypadek ośrodka w Gentofte (Kopenhaga) który zanotował najmniejszą proporcję dodatnich wyników na co najmniej jeden standardowy alergen - ośrodek przebadał najwyższą liczbę pacjentów
  • Niektóre przypadki mogą być uznane za wyprysk atopowy - możliwa przyczyna różnic w wynikach z poszczególnych ośrodków

Najważniejsze alergeny

 • nikiel
  • najczęściej uczulający alergen w Europie
  • potrzeba szczegółowej regulacji rynku (szczególnie jubilerskiego)
 • chrom
  • wyjątkowa częstość na wschodzie Europy
  • potwierdzona wysokim odsetkiem uzyskanym w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi
  • składnik cementu i skór - potrzeba regulacji narzucających stosowanie siarczanu żelaza, który zmienia wartościowość chromu (wprowadzone w Finlandii)

Słowa kluczowe: alergia kontaktowa, standard europejski, epidemiologia, częstość reakcji dodatnich

Opracowanie: Łukasz Śliwa


→ Dla Pacjenta: Umów się na testy płatkowe
→ Dla Lekarza: Zapisz się na praktyczny kurs testów płatkowych
→ Dla Lekarza: Zamów zestawy do wykonywania testów płatkowych

dermatozy.pljournal scanalergia kontaktowa

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Kraków ozdabia Portal Dermatologiczny 'dermatozy.pl' Kraków

Polecamy:

medukacja: medyczna edukacja

celimun

ELISPOT: szkolenia, wdrożenia i outsourcing

dermatoses.eu

alergologia.biz testy płatkowe, patch test, alergeny kontaktowe, alergia kontaktowa, diagnostyka   medukacja: medyczna edukacja - dermatologia, alergologia, wenerologia, immunologia, kosmetologia   Praktyczny Kurs 'Testy płatkowe', czyli inaczej 'Testy naskórkowe'   immunologia.biz: odczynniki ELISA, ELISPOT, cytometria przepływowa, immunofluorescencencja

Copyright © Radosław Śpiewak, dermatolog, Kraków
Ta strona jest częścią Portalu Dermatologicznego dermatozy.pl (kontakt).
Dokument utworzony 15 marca 2008, ostatnia aktualizacja 16 marca 2008.